Polityka Plików Cookie Bitpandy

Aktualna wersja niniejszej Polityki plików cookie to: marzec 2022 r.

1. Informacje o niniejszej Polityce plików cookie

Nasza strona i aplikacje używają plików cookies, aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia z naszymi produktami. Pomagają nam one nie tylko zrozumieć interakcje użytkowników z naszą stroną i stale ulepszać produkty i usługi Bitpandy, ale są także ważne dla bezpieczeństwa IT. Niniejsza Polityka plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób używamy plików cookie i dlaczego, a także, w jaki sposób możesz zdecydować, na które pliki cookie chcesz zezwolić i jak chronić swoją prywatność.

2. Czym są pliki cookie, sygnalizatory sieci Web i inne podobne technologie?

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie to pliki tekstowe (zazwyczaj składające się z liter i cyfr), które są pobierane na komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie użytkownika (zwane dalej "urządzeniem") podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych aplikacji i umożliwiają nam rozpoznawanie urządzeń użytkownika. Takie pliki pozwalają nam rejestrować pewne informacje podczas interakcji z naszą stroną internetową, usługami (newsletter) i aplikacjami, które następnie wykorzystujemy do optymalizacji działania naszej strony internetowej oraz do ciągłego ulepszania naszej platformy, produktów i usług.

Istnieje wiele rodzajów plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, które są używane, a ich nazwy mogą się zmieniać od czasu do czasu (np. sesyjne i trwałe pliki cookie, pliki cookie flash, ClearGIFs, piksele, śledzenie zdarzeń). Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć pliki cookie i ich funkcje, a także nasze wykorzystanie takich technologii i możliwości wyboru ustawień, chcielibyśmy wyjaśnić Ci to bardziej szczegółowo poniżej.

3. “Język plików cookies”

a. "Pliki cookies sesji" to tymczasowe pliki cookies, które są aktywne tylko podczas sesji przeglądarki i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

b. "Trwałe pliki cookie" to pliki przechowywane w podfolderach przeglądarki przez dłuższy czas, albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, albo do momentu, w którym przeglądarka usunie je po upływie czasu określonego w pliku trwałego pliku cookie. 

c. "First-party cookies" to pliki cookie przechowywane bezpośrednio przez odwiedzaną stronę internetową, np. przez nas lub przez wyznaczoną stronę trzecią.

d. “Third-part cookie” to pliki cookies, które są wykorzystywane przez stronę inną niż odwiedzana witryna, ale mimo to za pośrednictwem tej witryny.

e. "Identyfikatory plików cookie" to unikalne identyfikatory plików cookie, składające się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery identyfikują konkretną przeglądarkę internetową, w której plik cookie został zapisany. Zazwyczaj nie można bezpośrednio zidentyfikować osoby za pomocą takich plików cookie (z wyjątkiem niektórych narzędzi stron trzecich). Istnieją również pliki cookie bez identyfikatora.

4. Jakich kategorii plików cookie używamy, w jakim celu i dlaczego jest to dozwolone?

Jak widać również z ustawień plików cookie na banerze, używamy różnych kategorii plików cookie, które służą do różnych celów: 

“Essential cookies” Te pliki cookie mogą być sesyjne lub trwałe i są absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika. Umożliwiają nam one na przykład wyświetlanie ustawień wprowadzonych przez użytkownika i prawidłową nawigację w witrynie, zapamiętywanie ustawień prywatności i języka oraz sprawdzanie, czy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie. Ponadto takie technologie zwiększają bezpieczeństwo naszych usług, umożliwiając identyfikację i badanie potencjalnie wadliwego lub podejrzanego dostępu do naszej witryny, kont użytkowników i naszej sieci (np. w celu zapobiegania kradzieży tożsamości, atakom typu bot, oszustwom itp.) Pomagają one również w ogólnym funkcjonowaniu naszych usług (np. raporty o awariach) oraz w oferowaniu naszych produktów (np. program partnerski i program Tell-a-Friend). Niezbędne pliki cookie będą dostarczane przez nas lub przez stronę trzecią, której usługi są przez nas wdrażane na naszej stronie internetowej (np. reCAPTCHA, Sentry, Cloudflare). Jeżeli użytkownik zablokuje te pliki cookie w swojej przeglądarce, nasze usługi nie będą mogły być świadczone na jego rzecz, dlatego też zgoda użytkownika na "Niezbędne pliki cookie" jest konieczna.
“Performance cookies” Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji o osobach odwiedzających naszą witrynę (liczba, częstotliwość, preferencje itp.) oraz o sposobie korzystania z witryny (np. które strony i części są popularne, jak się poruszają), abyśmy mogli zmierzyć i poprawić wydajność naszej witryny, w tym naszych usług. Może to również odbywać się za pomocą narzędzi do analizy stron internetowych. Pliki cookie związane z wydajnością mogą być plikami sesyjnymi lub trwałymi. Te pliki cookie są dostarczane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi są wdrażane w naszych witrynach. Zablokowanie takich plików cookie i narzędzi w przeglądarce lub niezgadzanie się na nie przy pierwszej wizycie w naszej witrynie poprzez zaznaczenie pola wyboru "Performance cookies" nie ma wpływu na usługi świadczone na rzecz użytkownika. Utrudnia nam jednak dalsze doskonalenie doświadczeń użytkownika. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są dla nas zbiorcze i anonimowe. Jednak w przypadku narzędzi stron trzecich zaimplementowanych w naszej witrynie może być inaczej.
“Advertisement cookies” Te pliki cookie to w większości trwałe pliki cookie pochodzące z narzędzi stron trzecich, które zostały zaimplementowane w naszej witrynie. Takie pliki cookie umożliwiają nam np. wyświetlanie reklam lepiej dostosowanych do potrzeb użytkownika (reklama dostosowana do potrzeb użytkownika, retargeting itp.) oraz śledzenie naszych kampanii marketingowych (śledzenie konwersji itp.). Mogą one zbierać informacje o zwyczajach przeglądania stron przez użytkownika, takie jak odwiedzane strony i łącza. Strony trzecie, takie jak sieci reklamowe, ustawiają takie pliki cookie za naszą zgodą i mogą samodzielnie wykorzystywać zebrane informacje, np. w celu śledzenia Twojej przeglądarki na innych stronach internetowych, na których jest ona aktywna, oraz tworzenia profilu Twoich zainteresowań (zwłaszcza jeśli podczas surfowania jesteś zalogowany na konta w mediach społecznościowych). W związku z tym takie pliki cookie mogą również wpływać na treści wyświetlane na innych stronach internetowych. Zablokowanie tych plików cookie w przeglądarce lub niezgadzanie się na nie przy pierwszej wizycie w naszej witrynie poprzez zaznaczenie pola wyboru "Advertisement cookies" nie ma wpływu na oferowane Ci usługi. Reklamy, które użytkownik zobaczy, nie będą jednak spersonalizowane, a tym samym mniej odpowiednie dla niego. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są dla nas zbiorcze i anonimowe (z wyjątkiem pliku cookie dotyczącego odsyłaczy), natomiast w przypadku narzędzi stron trzecich wdrożonych w naszej witrynie może być inaczej.

Inne stosowane przez nas metody śledzenia to:

  • Technologie śledzenia, takie jak piksele śledzące, skrypty, sygnały nawigacyjne w wiadomościach e-mail (np. newsletter), aplikacjach lub reklamach, służące do rejestrowania interakcji użytkownika z nami, abyśmy mogli lepiej analizować i ulepszać nasze usługi i kampanie. Gromadzone dane są anonimowe. Zasadniczo można zablokować wszystkie takie technologie, postępując zgodnie z poniższą instrukcją. Jednak w zależności od ustawień poczty elektronicznej lub przeglądarki, pliki mogą być akceptowane automatycznie. Zablokowanie takich technologii nie ma wpływu na oferowane Ci usługi. 
  • First-party cookie, które określa, kiedy afilianci lub uczestnicy programu Tell-a-Friend i programu partnerskiego kierują nowych użytkowników do Bitpandy. Ten referencyjny plik cookie jest ustawiany tylko wtedy, gdy zostałeś zwerbowany w ramach takiego programu. Ustawienie tego pliku cookie jest niezbędne do świadczenia takich usług naszym użytkownikom i przyznawania im odpowiednich nagród. Ten plik cookie służy jedynie jako odniesienie, a poza tym nie będziemy Cię śledzić ani używać tego pliku cookie w żadnym innym celu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć ten plik cookie za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki lub urządzenia.

Aplikacja mobilna

Podczas korzystania przez użytkownika z naszej aplikacji mobilnej możemy rejestrować informacje, które są unikalne dla użytkownika i związane z jego urządzeniem (takie jak system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia), jego działania w aplikacji oraz lokalizację w sieci. W większości przypadków odbywa się to za pomocą pakietów SDK innych firm, które są zintegrowane z kodem źródłowym naszej aplikacji mobilnej. Informacje te są wykorzystywane do pomiaru i poprawy wydajności oraz użyteczności aplikacji mobilnej.

5. Czy przetwarzamy dane osobowe za pomocą plików cookie?

Tak, dane osobowe mogą być przetwarzane za pomocą plików cookie związanych z wydajnością i reklamą zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji na temat podstawy prawnej i celu tego przetwarzania można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

6. Jak zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie?

Po pierwsze, podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej możesz skorzystać z banera plików cookie, aby zarządzać plikami cookie na naszej stronie. Możesz wybrać konkretne rodzaje plików cookie, które chcesz zaakceptować, lub po prostu zaakceptować je wszystkie. Ustawienia dotyczące plików cookie, a raczej zgodę na określone rodzaje plików cookie, można również zmienić lub cofnąć w późniejszym czasie, klikając opcję "Ustawienia plików cookie" na naszej stronie internetowej. 

Istnieje również wiele innych opcji zapobiegania śledzeniu i ustawianiu plików cookie w przeglądarce internetowej i na urządzeniach. Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych możliwości i narzędzi dla Twoich urządzeń:

A. Ustawienia przeglądarki

Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej, wybierając odpowiednie ustawienia (np. "Do Not Track") w swojej przeglądarce internetowej, dzięki czemu może trwale dezaktywować zapisywanie plików cookie lub być informowany o zapisaniu nowego pliku cookie. Ustawione już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji "Do Not Track" ("DNT"), nie będziemy śledzić jego aktywności ani przechowywać na jego urządzeniach żadnych plików cookie należących do osób trzecich. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to istotnych plików cookie. Ponadto, narzędzia śledzące osób trzecich mogą nadal być w stanie śledzić użytkownika (patrz poniżej). Jeśli ustawienia plików cookie są całkowicie dezaktywować w przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne dla użytkownika. Opis odpowiednich ustawień dla poszczególnych popularnych przeglądarek można znaleźć pod następującymi linkami:

Internet Explorer Safari i Safari iOS
Google Chrome Mozilla Firefox


B. Odpowiednie ustawienia dla Twojego konta Bitpanda

Użytkownik może w dowolnym momencie lub po zalogowaniu się na swoje konto zaktualizować ustawienia plików cookie dotyczące kategorii Performance i Advertising.

C. Odpowiednie ustawienia w aplikacji mobilnej Bitpanda

Użytkownik może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie za pośrednictwem aplikacji mobilnej za pomocą suwaka śledzenia w aplikacji mobilnej i w ten sposób trwale zablokować ustawianie plików cookie. Ustawione już pliki cookie można również w każdej chwili usunąć za pomocą ustawień urządzenia lub innych programów komputerowych. Jeżeli w aplikacji mobilnej zostanie dezaktywowana możliwość ustawiania plików cookie, nie wszystkie funkcje aplikacji mogą być w pełni użyteczne dla użytkownika.

D. Zapobieganie wykorzystaniu third-party cookies

W naszej witrynie internetowej zastosowaliśmy różne narzędzia stron trzecich, które również mogą zapisywać pliki cookie na urządzeniach użytkowników (informacje i łącza znajdują się poniżej).

7. Jakich narzędzi od osób trzecich używamy i jak można je dezaktywować?

Ze względu na sposób działania plików cookie i podobnych technologii nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez pliki cookie innych firm, ani też inne firmy lub osoby nie mają dostępu do danych generowanych przez takie narzędzia, a w szczególności nie wszystkie funkcje śledzenia narzędzi innych firm mogą być przez nas kontrolowane. Wszyscy ci dostawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przetwarzanie danych osobowych jako administrator danych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO.

Narzędzie
Dostawca
Rodzaj plików cookie
Polityka
Dezaktywacja
Hotjar Hotjar Limited
Level 2, St Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, 1000 St Julian’s STJ, Malta
Performance
Polityka prywatności
Dezaktywowanie
Google Analytics i GA Audiences Google LLC
1600 Amphitheatre Pkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA
Performance i Advertisement

Polityka prywatności
Polityka plików cookie

Dezaktywowanie dodatku
Google AdWords i śledzenie konwersji
Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA
Advertisement

Polityka prywatności
Polityka plików cookie

Dezaktywowanie
Facebook Pixels i Custom Audience
Facebook Ireland Ltd
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland
Advertisement

Polityka prywatności
Polityka plików cookie
Polityka Pikseli Facebooka

Dezaktywowanie
Facebook Social Media Plugin Facebook Ireland Ltd
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland
Advertisement

Polityka prywatności
Polityka plików cooki

Dezaktywowanie
Facebook SDK Facebook Ireland Ltd
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland
Śledzenie aplikacji mobilnej (Performance)

Polityka prywatności
Polityka plików cooki

Dezaktywowanie przez ustawienia w aplikacji
Bing Ads Microsoft Ireland Operations Limited
70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
Advertisement
Polityka prywatności
Dezaktywowanie
Twitter Conversion Tracking Twitter Inc
1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Advertisement
Polityka prywatności
Polityka plików cookie
Dezaktywowanie
Alexa Metrics Alexa Internet Inc
2730 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833, USA
Performance i Advertisement
Polityka prywatności Dezaktywowanie
NextRoll, Inc. (dawniej AdRoll, Inc.) Nextroll Inc
2300 Harrison Street, Fl 2, San Francisco CA 94110, USA
Advertisement
Polityka prywatności
Dezaktywowanie
Reddit Conversion Pixel Reddit Inc
548 Market St #16093 San Francisco, CA 94104, USA
Advertisement
Polityka prywatności
Dezaktywowanie
User opt-out
reCAPTCHA Google LLC
1600 Amphitheatre Pkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA

Essential,
użycie: ustawione tylko dla użytkowników, co do których istnieje podejrzenie, że są botami

Polityka prywatności
Dezaktywowanie w ustawieniach Twojej przeglądarki
Zendesk Zendesk Inc.
1019 Market St San Francisco, CA 94103 USA

Essential,
użycie: do obsługi klienta i związanych z tym anonimowych danych statystycznych

Polityka prywatności
Dezaktywowanie w ustawieniach Twojej przeglądarki
Cloudflare

Cloudflare, Inc.
101 Townsend St. San Francisco, CA 94107 USA

Essential,
użycie: ustawienie ochrony przed DDOS/botami przez nasz DNS tylko dla wybranych podejrzanych użytkowników

Polityka prywatności
Dezaktywowanie w ustawieniach Twojej przeglądarki
Sentry Functional Software, Inc.
dba Sentry, 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105

Essential,
użycie: do monitorowania i usuwania awarii na naszej stronie internetowej w czasie rzeczywistym, gromadzi tylko dane anonimowe

Polityka prywatności
Dezaktywowanie w ustawieniach Twojej przeglądarki

8. Co z linkami do innych stron internetowych i treściami osób trzecich?

Nasze serwisy zawierają linki do innych stron internetowych (np. ten tutaj link do pysznych ciasteczek-pand), nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tych stron. Za treść i poprawność informacji tam zamieszczonych, jak również za śledzenie i ustawianie plików cookie przez takie strony odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której prowadzą odnośniki.

9. W jaki sposób można dowiedzieć się o zmianach w niniejszej Polityce plików cookie?

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą Politykę plików cookie. Będziemy informować naszych użytkowników o aktualizacjach, udostępniając nową wersję polityki na naszej stronie internetowej. Z tego powodu zalecamy zapoznanie się z niniejszymi zasadami dotyczącymi plików cookie za każdym razem, gdy użytkownik podejmuje decyzję, czy zaakceptować pliki cookie od nas, czy nie. Jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika na wprowadzenie istotnych zmian.

10. Jak się z nami skontaktować?

W przypadku dalszych pytań dotyczących niniejszej Polityki plików cookie lub przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony prywatności: privacy@bitpanda.com, lub zapoznanie się z naszymi Zasadami ochrony prywatności. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych żądań wymagamy od użytkownika dodatkowych danych identyfikacyjnych (np. paszportu, dowodu osobistego itp.), aby mieć pewność, że dane osobowe są udostępniane wyłącznie użytkownikowi.