Polityka Plików Cookie Bitpandy

Aktualna wersja niniejszych Zasad dotyczących plików cookie: Listopad 2023 r

1. Informacje o niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie

Nasza strona internetowa i aplikacje wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z naszych produktów. Pomagają nam one nie tylko zrozumieć interakcje użytkowników z naszą stroną internetową i stale ulepszać produkty i usługi Bitpanda, ale są również ważne w związku z bezpieczeństwem IT. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego używamy plików cookie, ale także w jaki sposób możesz zdecydować, na które pliki cookie chcesz zezwolić i jak chronić swoją prywatność.

Kogo dotyczy niniejsza Polityka prywatności? 

Bitpanda GmbH oraz jej bezpośrednie i pośrednie spółki zależne (zwane dalej „Bitpanda” lub „Grupa Bitpanda” lub „my”) oferują za pośrednictwem swoich stron internetowych (np: www.bitpanda.com, exchange.bitpanda.com) i aplikacji mobilnych („Aplikacja mobilna”) (zwanych dalej łącznie „Stroną internetową” lub „Platformą”) usługi i produkty związane z kupnem i sprzedażą kryptowalut i innych aktywów cyfrowych, a także usługi płatnicze i informatyczne.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich usług i produktów związanych z naszą Platformą, naszym Brokerem wraz z powiązanymi produktami, tą witryną internetową i naszym Działem Wsparcia Technicznego; i zawiera przegląd w odniesieniu do głównych podmiotów udostępniających naszą Platformę.

2. Czym są pliki cookie, sygnały nawigacyjne sieci Web i inne podobne technologie?

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie to pliki tekstowe (zazwyczaj składające się z liter i cyfr), które są pobierane na komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie (zwane dalej „urządzeniem”) podczas odwiedzania naszej witryny internetowej lub korzystania z naszych aplikacji i umożliwiają nam rozpoznanie urządzenia użytkownika. Takie pliki pozwalają nam rejestrować określone informacje za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z naszą witryną internetową, usługami (newsletter) i aplikacjami, które następnie wykorzystujemy do optymalizacji wydajności naszej witryny internetowej, a także do ciągłego ulepszania naszej platformy, produktów i usług.

Istnieje wiele konkretnych rodzajów plików cookie, sygnałów nawigacyjnych sieci Web i innych podobnych technologii, które są wykorzystywane, a ich nazwy mogą się zmieniać od czasu do czasu (np. sesyjne i trwałe pliki cookie, pliki cookie flash, ClearGIF, piksele, narzędzia do śledzenia zdarzeń). Aby pomóc użytkownikowi w lepszym zrozumieniu plików cookie i ich funkcji, a także sposobu korzystania przez nas z takich technologii i możliwości wyboru ustawień przez użytkownika, chcielibyśmy wyjaśnić to bardziej szczegółowo poniżej.

3. Ważne pojęcia „język plików cookie”

a. „Sesyjne pliki cookie” to tymczasowe pliki cookie, które są aktywne tylko podczas sesji przeglądarki i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

b. „Trwałe pliki cookie” to pliki przechowywane w podfolderach przeglądarki przez dłuższy czas, albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, albo do momentu usunięcia ich przez przeglądarkę po upływie okresu zawartego w trwałym pliku cookie.

c. „Własne pliki cookie” to pliki cookie przechowywane bezpośrednio przez odwiedzaną witrynę internetową, np. przez nas lub przez wyznaczoną stronę trzecią.

d. „Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie, które są ustawiane przez stronę inną niż odwiedzana witryna, ale mimo to za pośrednictwem tej witryny.

e. „Identyfikatory plików cookie” to unikalne identyfikatory plików cookie składające się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery identyfikują konkretną przeglądarkę internetową, w której plik cookie został zapisany. Zazwyczaj nie można bezpośrednio zidentyfikować osoby za pomocą takich plików cookie (z wyjątkiem niektórych narzędzi stron trzecich). Istnieją również pliki cookie bez identyfikatora pliku cookie.

4. Jakich kategorii plików cookie używamy w jakim celu i dlaczego jest to dozwolone?

Jak widać również z naszych ustawień plików cookie w banerze, używamy różnych kategorii plików cookie, które służą różnym celom: 

Niezbędne pliki cookie:

 • Co to jest? Te pliki cookie mogą być sesyjne lub trwałe i są absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług. 
 • Do czego służą? 
  • Umożliwiają nam one na przykład wyświetlanie ustawień wprowadzonych przez użytkownika oraz prawidłowe poruszanie się po witrynie, zapamiętywanie ustawień prywatności i języka użytkownika lub sprawdzanie, czy użytkownik jest zalogowany na swoje konto. 
  • Pomagają one również w ogólnej poprawie wydajności naszych usług (np. poprzez raporty o awariach) oraz w oferowaniu naszych produktów [np. program partnerski i program Tell-a-Friend („poleć przyjacielowi”)]. 
  • Ponadto taka technologia zwiększa bezpieczeństwo naszych usług, umożliwiając identyfikację i badanie potencjalnie wadliwego lub podejrzanego sposobu uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej, kont użytkowników i naszej sieci (np. w celu zapobiegania kradzieży tożsamości, atakom botów, oszustwom itp.) 

Niezbędne pliki cookie będą dostarczane przez nas lub przez stronę trzecią, której usługi są przez nas wdrażane na naszej stronie internetowej (np. reCAPTCHA, Sentry, Cloudflare). Jeśli użytkownik zablokuje te pliki cookie za pośrednictwem przeglądarki, nasze usługi nie będą mogły być świadczone, dlatego zgoda użytkownika na „Niezbędne pliki cookie” nie jest konieczna.

Pliki cookie inne niż niezbędne: 

„Wydajnościowe pliki cookie”

 • Co to jest? Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji o osobach odwiedzających naszą witrynę (liczba odwiedzin, częstotliwość, preferencje itp.) oraz o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny (np. które zakładki i części są wśród nich popularne, jak się poruszają). 
 • Do czego służą? Dzięki nim możemy monitorować i poprawiać wydajność naszej strony internetowej, w tym naszych usług. Może to również działać za pośrednictwem narzędzi analityki internetowej. 
 • Wydajnościowe pliki cookie mogą być sesyjne lub trwałe. Te pliki cookie będą dostarczane przez nas lub przez stronę trzecią, której usługi są wdrażane na naszych stronach. 
 • Co się stanie, jeśli je zablokujesz? Zablokowanie takich plików cookie i narzędzi za pośrednictwem przeglądarki lub niewyrażenie zgody podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej poprzez zaznaczenie pola wyboru „Wydajnościowe pliki cookie” nie ma wpływu na świadczone użytkownikowi usługi. Utrudnia nam to jednak dalszą poprawę komfortu użytkowania. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są dla nas zagregowane i zanonimizowane. Jednak w przypadku narzędzi stron trzecich zaimplementowanych na naszej stronie internetowej może być inaczej.

„Reklamowe pliki cookie

 • Co to za pliki cookie: Są to głównie trwałe pliki cookie pochodzące z narzędzi stron trzecich, które są zaimplementowane na naszej stronie internetowej.
 • Do czego służą? Takie pliki cookie umożliwiają nam np. dostarczanie użytkownikowi bardziej dopasowanych reklam (reklamy spersonalizowane, retargeting itp.) oraz śledzenie naszych kampanii marketingowych (śledzenie konwersji itp.). Mogą one gromadzić informacje o zwyczajach przeglądania, takie jak odwiedzane strony i otwierane linki. Strony trzecie, takie jak sieci reklamowe, ustawiają takie pliki cookie za naszą zgodą i mogą samodzielnie wykorzystywać zebrane informacje, np. do śledzenia przeglądarki użytkownika na innych stronach internetowych, jeśli ta funkcja jest włączona, i tworzenia profilu z zainteresowaniami użytkownika (zwłaszcza jeśli użytkownik jest zalogowany do kont w mediach społecznościowych podczas przeglądania). 
 • Co się stanie, jeśli je zablokujesz? W związku z tym, takie pliki cookie mogą również wpływać na treści wyświetlane na innych stronach internetowych. Zablokowanie tych plików cookie za pośrednictwem przeglądarki lub niewyrażenie zgody podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej poprzez zaznaczenie pola wyboru „Reklamowe pliki cookie” nie ma wpływu na oferowane użytkownikowi usługi. Wyświetlane reklamy nie będą jednak spersonalizowane, a przez to mniej trafne. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są dla nas zagregowane i zanonimizowane (za wyjątkiem odsyłającego pliku cookie), w przypadku narzędzi stron trzecich zaimplementowanych na naszej stronie internetowej może być inaczej.

Inne używane przez nas śledzenie to:

 • Technologie śledzenia, takie jak piksele śledzące, skrypty, sygnały nawigacyjne w wiadomościach e-mail (np. newsletter), aplikacjach lub reklamach, służą do rejestrowania interakcji użytkownika z nami, abyśmy mogli lepiej przeanalizować i ulepszać nasze usługi i kampanie. Gromadzone dane są zanonimizowane. Ogólnie rzecz biorąc, możesz zablokować wszystkie takie technologie, postępując zgodnie z poniższym poradnikiem. Jednak w zależności od ustawień poczty e-mail lub przeglądarki internetowej pliki mogą zostać zaakceptowane automatycznie. Zablokowanie takich technologii nie ma wpływu na oferowane użytkownikowi usługi. 
 • Własny plik cookie służy do określania, kiedy partnerzy lub uczestnicy programu Tell-a-Friend („poleć przyjacielowi”) i programu partnerskiego polecają Bitpanda nowym użytkownikom. Ten referencyjny plik cookie jest ustawiany tylko wtedy, gdy użytkownik został zrekrutowany w ramach takiego programu. Ustawienie tego pliku cookie jest niezbędne do świadczenia takich usług naszym użytkownikom i przyznawania im odpowiednich nagród. Ten plik cookie jest wykorzystywany wyłącznie jako odniesienie i poza tym nie będziemy śledzić użytkownika ani wykorzystywać tego pliku cookie do żadnych innych celów. Użytkownik może usunąć ten plik cookie za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia w dowolnym momencie.
 • Jako regulowana w Europie firma fintech oferująca platformę brokerską dla różnych klas aktywów, niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymywali odporność operacyjną. Dlatego też wdrażamy Datadog, który jest niezbędny do zapewnienia nam stabilnej, odpornej i bezpiecznej platformy brokerskiej, która daje naszym użytkownikom pewność niezawodnego prowadzenia działalności dla szerokiej gamy klas aktywów w uregulowanym środowisku.
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym i powiadomienia dotyczące naszej infrastruktury, aplikacji, sieci i stanu bezpieczeństwa zapewniają nam wgląd w całą naszą platformę. Pozwala nam to szybko wykrywać i reagować na incydenty lub anomalie, które mogą mieć wpływ na nasze usługi. Pulpity nawigacyjne i analizy Datadog pomagają nam również zrozumieć wzorce użytkowania i planowanie wydajności w celu efektywnego skalowania naszej platformy. Zależy nam na tym, aby usługa była w stanie śledzić i spełniać umowy SLA stron trzecich oraz ogólne wymagania dotyczące dostępności.
  • Datadog jest głęboko zintegrowany z naszymi procedurami zarządzania zmianami i daje nam możliwość oceny ryzyka planowanych zmian. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów związanych z błędnymi zmianami.
  • W zakresie cyberbezpieczeństwa Datadog zapewnia monitorowanie bezpieczeństwa sieci, zarządzanie podatnościami i ostrzeganie o zagrożeniach. Jest to krytyczna warstwa obrony w celu zabezpieczenia naszej platformy i zasobów klientów zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Kilka naszych certyfikatów bezpieczeństwa, takich jak ISO27001, a także SOC2, obejmują tę usługę jako część łańcucha narzędzi bezpieczeństwa, odgrywając znaczącą rolę w wykrywaniu i reagowaniu z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Aplikacja mobilna

Co się dzieje, gdy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej? 

 • Gdy użytkownik korzysta z naszej aplikacji mobilnej, możemy rejestrować informacje, które są unikalne dla użytkownika i powiązane z jego urządzeniem (takie jak system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia), jego działania w aplikacji i lokalizacja sieciowa. 
 • W większości przypadków odbywa się to za pomocą zestawów SDK innych firm, które są zintegrowane z kodem źródłowym naszej aplikacji mobilnej. 

W jakim celu gromadzone są te informacje?

 • Informacje te są wykorzystywane do monitorowania oraz poprawy wydajności i użyteczności aplikacji mobilnej.
5. Czy przetwarzamy dane osobowe za pomocą plików cookie?

Tak, dane osobowe mogą być przetwarzane za pośrednictwem wydajnościowych i reklamowych plików cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania danych, celu tego przetwarzania oraz praw przysługujących użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

6. Jak zarządzać swoją zgodą i preferencjami dotyczącymi plików cookie?

Po pierwsze, możesz użyć naszego banera plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej, aby zarządzać plikami cookie podczas pobytu na naszej stronie internetowej. Możesz wybrać konkretne typy plików cookie, które chcesz zaakceptować, a których nie, istnieje również opcja po prostu zaakceptowania ich wszystkich. 

Zgodę na przetwarzanie danych za pomocą plików cookie innych niż niezbędne można wycofać w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej. Ponadto ustawienia plików cookie można również zmienić lub zaktualizować, klikając przycisk „Ustawienia plików cookie”” na naszej stronie internetowej. 

Istnieje również wiele innych opcji zapobiegania śledzeniu i ustawianiu plików cookie w przeglądarce internetowej i na urządzeniach. Poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych możliwości i narzędzi dla Twoich urządzeń:

A. Ustawienia przeglądarki

Użytkownik może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawianie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej, wybierając odpowiednie ustawienie (np. „Nie śledź”) w przeglądarce internetowej. W ten sposób użytkownik trwale sprzeciwia się ustawianiu plików cookie lub otrzymywaniu informacji, jeśli ustawiono nowy plik cookie. Pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji Do Not Track („DNT” – „Nie śledź”), nie będziemy śledzić jego aktywności ani przechowywać żadnych własnych plików cookie na jego urządzeniach. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to niezbędnych plików cookie. 

Ponadto narzędzia śledzące stron trzecich mogą nadal być w stanie śledzić użytkownika (patrz poniżej). Jeśli ustawianie plików cookie jest całkowicie wyłączone w przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni dostępne dla użytkownika. Opis odpowiednich ustawień dla każdej popularnej przeglądarki można znaleźć pod poniższymi linkami:

Internet Explorer

Safari i Safari iOS

Google Chrome

Mozilla Firefox

B. Odpowiednie ustawienia dla konta Bitpanda

Użytkownik może zaktualizować ustawienia plików cookie dotyczące kategorii Wydajność i Reklama w dowolnym momencie lub po zalogowaniu się na swoje konto.

C. Odpowiednie ustawienia w aplikacji mobilnej Bitpanda

Użytkownik może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, korzystając z suwaka śledzenia w aplikacji mobilnej, a tym samym może trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Pliki cookie, które zostały już ustawione, można również usunąć w dowolnym momencie za pomocą ustawień urządzenia lub innego oprogramowania. Jeśli ustawienie plików cookie jest wyłączone w aplikacji mobilnej, nie wszystkie funkcje aplikacji mogą być w pełni dostępne dla użytkownika.

D. Zapobieganie ustawianiu plików cookie stron trzecich

Na naszej stronie internetowej wdrożyliśmy różne narzędzia stron trzecich, które mogą również przechowywać pliki cookie na urządzeniach użytkowników (informacje i linki znajdują się poniżej).

7. Z jakich narzędzi stron trzecich korzystamy i jak można z nich zrezygnować?

Ze względu na sposób działania plików cookie i podobnych technologii nie możemy uzyskać dostępu do danych gromadzonych przez pliki cookie stron trzecich, ani inne firmy lub osoby nie mogą uzyskać dostępu do danych generowanych przez takie narzędzia, a w szczególności nie wszystkie funkcje śledzenia narzędzi stron trzecich mogą być przez nas kontrolowane. Wszyscy ci dostawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych jako administrator danych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO.

Cookie Name
Provider
Type
Category
Purpose of cookie data collection 
Expiration time
__cf_bm Cloudflare Essential Essential Used to read, filter and protect the website from bots 30 minutes
__zlcmid Zendesk Essential Essential Store visitor's machine-id for the Chat widget's authentication 365 days
uc_advertisement_v1_* Bitpanda Essential Essential Used to manage cookie settings and user consent for Advertising cookies 13 months
uc_performance_v1_* Bitpanda Essential Essential Used to manage cookie settings and user consent for Performance cookies 13 months
uc_essentials_v1_* Bitpanda Essential Essential Used to manage cookie settings and user consent for Essential cookies 13 months
_uetvid Microsoft Bing Non-essential Advertisement and Targeting Used to store and track visits across websites 13 months
_ttp TikTok Non-essential Advertisement and Targeting Used to measure and improve the performance of advertising campaigns and to personalise the user’s experience (including ads) on TikTok 13 months
_ga Google Non-essential Advertisement and Targeting Used to distinguish users 13 months
_rdt_uuid Reddit Non-essential Advertisement and Targeting Used to attribute conversions back to Reddit Ads 90 days
ajs_group_id Segment Non-essential Analytical Used to store the group id Persistent
ajs_user_id Segment Non-essential Analytical Used to analyse how users use the website 365 days
TP.uuid Trustpilot Non-essential Functional These cookies are used by the TrustPilot service to identify you and enable you to leave reviews of our products and services 365 days
_hp2_ses_props Heap Analytics Non-essential Analytical Used to store performed actions on the website 30 minutes
_uetsid Microsoft Bing Non-essential Advertisement and Targeting Used to store and track visits across websites 1 day
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Non-essential Analytical Used to detect the first pageview session of a user 30 minutes
_hjSession_* Hotjar Non-essential Analytical Ensures subsequent requests in the session window are attributed to the same session 30 minutes
_gid Google Non-essential Analytical Used to store and count pageviews 1 day
_hjFirstSeen Hotjar Non-essential Analytical Identifies a new user’s first session 30 minutes
_hp2_id.* Heap Analytics Non-essential Analytical Used to store a unique user ID and track interaction 13 months
_hjIncludedInSessionSample_* Hotjar Non-essential Analytical Used to determine if a user is included in the data sampling defined by your site's daily session limit 2 minutes
_hjSessionUser_* Hotjar Non-essential Analytical Creates a Hotjar User ID and ensures data from subsequent visits to the same site are attributed to the same user ID. Hotjar does not track users across different sites 365 days
ajs_anonymous_id Segment Non-essential Analytical Sets an Anonymous ID for each new visitor to the Bitpanda site to track new and returning users 365 days
_fbp Meta Non-essential Advertisement and Targeting Used to store and track visits across websites 90 days
_tt_enable_cookie TikTok Non-essential Advertisement and Targeting Used as a means of tracking your website activity to help us optimise our advertising 13 months
__Secure-1PAPISID __Secure-3PAPISIDAPISID Google Non-essential Functional These cookies are set by Google and are used to store user preferences and information when viewing pages with Google maps on them 13 months
__Secure-1PSIDCCSIDCC Google Non-essential Functional These cookies are set by Google and are used to protect users' data from unauthorised access. 12 months
__Secure-1PSID__Secure-3PSID HSID SID Google Non-essential Functional These cookies are set by Google and are used to authenticate users, store session preferences, and perform security measures 13 months
__Secure-ENID Google Non-essential Functional This cookie is set by Google and is used to store user preferences and information, such as language preferences and customised search results 13 months
SAPISIDSSID Google Non-essential Functional This cookie is set by Google and is used to store user preferences and information, such as the preferred language and browsing preferences 13 months
MUID Microsoft Bing Non-essential Advertisement and Targeting Identifies unique web browsers visiting Microsoft sites. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes. 12 months
muc_ads Twitter Non-essential Advertisement and Targeting This cookie is used for optimising ad relevance by collecting visitor navigation data 12 months
guest_id_ads Twitter Non-essential Advertisement and Targeting Used to assign a unique id to guest users for the purposes of advertising, including content served from Twitter to our pages 12 months
guest_id_marketing Twitter Non-essential Advertisement and Targeting Used to detect whether a user is logged into Twitter 12 months
personalization_id Twitter Non-essential Advertisement and Targeting This cookie is set by Twitter for advertising and to identify and track the website visitor 12 months
guest_id Twitter Non-essential Advertisement and Targeting Unique id that identifies the user’s session 12 months
1P_JAR Google Non-essential Advertisement and Targeting Used to provide ad delivery or retargeting 30 days
NID Google Non-essential Functional Used to remember users’ preferences and other information, such as preferred language or preferences in regards to Google’s SafeSearch filter. 6 months
OTZ Google Non-essential Analytical Used by Google Analytics to provide an aggregate analysis of website visitors End of browser session
_ga_* Google Non-essential Analytical Used by Google Analytics to store and count pageviews 12 months
DV Google Non-essential Analytical Used to collect information about how visitors use the site and use the information to compile reports to help improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors, where visitors have come from and the pages they visited End of browser session
Tta_attr_id_mirrortta_attr_id TikTok Non-essential Advertisement and Targeting To measure and improve the performance of advertising campaigns and to personalise the user’s experience (including ads) on TikTok 12 months
sid_guard_ads TikTok Non-essential Advertisement and Targeting To measure and improve the performance of advertising campaigns and to personalise the user’s experience (including ads) on TikTok 12 months
tta_attr_id TikTok Non-essential Functional Used for tracking the use of embedded services 12 months
dprwd Meta Non-essential Functional These cookies are used for performance purposes to deliver an optimal experience for your device's screen 7 days
datr Meta Non-essential Functional Used for security, site and integrity to help keep users’ account, data and the Meta Quest Services safe and secure by identifying users’ browser securely 12 months
_cfuvid Cloudflare Non-essential Functional Set as part of a Rate Limiting Rule, and is used to allow the Cloudflare WAF to distinguish individual users who share the same IP address End of browser session
d_ticket_ads TikTok Non-essential Advertisement and Targeting Used to help measure and optimise digital marketing activity, and to ensure serving relevant advertising to users across the platform 12 months
recent_srsloidedgebucket Reddit Non-essential Advertisement and Targeting Saves the information about log-on Reddit user for the purpose of the advertisement recommendation and updating the content, the content of the cookie is confirmed within the conditions of the Reddit use 12 months
locale Meta Non-essential Functional This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser 7 days 
usida Meta Non-essential Advertisement and Targeting Collect information about your browser, as well as unique identifiers to tailor advertising End of browser session
SRCHUSRSRCHUIDSRCHHPGUSR SRCHD Microsoft Bing Non-essential Analytical This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website 12 months
c_user Meta Non-essential Advertisement and Targeting The c_user cookie contains the user ID of the currently logged in user. The lifetime of this cookie is dependent on the status of the ‘keep me logged in’ checkbox End of browser sessionOR 90 days
xs Meta Non-essential Functional Used to record session number and the ‘secure’ flag for if the user has enabled the secure browsing feature. The lifetime of this cookie is dependent on the status of the ‘keep me logged in’ checkbox  End of browser sessionOR 90 days
tag Bitpanda Non-essential Analytical Used to track which channel or campaign the user came from 6 months
AEC Google Non-essential Functional Used to prevent spam, fraud, and abuse. Ensures that requests within a browsing session are made by the user, and not by other sites. These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge 6 months
irclickid Bitpanda Essential Essential Used to collect and store a unique identifier from a click coming from an affiliate partner 30 days
cf_clearance Cloudflare Essential Essential Clearance Cookie stores the proof of challenge passed. It is used to no longer issue a challenge if present. It is required to reach an origin server 12 months
_gcl_aw Google Non-essential Advertisement and Targeting Used to store ad click information, generate unique IDs for visitors to remember preferences and track and gather statistics and conversion rates through the website 90 days
cppo Meta Non-essential Advertisement and Targeting This cookie is being used by Meta to track users 1 day
sb Meta Non-essential Functional Meta stores information about the browser to improve its security settings 13 months
cookie-consent TikTok Non-essential Functional Used to track cookie consent 12 months
odin_tt TikTok Non-essential Advertisement and Targeting Used to measure and optimise digital marketing activity, and to ensure we are serving relevant advertising to users across the platform 12 months
_gcl_au Google Non-essential Advertisement and Targeting First-party cookie for "Conversion Linker" functionality by taking information in ad clicks and storing it in a first-party cookie so that conversions can be attributed outside the landing page 90 days
ref Bitpanda Non-essential Analytical Used to record the referrer of user traffic 30 days
_gat Google Non-essential Advertisement and Targeting Used to limit and filter requests from bots 1 minute
_gac_UA* Google Non-essential Advertisement and Targeting Used to store campaign information in order for Google Ads to measure the interactions users have with the business. Analytics writes campaign information to the _gac cookie when a user opens a page on the site via a URL that employs Google Ads auto-tagging. 90 days

8. Co z linkami do innych stron internetowych i treściami stron trzecich?

Nasze usługi zawierają linki do innych stron internetowych (np. link do plików z przepysznymi ciasteczkami panda tutaj), nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych. Odpowiedni dostawca połączonej strony internetowej ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i poprawność dostarczonych tam informacji, a także za śledzenie i ustawianie plików cookie przez takie strony internetowe.

9. Jak można dowiedzieć się o zmianach w niniejszej Polityce plików cookie?

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą Politykę plików cookie. Będziemy informować naszych użytkowników o aktualizacjach, udostępniając nową wersję polityki na naszej stronie internetowej. Z tego powodu zalecamy zapoznanie się z niniejszymi zasadami dotyczącymi plików cookie za każdym razem, gdy użytkownik podejmuje decyzję o zaakceptowaniu plików cookie od nas. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika na istotne zmiany.

10. Jak się z nami skontaktować?

W przypadku dalszych pytań dotyczących niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prywatności: privacy@bitpanda.com lub zapoznanie się z naszą Polityką prywatności. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych żądań wymagamy od użytkownika dodatkowych danych identyfikacyjnych (np. paszportu, dowodu osobistego itp.), aby zapewnić, że dane osobowe są udostępniane wyłącznie użytkownikowi.