Kurallar ve Açıklamalar

Bitpanda Pro “Haydi Türkiye!” Takas Yarışması


1. Genel

Aşağıdaki Kurallar (“Kurallar ya da Şartlar”), merkezi Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020 Viyana (“Bitpanda”) ile Bitpanda GmbH'nin Bitpanda Pro Takas Yarışmasına (“Yarışma”) katılma kurallarını ve Bitpanda ile Katılımcı arasındaki (Bölüm 3’te veya “siz” olarak tanımlandığı üzere) bundan kaynaklanan yasal ilişkisini yönetir.

Yarışmaya katılarak, bu Kuralları ve bu Kuralların ayrılmaz bir parçası olan Bitpanda'nın geçerli şartlar ve koşullarını onaylar ve kabul edersiniz.


2. Tarihler, Ödüller ve İşlem ücretleri

Bu yarışma, 7 Aralık 2020 öğlen saat 12.00 (Türkiye Saatiyle) ile 21 Aralık öğlen saat 12.00 (Türkiye Saatiyle) tarihleri arasında gerçekleşecektir (“Yarışma tarihi”).

Bitpanda Pro Türk lirası (TL) çiftlerinde (örn. BTC/TRY, ETH/TRY ve LINK/TRY), en yüksek işlem hacmini oluşturan ilk 20 Katılımcı, yarışma tarihleri boyunca (her biri "Kazanan” ve birlikte “Kazananlar” olarak adlandırılır) ödüller tablosunda (“Ödül”) belirtildiği gibi ödül alacaklardır.

Yarışma Tarihi boyunca uygulanacak Bitpanda Pro standart ücret yapısı (burada bulunabilir), Yarışma başlamadan önce uygulanan veya üzerinde anlaşılan ücret yapınıza bakılmaksızın geçerli olacaktır. Bu nedenle, Yarışmaya kaydolarak, Yarışma Tarihi boyunca Bitpanda Pro'da gerçekleştirilen tüm emirler, Bitpanda Pro standart ücret yapısı ile ücretlendirilecektir. Bu uygulama, Yarışma boyunca farklı ücret yapılarına bakılmaksızın tüm Katılımcılar için adil ve eşit koşullar sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Yarışma Döneminden sonra, normal (ve bireysel) Bitpanda Pro ücret yapınız tekrar geçerli olacaktır. Bu ücret yapısının uygulanmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak Bitpanda'ya karşı herhangi bir yasal talebiniz olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

Yalnızca (i) Bölüm 3 uyarınca açıklanan tüm şartları yerine getiren ve (ii) Bölüm 5 uyarınca Bitpanda tarafından herhangi bir nedenle diskalifiye edilmeyen Katılımcıların Kazanan olarak seçilebileceğini kabul ve beyan edersiniz.Sıralama Ödül
Birinci 90.000.00 TL (max. 10.000.00 EUR değerinde)
İkinci 30.000.00 TL (max. 3.000.00 EUR değerinde)
Üçüncü 15.000.00 TL (max. 2.000.00 EUR değerinde)
4-10. için ödüller 1.000.00 TL (max. 150.00 EUR değerinde)
11-20. için ödüller 500.00 TL (max. 60.00 EUR değerinde)

Ödüller, Kazananlara yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi dağıtılacaktır. Yukarıdaki tablonun sol sütununda belirtilen sıralama aralıklarına yerleştirilen tüm Kazananlar, ilgili Ödüllerini kazanma hakkına sahip olacaktır. Dağıtılacak Ödüller, Yarışma Dönemi sonrasında olduğu gibi ve Kazananlara dağıtılacağı zaman (yukarıdaki tabloda “maksimum değer” olarak belirtilmiştir) belirli TL ile EUR piyasa değeri arasında sınırlandırılacaktır. Bu nedenle, EUR'nun TL karşısında değer kazanması durumunda, TL olarak ödenen ödüller yukarıdaki tabloda gösterilenden daha düşük olabilir. Bitpanda, Yarışma Dönemi bitiminden sonraki bir ay içinde ödüllerin TL olarak ödenmesini sağlayacaktır. Kazananlar bu sürenin sonuna kadar Bitpanda hesaplarını devam ettirmeyi kabul ederler; Bitpanda hesaplarının herhangi bir nedenle silinmesi, Kazananın Ödülden feragat etmesi şeklinde yorumlanacaktır. Söz konusu ödemenin gecikebileceğini ve geç ödenmesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan kayıplardan (örn. fiyat değişikliklerinden kaynaklanan kayıplar) Bitpanda'nın sorumlu olmayacağını onaylar ve kabul edersiniz. Ödül, doğrudan Kazananın ilgili Bitpanda TL Cüzdanına yatırılacaktır.


3. Katılım Koşulları 

Yalnızca tam olarak doğrulanmış ve Yarışma Kurallarını kabul eden Bitpanda Müşterilerinin (piyasa yapıcı hizmetler verenlerle tüzel kişi olarak hesap açmış olanlar hariç) (“Katılımcı”) kaydolmalarına ve Yarışmaya katılmalarına izin verilmektedir. Şüpheye mahal vermemek için, tüm piyasa yapıcılar bu Yarışmanın dışında tutulmuştur. Katılımcının bu Yarışmaya kaydolmadan önce Bitpanda Pro'da oluşturmuş olabileceği herhangi bir hacim hesaba katılmayacak ve işlem hacmi hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Bitpanda Pro dışında oluşturulan herhangi bir işlem hacmi dikkate alınmayacaktır. Şüpheye mahal vermemek için, Bitpanda Broker'da oluşturulan herhangi bir işlem hacminin bu Yarışma için geçerli olmadığı burada belirtilmiş ve açıklanmıştır. 

Bitpanda'nın, tamamen kendi takdirine bağlı olarak burada açıklandığı şekilde Yarışmayı herhangi bir zamanda değiştirebileceğini ve/veya iptal edebileceğini ve bu Yarışmadan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak Bitpanda'ya karşı herhangi bir yasal hak talebinizin olmadığını biliyor ve kabul ediyorsunuz.Yarışmaya giriş esnasında kişisel verilerinizin ve sizlerin güvenliğini sağlamak adına Bitpanda tarafından kabul edilebilecek bir mahlas (takma ad) kullanmanız gerekecektir. Mezkur yarışmaya katılmakla ilgili olarak sizi ilgilendiren tüm aleni duyurularda işbu mahlasın size hitaben yazılmış olacağını kabul ve beyan edersiniz. 


4. Kazananların belirlenmesi ve bildirilmesi

Tüm Katılımcılar, Yarışma tarihi boyunca mevcut sıralamalarını panellerinde görebilecekler. Ayrıca, Bitpanda Pro'daki puan tablosunda yayınlanan mevcut sıralamaların yer aldığı bir liste de olacak ve bu liste hem Katılımcıların hem de katılımcı olmayanların kullanımına sunulacak. 

Bitpanda, puan tablosundaki ve panelinizdeki sıralamaların her zaman güncel olmasını sağlamak için çaba gösterecektir. Bununla birlikte, teknik veya diğer sorunlar nedeniyle, sıralamalar ile gerçek işlem hacmi arasında tutarsızlıklar meydana gelebilir. Ayrıca, bu tür sorunlar, puan tablosundaki sıralamanız ile panelinizdeki sıralamanız arasında bir uyumsuzluğa yol açabilir.

Puan tablosundaki sıralamanızın ve panelindeki sıralamanızın gerçek işlem hacmi ile ilgili bağlayıcı belirleyiciler olmadığını ve bu nedenle Yarışmanın Kazananlarını belirlemediğinizi kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, Bitpanda'nın, müteallik işlem hacmini doğru bir şekilde temsil etmeyen herhangi bir sıralamadan (puan tablosunda veya panelinde) kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıplardan sorumlu olmayacağını ve Bitpanda'ya karşı hiçbir hak veya talepte bulunamayacağınızı kabul edersiniz.

Bölüm 2 uyarınca, Kazanan olarak açıklanan katılımcılar, Bitpanda hesaplarında belirttikleri e-posta adresleri üzerinden bilgilendirilecektir.


5. Diskalifikasyon

Bitpanda’nın, Bitpanda Pro'daki hacmi ve fiyatları manipüle etmeyi amaçlayan Katılımcılar arasında gizli anlaşma olduğundan şüphelendiği durumlarda ve Bitpanda'nın tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda bir Katılımcıyı Yarışmadan diskalifiye edebileceğini kabul ve beyan edersiniz.

Bu Koşulların veya Bitpanda ve/veya bağlı kuruluşlarının diğer şart ve koşullarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin diskalifikayon ile sonuçlanabileceğini kabul ve beyan edersiniz.

Yarışma Dönemi boyunca size atanmış Takma adınızı diğer Katılımcılarla paylaşamayacağınızı ve bu yükümlülüğe uymamanın diskalifikasyon ile sonuçlanabileceğini kabul edersiniz.

Bitpanda, tarafınızca sağlanan verilerin doğruluğundan sorumlu değildir ve kayıtlı Bitpanda kullanıcı e-posta adresi geçerli değilse bir Katılımcıyı diskalifiye edebilir.

Diskalifiye edilmeniz durumunda, Yarışmaya katılımla bağlantılı olarak biriktirmiş olabileceğiniz herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bitpanda'ya karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı kabul ve beyan edersiniz.


6. Veri Koruma

Bitpanda, Kişisel verilerinizi, Katılımcı ile yasal ilişkinin kurulması için gerekli olduğu ölçüde ve Yarışmanın müteakip uygulaması ve idaresi için Madde 6 Bölüm 1, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016/679 (“GDPR”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca sizlerden alınan açık rızaya göre işlenmektedir.

Kişisel Verilerinize Dair Aydınlatma Metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.bitpanda.com/tr/legal#privacy


7. İletişim 

Bu konu hakkında başka sorularınız olması durumunda lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. İşbu Yarışma Kuralları ve Açıklamaları’nın farklı dillerdeki versiyonları arasında ihtilaf olması halinde Türkiye’de yerleşik kullanıcılar için Türkçe, diğer kullanıcılar için ise İngilizce versiyonu hükümleri uygulanır.