Bitpanda

Polityka plików cookie Bitpanda

 1.  

  Informacje o Polityce plików cookie  Na naszej stronie internetowej i w naszych aplikacjach używamy ciasteczek. NIE! Bitpanda to nie piekarnia, a ta polityka nie dotyczy wyrobów cukierniczych ani ciastek... Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są konfigurowane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeśli jednak szukasz przepisów na pyszne ciasteczka dla pand, znajdziesz je tutaj.  Bitpanda chce, aby komfort użytkowania naszej strony internetowej był jak najwyższy, a obsługa naszych produktów i usług była teraz i przyszłości prawdziwą przyjemnością. Właśnie dlatego chcemy zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, abyśmy mogli ją nieustannie udoskonalać. Niezbędne do tego są właśnie pliki cookie i inne podobne technologie. Co więcej, nasi autoryzowani usługodawcy, którzy pomagają nam w różnych sprawach związanych z działalnością, np. obsłudze strony, bezpieczeństwie IT, reklamach i innych usługach, mogą za pośrednictwem naszej strony umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu.  Bitpanda naprawdę docenia Twoje zaufanie przejawiające się w korzystaniu z naszej platformy. Z tego względu prywatność i ochrona danych są naszymi najwyższymi priorytetami. Celem tej Polityki plików cookie jest przekazanie Ci – gościowi naszej strony internetowej i użytkownikowi naszych usług – przejrzystych i łatwo dostępnych informacji o plikach cookie i narzędziach, których używamy, o roli, jaką odgrywają one w tworzeniu optymalnego interfejsu użytkownika i komfortu użytkowania naszej strony, a także o możliwych działaniach, jakie możesz podejmować w odniesieniu do ustawień plików cookie i prywatności Twoich danych.  Więcej informacji na temat plików cookie, śledzeniu, ustawieniach plików cookie i kwestiach związanych z prywatnością znajdziesz na stronie: http://www.allaboutcookies.org/  Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, robimy to wyłącznie zgodnie z dyrektywą RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 2.  

  O Grupie Bitpanda  Bitpanda GmbH oraz jej bezpośrednie i pośrednie spółki zależne (zwane dalej „Bitpanda”, „Grupą Bitpanda„ lub „nami”) za pośrednictwem strony www.bitpanda.com i aplikacji mobilnej („Aplikacja mobilna”) (zwane wspólnie dalej „stroną” lub „platformą”) oferują usługi i produkty związane z kupnem i sprzedażą kryptowalut oraz innych aktywów cyfrowych, w tym także usługi płatnicze i IT.  Bitpanda GmbH z siedzibą w Stella-Klein-Löw Weg 17, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 423018k jest spółką dominującą i operatorem platformy oraz odpowiada za znajdującą się na niej ofertę kryptowalut.  Grupa Bitpanda składa się z następujących spółek, z których wszystkie są spółkami zależnymi Bitpanda GmbH:  Bitpanda Metals GmbH: z siedzibą w Stella-Klein-Löw Weg 17, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 511923 d, oferuje handel metalami szlachetnymi za pośrednictwem platformy www.bitpanda.com.  Bitpanda Payments GmbH: z siedzibą w Stella-Klein-Löw Weg 17, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 501412x, oferuje różnorodne usługi płatności za pośrednictwem platformy www.bitpanda.com i inne usługi.  Bitpanda UK Limited: z siedzibą w 68 Hanbury Street, E1 5JL, Londyn, Wielka Brytania, zarejestrowana w brytyjskim urzędzie rejestrowym Companies House pod numerem 11106704, pełni funkcję usługodawcy Grupy Bitpanda.  Pantos GmbH: z siedzibą w Stella-Klein-Löw Weg 17, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu handlowego w Wiedniu pod numerem FN 481562 f, opracowuje nowe zastosowania technologii blockchain i oferuje własną kryptowalutę za pośrednictwem platformy www.bitpanda.com. Zob. też www.pantos.io.

 3.  

  Zakres zastosowania:  Kogo obowiązuje Polityka plików cookie?  Polityka plików cookie dotyczy wszystkich osób korzystających z usług, strony internetowej i Aplikacji mobilnej Bitpanda. Zasadniczo osoby te są dalej zwane „klientem” lub „Tobą”. Zapoznaj się także z innymi naszymi politykami (np. Polityką prywatności), które w niektórych obszarach mogą zmieniać Politykę plików cookie.

 4.  

  Operator:  Kto odpowiada za pliki cookie i z kim możesz się skontaktować?  Bitpanda GmbH, spółka dominująca, jest operatorem platformy i pełni funkcję pierwszego punktu do kontaktu w sprawach dotyczących plików cookie i innych podobnych technologii na platformie i w Aplikacji mobilnej.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z plikami cookie na naszej stronie internetowej lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym zespołem ds. prywatności, pisząc na adres: privacy@bitpanda.com.

  Pamiętaj, że w niektórych przypadkach wymagamy dokładniejszej identyfikacji (np. podania numeru paszportu lub dowodu osobistego), aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są udostępniane wyłącznie Tobie.

 5.  

  Pliki cookie i inne podobne technologie:

  Czym są pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie?  Zasadniczo pliki cookie są plikami tekstowymi (składającymi się zazwyczaj z liter i liczb), które są pobierane na Twój komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie (zwane dalej „urządzeniem”), gdy wchodzisz na naszą stronę internetową. Pliki te umożliwiają nam zapisywanie konkretnych informacji, gdy podejmujesz działania w związku z naszą stroną internetową, usługami (newsletterem) i aplikacjami. Większość z nich wykorzystujemy do nieustannego poprawiania wydajności naszej strony internetowej, a także platformy, produktów i usług. Pliki cookie są przydatne, ponieważ dzięki nim strona internetowa może rozpoznawać Twoje urządzenia.  Używanych jest wiele typów plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, których nazwy mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Aby łatwiej zrozumieć istotę plików cookie i ich funkcje oraz sposób, w jaki wykorzystujemy wspomniane technologie, przeczytaj dalszą część tekstu.  Termin „plik cookie” lub „narzędzie do śledzenia” opisuje wiele rozwiązań technologicznych, takich jak:


  pliki cookie sesyjne i trwałe,


  pliki cookie flash i HTML 5,


  snippety JavaScript,


  sygnały nawigacyjne lub pliki GIF (zwane również plikami ClearGIF, pikselami śledzącymi lub znacznikami pikselowymi, skryptami bądź znacznikami stron),


  inne identyfikatory urządzeń,


  dodatkowe narzędzia analityczne bez bezpośrednich ustawień plików cookie.  W niniejszej Polityce plików cookie do opisywania wszystkich ww. technologii używamy terminu „pliki cookie” lub „podobne technologie”. Poniżej omówiliśmy specjalne pliki cookie oraz sposób, w jaki możesz zmieniać swoje ustawienia dotyczące tych technologii.

 6.  

  Wszystkie informacje o plikach cookie:  Jakie rodzaje plików cookie istnieją i jaki jest cel ich używania?  1.  

   Rodzaje plików cookie:   Sesyjne pliki cookie: tymczasowe pliki cookie, które są aktywne tylko dla danej sesji przeglądarki, a po zamknięciu przeglądarki są usuwane („sesyjne pliki cookie”). Przy kolejnej wizycie na tej samej stronie nie zostaniesz rozpoznany(-a).   Trwałe pliki cookie: pliki przechowywane przez dłuższy czas w podfolderach przeglądarki do momentu ich ręcznego usunięcia lub usunięcia przez przeglądarkę po upływie czasu ustalonego dla stałego pliku cookie („stałe pliki cookie”). Czas przechowywania trwałych plików cookie wynosi od 30 dni do maksymalnie 2 lat (nie musi to dotyczyć zewnętrznych plików cookie – zob. punkt 11).   Pliki cookie pierwszej kategorii: pliki cookie przechowywane bezpośrednio przez stronę internetową, którą odwiedzasz, np. przez nas lub przez wyznaczoną firmę zewnętrzną („pliki cookie pierwszej kategorii”).   Zewnętrzne pliki cookie: pliki cookie konfigurowane przez podmiot inny niż strona internetowa, którą odwiedzasz, co oznacza, że firma zewnętrzna konfiguruje te pliki za pośrednictwem tej strony internetowej („zewnętrzne pliki cookie”).

  2.  

   Identyfikator pliku cookie:   Pliki cookie mogą zawierać tzw. identyfikator. Identyfikator to unikatowy identyfikator pliku cookie. Składa się z łańcuchu znaków, które strony internetowe i serwery łączą z konkretną przeglądarką internetową, w której dany plik cookie został zapisany. Umożliwia stronom internetowym odróżnianie Twojej przeglądarki od innych przeglądarek zawierających inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać za pomocą unikatowego identyfikatora pliku cookie. Używając tych plików cookie nie można jednak zidentyfikować danej osoby (mogą jednak występować wyjątki związane z narzędziami specjalnymi firm zewnętrznych – zob. punkt 11). Istnieją również pliki cookie nieposiadające identyfikatora, np. większość sesyjnych plików cookie. Co więcej, niektóre narzędzia mogą identyfikować osoby odwiedzające z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania odcisków palców w urządzeniu i innych podobnych technologii.

  3.  

   Kategorie i cele plików cookie:   Pliki cookie mogą być wykorzystywane w różnych celach. Możemy używać ich do wielu istotnych funkcji na naszej stronie internetowej. W związku z tym chcielibyśmy pokrótce omówić kategorie, cele i funkcje plików cookie.   Istotne pliki cookie: pliki te mogą plikami sesyjnymi lub trwałymi, które są niezbędne, abyśmy mogli świadczyć dla Ciebie usługi. Pliki te i inne podobne technologie są konieczne, aby nasze strony internetowe mogły działać na zmienionych przez Ciebie ustawieniach, a ich nawigacja przebiegała prawidłowo. Co więcej, używamy tych plików cookie ze względów bezpieczeństwa, jak również w celu zapewnienia ogólnej wydajności naszych usług i oferowania naszych produktów [np. programu Affiliate (dla jednostek zależnych) i programu Tell-a-Friend („Powiedz przyjacielowi”)]. Są zazwyczaj konfigurowane tak, aby dostosowywały się do Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej przed zalogowaniem i po zalogowaniu, w zależności od prośby klienta. Pliki te umożliwiają zapamiętywanie Twoich ustawień prywatności i języka oraz innych opcji, gdy jesteś zalogowany(-a). Przykładowo, będąc użytkownikiem strony internetowej, nie musisz wprowadzać swoich danych logowania przy każdej wizycie na tej stronie, ponieważ odpowiada za to strona internetowa i plik cookie zapisany w Twojej przeglądarce. Jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem, technologie te pomagają nam w identyfikacji i badaniu potencjalnie szkodliwych i podejrzanych przypadków dostępu do naszych stron internetowych, kont użytkowników i naszej sieci (np. zapobieganiu kradzieży tożsamości, atakom botów, fałszerstwom itp.). Za ich pomocą możemy także wykrywać problemy techniczne na naszej stronie internetowej (np. poprzez raporty o poważnych awariach). Istotne pliki cookie będą przekazywane przez nas lub przez firmę zewnętrzną, której usługi są przez nas wdrożone na naszej stronie internetowej (np. reCAPTCHA, Sentry, Sift Science). Jeżeli zablokujesz te pliki cookie z poziomu przeglądarki, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.   Wydajnościowe pliki cookie: pliki te i inne podobne technologie (narzędzia analityczne) służą do gromadzenia informacji na temat osób odwiedzających naszą stronę internetową (ich liczby, częstotliwości, preferencji itp.) oraz sposobu, w jaki korzystają one ze strony. Dzięki temu możemy oceniać i zwiększać wydajność zarówno samej strony, jak i naszych usług. Za ich pomocą możemy również dowiedzieć się, które ekrany i części naszej platformy są najbardziej popularne lub niepopularne oraz jak goście poruszają się po stronie. Wiedza ta pomaga nam w udoskonalaniu działania naszej strony oraz zwiększaniu ogólnego komfortu jej użytkowania. Dodatkowo internetowe narzędzia analityczne mogą wykorzystywać pliki cookie do podnoszenia wydajności całej strony internetowej. Mogą być to pliki sesyjne lub trwałe. Wszystkie informacje, które są przez nie gromadzone, są agregowane i pozostają dla nas anonimowe (nie musi to dotyczyć firm zewnętrznych – zob. punkt 11). Te pliki cookie będą przekazywane przez nas lub przez firmę zewnętrzną, której usługi są przez nas wdrożone na naszych stronach. Blokowanie tych plików i narzędzi za pośrednictwem przeglądarki lub rezygnacja z ich używania nie ma wpływu na świadczone przez nas usługi. Jest nam jednak w takiej sytuacji trudniej dbać o wysoki komfort użytkowania strony, który tak bardzo cenią sobie nasi klienci.   Pliki cookie związane z reklamami: w większości przypadków są to trwałe pliki cookie pochodzące od narzędzi firm zewnętrznych, które są wdrożone na naszej stronie internetowej. Oprócz innych zastosowań, pliki te umożliwiają wyświetlanie reklam, które bardziej odpowiadają Twoim zainteresowaniom (reklam zindywidualizowanych). Dzięki tym narzędziom, takim jak śledzenie konwersji, możemy również śledzić nasze kampanie marketingowe. Mogą one ponadto ograniczać liczbę wyświetleń danej reklamy i generalnie sprawiają, że reklamy odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Pliki te mogą gromadzić informacje na temat Ciebie i Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej, takie jak odwiedzone ekrany i kliknięte linki. Reklamodawcy internetowi bardzo często konfigurują te pliki cookie za zgodą operatora strony internetowej, gdyż mogą bezpośrednio przekierowywać do stron internetowych tych firm. Firmy zewnętrzne mogą mieć możliwość śledzenia Twojej przeglądarki, gdy wchodzisz na inne strony i tworzenia profilu Twoich zainteresowań. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy surfujesz w Internecie po uprzednim zalogowaniu w mediach społecznościowych. Może mieć to wpływ na treści wyświetlane na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach. Narzędzia reklamowe pozwalają nam również wyświetlać reklamy na innych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych osobom, które wcześniej odwiedziły naszą stronę (zob. też „retargetowanie”). Wszystkie informacje, które są gromadzone przez te narzędzia, są agregowane i pozostają dla nas anonimowe (nie musi to dotyczyć firm zewnętrznych – zob. punkt 11). Blokowanie tych plików za pośrednictwem przeglądarki lub rezygnacja z ich używania nie ma wpływu na świadczone przez nas usługi. Nadal będziesz widział(a) reklamy, ale nie będą one personalizowane pod Twoim kątem, przez co będą dla Ciebie mniej istotne.   Inne technologie śledzenia: Pliki lub kody, takie jak piksele, skrypty, sygnały nawigacyjne, pliki GIF lub znaczniki stron, mogą znajdować się w wiadomościach e-mail (np. newsletterach), aplikacjach lub w reklamach, aby rejestrować Twoje działania na naszej stronie, dzięki czemu możemy lepiej analizować i usprawniać nasze usługi i kampanie. Tego typu technologie można blokować, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę lub swoje urządzenie (zob. punkt 9). Dopóki korzystasz z przeglądarki, ustawienia te obejmują wszystkie technologie, niezależnie od tego, czy znajdują się na stronie internetowej, czy w wiadomości e-mail. W niektórych przypadkach, w zależności od ustawień skrzynki elektronicznej lub przeglądarki, pliki mogą być jednak akceptowane automatycznie. Blokowanie takich plików cookie i innych podobnych technologii nie wpływa na działanie oferowanych usług.   Śledzenie Aplikacji mobilnej: Gdy korzystasz z naszej Aplikacji mobilnej, możemy zapisywać informacje, które są dla Ciebie unikatowe i powiązane z Twoim urządzeniem (np. system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia), działania podejmowane przez Ciebie w aplikacji i Twoją lokalizację sieciową. Informacje te służą do oceniania i podnoszenia wydajności i użyteczności Aplikacji mobilnej.

 7.  

  Dane osobowe:  Czy dane osobowe przetwarzamy z wykorzystaniem plików cookie?  Zasadniczo z wykorzystaniem plików cookie nie będą przetwarzane żadne dane osobowe. W niektórych przypadkach zgromadzone dane mogą być jednak uznawane za dane osobowe, przez co możemy je przetwarzać za pomocą plików cookie na naszej stronie internetowej. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe, będzie się to odbywać tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i w określonym celu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych [np. RODO i DSG (szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych)]. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 8.  

  Hiperłącza:  Co z linkami do innych stron internetowych i treściami firm zewnętrznych?  Nasza strona internetowa i niniejsza Polityka plików cookie zawierają linki do innych stron internetowych. Poprzez kliknięcie linku zostaniesz przekierowany(-a) do strony zewnętrznej, nad którą nie mamy kontroli. Z tego względu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane na tego typu stronach. Operator strony, do której przekierowuje link ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajdujące się na niej treści oraz za poprawność zawartych na niej informacji, a także za śledzenie i konfigurację plików cookie takiej strony.

 9.  

  Preferencje plików cookie:  Jak zarządzać preferencjami plików cookie i jakie opcje są dostępne?  Istnieje wiele opcji zapobiegających śledzeniu i konfigurowaniu plików cookie w przeglądarkach internetowych i urządzeniach. Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze możliwości i narzędzia dla Twojego urządzenia.  1.  

   Odpowiednie ustawienia dla przeglądarki:   Aby uniemożliwić konfigurację plików cookie poprzez stronę internetową, możesz w każdej chwili zaznaczyć odpowiednią opcję (np. „Nie śledź”) w swojej przeglądarce, nie wyrażając w ten sposób zgody na konfigurowanie plików cookie lub otrzymywania informacji po konfiguracji nowego pliku cookie. Skonfigurowane pliki cookie można w dowolnej chwili usuwać z poziomu przeglądarki lub innych programów. Funkcję tę posiadają wszystkie powszechnie stosowane przeglądarki internetowe. Jeżeli korzystasz z funkcji „Nie śledź”, nie będziemy śledzić Twoich działań ani przechowywać na Twoich urządzeniach żadnych plików cookie pierwszej kategorii. Pamiętaj jednak, że nie dotyczy to istotnych plików cookie. Co więcej, narzędzia śledzenia używane przez firmy zewnętrzne nadal będą mogły Cię śledzić (więcej informacji na ten temat znajdziesz w punktach 9.4 i 11). Jeżeli konfiguracja plików cookie w przeglądarce jest całkowicie wyłączona, możesz nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcji naszej strony internetowej.   Opis poszczególnych ustawień każdej powszechnie używanej przeglądarki można znaleźć pod następującymi linkami:

   Google Chrome, Chrome Android i Chrome iOS
   Safari i Safari iOS
   Mozilla Firefox
   Internet Explorer
  2.  

   Odpowiednie ustawienia w Koncie Bitpanda:   Ustawienia plików cookie dotyczące Wydajności i Reklam możesz zmienić w każdej chwili lub po zalogowaniu na swoje konto.

  3.  

   Odpowiednie ustawienia w Aplikacji mobilnej Bitpanda:   Możesz uniemożliwić konfigurację plików cookie za pośrednictwem Aplikacji mobilnej w dowolnej chwili, używając suwaka śledzenia w Aplikacji mobilnej oraz możesz w ten sposób nie wyrazić zgody na konfigurację plików cookie. Skonfigurowane pliki cookie można również w dowolnej chwili usuwać z poziomu ustawień urządzenia lub innych programów. Jeżeli konfiguracja plików cookie w Aplikacji mobilnej jest wyłączona, możesz nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcji Aplikacji.

  4.  

   Zapobieganie zewnętrznym plikom cookie:   Na naszej stronie wdrożyliśmy wiele narzędzi pochodzących od firm zewnętrznych, które mogą również zapisywać pliki cookie na Twoich urządzeniach. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi, przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie oraz możliwości rezygnacji z używania plików cookie możesz znaleźć w tabeli z linkami do każdego dostawcy w punkcie 11.

  5.  

   Dodatkowe środki:   Poza powyższymi opcjami ustawień i rezygnacji, śledzenie przez firmy zewnętrzne można włączać i wyłączać dla większości podmiotów za pośrednictwem następujących stron internetowych:

   W Unii Europejskiej Link
   W USA Link lub link
   W Kanadzie Link
 10.  

  Zgoda na używanie plików cookie:  Jak wyrazić zgodę na używanie plików cookie?  Gdy po raz pierwszy wejdziesz na naszą stronę internetową na jednym ze swoich urządzeń, pojawi się wyskakujące okno („baner plików cookie”) zawierające informację, że nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, oraz link do Polityki plików cookie i Polityki prywatności. Na banerze plików cookie znajdzie się prośba o wyrażenie zgody na używanie plików cookie.  1.  

   Które pliki cookie są objęte tą zgodą?   Pliki cookie, których używamy, podzieliliśmy na trzy kategorie: „Istotne”, „Wydajnościowe” i „Związane z reklamami”. Na naszym banerze plików cookie możesz zaznaczyć odpowiednie pola i w ten sposób zdecydować, czy wyrażasz zgodę na używanie kategorii związanych z wydajnościowymi plikami cookie i/lub plikami cookie związanymi z reklamami. Istotne pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług (np. pomoc techniczna, język, logowanie itp.) oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i naszych klientów (np. reCAPTCHA, Sift Science), w związku z czym z tej kategorii plików nie można zrezygnować. Jeżeli zablokujesz istotne pliki cookie z poziomu przeglądarki, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.   Klikając przycisk „Zaakceptuj wszystko”, wyrażasz wyraźną zgodę na używanie powyższych trzech kategorii plików cookie lub, w zależności od wybranych opcji, tylko zaznaczonych kategorii plików cookie. Wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie powiązanych danych i akceptujesz naszą Politykę plików cookie.

  2.  

   Jak można cofnąć zgodę?   Zgodę na używanie wydajnościowych plików cookie i plików cookie związanych z reklamami możesz wycofać w każdej chwili, usuwając pliki ze swojego urządzenia i odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki lub ustawienia na banerze plików cookie. Ustawienia te mogą jednak negatywnie wpływać na funkcjonalność strony internetowej i wyświetlane reklamy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z prawem w oparciu o zgodę wyrażoną przez jej wycofaniem.   Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z używania plików cookie związanych z reklamami, reklamy nie znikną z odwiedzanych przez Ciebie stron. Oznacza to po prostu, że mogą one nie odpowiadać Twoim zainteresowaniom.

  3.  

   Których plików cookie możemy używać bez Twojej zgody?   Nie możesz zrezygnować z używania istotnych plików cookie, ale możesz je zablokować, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Używanie istotnych plików cookie może być niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy lub do podejmowania Ciebie działań, o które prosisz, przed podpisaniem umowy (Art. 6, pkt 1, lit. b RODO) bądź do prowadzenia naszych uzasadnionych prawnie interesów (Art. 6, pkt 1, lit. b RODO). W związku z powyższym, nie musisz wyrażać zgody na używanie istotnych plików cookie. Pliki te gwarantują właściwe funkcjonowanie i bezpieczeństwo strony internetowej i usług. Zakładamy, że używanie tych plików leży również w Twoim interesie, gdyż pomagają nam zapobiegać poważnym awariom lub innym problemom technicznym związanym z naszą stroną internetową oraz chronić poufność Twoich danych. Jeżeli zablokujesz te pliki cookie z poziomu przeglądarki, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.   W większości przypadków istotne pliki cookie są plikami sesyjnymi i w związku z nimi nie są przetwarzane żadne dane osobowe. Dzięki tym plikom możemy przetwarzać np.: datę i godzinę prośby, adres IP, strefę czasową, język, szczegóły dotyczące prośby (konkretny ekran), informacje o przeglądarce (wersja przeglądarki), urządzenie i jego system operacyjny, połączenie sieciowe (np. Wi-Fi lub sieć komórkowa). Więcej informacji na ten temat znajdziesz również w naszej Polityce prywatności.   Poprzez wykorzystanie poniższych narzędzi możemy świadczyć Ci usługi ukierunkowane na analizowanie przyczyn usterek technicznych i zapobiegania naruszaniu autentyczności Twoich danych. W związku z powyższym używanie tych narzędzi podlega wspomnianym podstawom prawnym:   Sentry Error Tracking: Oprogramowanie to pomaga nam monitorować i usuwać poważne awarie naszej strony internetowej w czasie rzeczywistym. Będzie ono gromadzić tylko zanonimizowane dane techniczne. Informacje te są używane do zapobiegania błędom i poważnym awariom naszej strony internetowej (zob. też punkt 11).   Zendesk Customer Support: Zendesk to oprogramowanie do obsługi klientów, które jest wdrożone na naszej stronie internetowej do komunikacji z nami. Możesz z niego korzystać, gdy masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów i usług lub gdy masz jakikolwiek problem z procesem rejestracji, weryfikacji lub logowania. Oprogramowanie przekazuje nam ponadto anonimowe dane statystyczne dotyczące korzystania z naszego działu obsługi klienta (zob. też punkt 11).   Sift Science: to narzędzie jest aktywne tylko wtedy, gdy korzystasz z przycisku logowania lub rejestracji. Pomaga nam w ochronie naszej strony internetowej przed działaniami przestępczymi (np. oszustwami) i ochronie Twoich danych osobowych przed niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnianiem lub wykorzystaniem. Narzędzie to nie konfiguruje plików cookie w Twojej przeglądarce, ale analizuje użytkowanie strony internetowej w tle, aby rozpoznawać przypadki bezprawnego lub nieuprawnionego dostępu do naszej platformy oraz oszustw, a następnie zgłaszać je nam (zob. też punkt 11).   reCAPTCHA: to narzędzie jest aktywne tylko wtedy, gdy korzystasz z przycisku logowania lub rejestracji. Pomaga nam w wykrywaniu groźnego ruchu sieciowego i spamu. Wykorzystano w nim silnik analizy ryzyka i wyzwania adaptacyjne, w trakcie wykonywania działań automatycznych nie angażowało się w szkodliwe działania. Narzędzie to nie konfiguruje plików cookie w Twojej przeglądarce. Zamiast tego analizuje w tle wykorzystanie ekranu logowania (zob. też punkt 11).

   Programy Tell-a-Friend i Affiliate: Używamy tych plików cookie pierwszej kategorii do ustalania, kiedy jednostki zależne lub uczestnicy programu Tell-a-Friend pozyskują nowych klientów dla Bitpanda. Ten referencyjny plik cookie jest konfigurowany tylko wtedy, gdy uczestniczysz w takim programie. Konfiguracja tego pliku cookie jest niezbędna do świadczenia odpowiednich usług naszym klientom i przyznawania im stosownych nagród. Pełni on funkcję pliku referencyjnego, w związku z czym nie będziemy Cię śledzić ani używać tego pliku do jakichkolwiek innych celów. Możesz go w każdej chwili usunąć za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki lub urządzenia.

 11.  

  Narzędzia zewnętrzne:  Których narzędzi firm zewnętrznych używamy i jak można z nich zrezygnować?

  Na naszej stronie internetowej wdrożono poniższe narzędzia firm zewnętrznych. Mogą one zapisywać pliki cookie na Twoich urządzeniach lub śledzić Twoje zachowanie, gdy wchodzisz na naszą stronę. Ze względu na sposób działania plików cookie i innych podobnych technologii nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez zewnętrzne pliki cookie, a firmy lub osoby trzecie nie mają dostępu do danych generowanych przez takie narzędzia. Co więcej, nie mamy możliwości kontrolowania wszystkich funkcji śledzenia narzędzi zewnętrznych. W związku z powyższym, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki wynikające z wykorzystania Twoich danych przez te narzędzia. Wszyscy dostawcy tych narzędzi są zobligowani do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i, zgodnie z Art., pkt 7 RODO, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych.  Więcej informacji na temat narzędzi zewnętrznych, ustawień plików cookie i przetwarzania danych osobowych w tym zakresie możesz uzyskać, klikając link danego dostawcy. Poza ogólnymi możliwościami rezygnacji podanymi w punkcie 9, w poniższej tabeli zawarto dodatkowe opcje rezygnacji z ww. narzędzi, dzięki którym możesz wyłączyć konfigurację plików cookie i udostępnianie swoich danych.

  Narzędzie Dostawca Rodzaj plików cookie Polityka Informacje o rezygnacji
  Hotjar

  Hotjar Limited

  Level 2, St Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, 1000 St Julian’s STJ, Malta

  Wydajnościowe Polityka prywatności Rezygnacja
  Google Analytics i GA Audiences

  Google LLC

  1600 Amphitheatre Pkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA

  Wydajnościowe i związane z reklamami

  Polityka prywatności

  Polityka plików cookie

  Dodatek do rezygnacji
  Google AdWords i śledzenie konwersji

  Google LLC

  1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

  Związane z reklamami

  Polityka prywatności

  Polityka plików cookie

  Rezygnacja
  Facebook Pixels i Custom Audience

  Facebook Ireland Ltd

  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia

  Związane z reklamami

  Polityka prywatności

  Polityka plików cookie

  O kodzie Pixel

  Rezygnacja
  Facebook Social Media Plugin

  Facebook Ireland Ltd

  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia

  Związane z reklamami

  Polityka prywatności

  Polityka plików cookie

  Rezygnacja
  Facebook SDK

  Facebook Ireland Ltd

  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia

  Śledzenie Aplikacji mobilnej (Wydajnościowe)

  Polityka prywatności

  Polityka plików cookie

  Rezygnacja za pomocą ustawień Aplikacji
  Bing Ads

  Microsoft Ireland Operations Limited

  70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia

  Związane z reklamami Polityka prywatności Rezygnacja
  Twitter Conversion Tracking

  Twitter Inc

  1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

  Związane z reklamami

  Polityka prywatności

  Polityka plików cookie

  Rezygnacja
  Alexa Metrics

  Alexa Internet Inc

  2730 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833, USA

  Wydajnościowe i związane z reklamami Polityka prywatności Rezygnacja
  AdRoll

  AdRoll Inc

  2300 Harrison Street, Fl 2, San Francisco CA 94110, USA

  Związane z reklamami Polityka prywatności Rezygnacja
  Reddit Conversion Pixel

  Reddit Inc

  548 Market St #16093

  San Francisco, CA 94104, USA

  Związane z reklamami Polityka prywatności

  Rezygnacja

  Rezygnacja użytkownika

  reCAPTCHA

  Google LLC

  1600 Amphitheatre Pkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA

  Istotne Polityka prywatności Rezygnacja z przeglądarki
  Sift Science

  Sift Science Inc

  625 Market Street,

  Suite 200

  San Francisco, CA 94105, USA

  Istotne Polityka prywatności Rezygnacja z przeglądarki
  Zendesk

  Zendesk Inc.

  1019 Market St

  San Francisco, CA 94103

  USA

  Istotne Polityka prywatności Rezygnacja z przeglądarki
 12.  

  Aktualizacje Polityki plików cookie:  Jak mam dowiadywać się o zmianach w Polityce plików cookie?  Czujemy się zobowiązani do zachowywania aktualności zasad prywatności. W tym celu poddajemy naszą Politykę plików cookie regularnym przeglądom i aktualizacjom. Mają one zapewnić, że Polityka ta jest prawidłowo i wyraźnie widoczne na naszej stronie, zawiera właściwe informacje na temat Twoich praw i naszych działań (zmianach technicznych lub usprawnieniach dla firm) i jest wdrażana zgodnie z obowiązującym prawem, a co za tym idzie spełnia wymagania przepisów ePrivacy (Telekommunikationsgesetz) oraz inne wymagania dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby aktualizujemy Politykę plików cookie, aby brać pod uwagę bieżące okoliczności. Zawsze będziemy przekazywać Ci najnowszą wersję Polityki plików cookie, zamieszczając ją na naszej stronie. Jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, do wprowadzania istotnych zmian uzyskamy Twoją zgodę.

 13.  

  Jak się z nami skontaktować?  Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie!  W razie jakichkolwiek dalszych pytań na temat tej Polityki prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prywatności, pisząc na adres: privacy@bitpanda.com