Inwestuj w Western Union WU

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w Western Union już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

€0.00

€0.00+0.00%
Western Union-logo

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y. Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

O Western Union (WU)

Firma Western Union jest spółką holdingową, która zajmuje się świadczeniem usług w zakresie przekazów pieniężnych i płatności. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem następujących segmentów działalności: Consumer-to-Consumer, Business Solutions oraz Other. Segment Consumer-to-Consumer umożliwia transfery pieniężne między dwoma konsumentami. Segment Business Solutions oferuje rozwiązania płatnicze i walutowe, przede wszystkim transakcje zagraniczne i wielowalutowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych organizacji i osób fizycznych. Segment Other obejmuje usługi płatności rachunków w formie elektronicznej i gotówkowej. Firma została założona w 1851 roku, a jej główna siedziba mieści się w Denver w stanie Kolorado.

Oceny analityków

Jak zainwestować Western Union łatwo, szybko i bezpiecznie

 • 1. Zarejestruj się na Bitpanda

  Zarejestruj się, aby za darmo założyć konto na Bitpanda.

 • 2. Zweryfikuj się

  Zweryfikuj swoją tożsamość z pomocą jednej z firm świadczących dla nas usługi weryfikacyjne.

 • 3. Dokonaj wpłaty

  Dokonaj bezpiecznej wpłaty środków za pomocą jednej metod, które obsługujemy.

 • 4. Zacznij inwestować w Western Union

  Wszystko gotowe! Zacznij inwestować Western Union i ponad 3.000 innych aktywów cyfrowych.

Pliki do pobrania

Aby wyświetlić starsze wersje tych dokumentów, kliknij tutaj
Niniejsze materiały są udostępniane w celach komunikacji marketingowej i mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji niemających charakteru wiążącego. Nie mają charakteru porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. Akcje „Bitpanda Stocks” są prezentowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. Bitpanda Stocks nie są akcjami, lecz instrumentami pochodnymi, które umożliwiają czerpanie korzyści ze zmian cen określonych bazowych instrumentów finansowych (np. akcji lub funduszy podlegających obrotowi giełdowemu). Akcjami Bitpanda Stocks nie można handlować na giełdach papierów wartościowych ani w innych systemach obrotu, ale można je odsprzedać Bitpanda w dowolnym momencie na odpowiednich warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług finansowych Bitpanda i umowie pochodnej na Token A. Więcej informacji na temat Bitpanda GmbH jako emitenta oraz istotnych ryzyk związanych z produktem można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym w języku niemieckim (wersja poddana kontroli) i angielskim na stronie bitpanda.com Należy pamiętać, że produkt podlega niniejszemu prospektowi emisyjnemu wyłącznie w Austrii. Ostrzeżenie: Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów cyfrowych cechuje się zmiennością. Użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.