Informacja prawna

Informacje wg § 5 Ustawy o handlu elektronicznym

Bitpanda GmbH

Stella-Klein-Löw Weg 17
1020 Wiedeń | Austria

Przedstawiciel

Dyrektor Generalny: Paul Klanschek
Dyrektor Generalny: Eric Demuth

Kontakt

Aby wysłać nam wiadomość, użyj naszego formularza kontaktowego.
→ Formularz kontaktowy

Rejestr spółek

Zarejestrowana w rejestrze spółek
Sąd: Sąd handlowy w Wiedniu
Nr rejestru: FN 423018 k

Organ nadzorczy

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Obowiązujące rozporządzenie

Austriacka ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz) 

Nr VAT zgodnie z § 27a austriackiej
Ustawy o VAT: ATU78580117

Bitpanda Metals GmbH

Stella-Klein-Löw Weg 17
1020 Wiedeń | Austria

Przedstawiciel

Dyrektor Generalny: Stefan Schulmeister
Dyrektor Generalny: Fabian Reinisch

Kontakt

Aby wysłać nam wiadomość, użyj naszego formularza kontaktowego.
→ Formularz kontaktowy

Rejestr spółek

Zarejestrowana w rejestrze spółek
Sąd: Sąd handlowy w Wiedniu
Nr rejestru: FN 511923 d

Organ nadzorczy

Urząd okręgowy (Magistratisches Bezirksamt) dla 2. dzielnicy w Wiedniu

Obowiązujące rozporządzenie

 → Gewerbeordnung 1994

Członkostwo w izbach

Członek austriackiej Izby handlowej (WKO), Sekcja: Handel

Nr VAT zgodnie z § 27a austriackiej Ustawy o VAT: ATU74413958

Bitpanda Payments GmbH

Stella-Klein-Löw Weg 17
1020 Wiedeń | Austria

Przedstawiciel

Dyrektor zarządzający: Lukas Enzersdorfer-Konrad
Dyrektor zarządzający: Philipp Bohrn

Kontakt

Aby wysłać nam wiadomość, użyj naszego formularza kontaktowego.
→ Formularz kontaktowy

Rejestr spółek

Zarejestrowana w rejestrze spółek
Sąd: Sąd handlowy w Wiedniu
Nr rejestru: FN 501412 x

Organ nadzorczy

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Obowiązujące rozporządzenie

Austriacka ustawa o usługach płatniczych (Zahlungsdienstegesetz/ZaDiG 2018)

Członkostwo w izbach

Członek austriackiej Izby handlowej (WKO), Sekcja: Podmioty świadczące usługi finansowe

Kompetentny organ arbitrażowy

Zgodnie z § 98 ZaDiG 2018, kompetentnym organem arbitrażowym do rozstrzygania sporów dotyczących usług płatniczych jest sąd polubowny przy Austriackim sektorze bankowym, z którym można skontaktować się za pośrednictwem tej strony internetowej

Nr VAT zgodnie z § 27a austriackiej Ustawy o VAT: ATU74324536

Bitpanda Financial Services GmbH

Stella-Klein-Löw Weg 17
1020 Wiedeń | Austria

Przedstawiciel

Dyrektor Generalny: Philipp Bohrn
Dyrektor Generalny: Stefan Schulmeister

Kontakt

Aby wysłać nam wiadomość, użyj naszego formularza kontaktowego.
→ Formularz kontaktowy

Rejestr spółek

Zarejestrowana w rejestrze spółek
Sąd: Sąd handlowy w Wiedniu
Nr rejestru: FN 551181 k

Organ nadzorczy

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Obowiązujące rozporządzenie

Austriacka ustawa o nadzorze nad papierami wartościowymi (WAG 2018)

Członkostwo w izbach

Członek austriackiej Izby handlowej (WKO), Sekcja: Podmioty świadczące usługi finansowe

Biuro ds. odszkodowań dla inwestorów

Bitpanda Financial Services GmbH jest udziałowcem Biura ds. odszkodowań dla inwestorów w firmach inwestycyjnych - Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH, z siedzibą pod adresem Lambrechtgasse 1/10, 1040 Wiedeń aew.at

Nr VAT zgodnie z § 27a austriackiej Ustawy o VAT: ATU76536535

Bitpanda Pro Germany GmbH

c/o WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH

Warschauer Platz 11- – 13

10245 Berlin | Niemcy

Oddział w Wiedniu:

Stella-Klein-Löw-Weg 17

1020 Wiedeń | Austria


Bitpanda Pro Europe S.r.l.

c/o LEXIA Avvocati

Via dell’Annunciata 23/4

20121 Mediolan | Włochy


Reprezentacja

Dyrektor zarządzający: Joshua Thomas Barraclough


Kontakt

Aby wysłać nam wiadomość, prosimy o użycie formularza kontaktowego. 

→ Formularz kontaktowy


Rejestr handlowy

Figuruje w rejestrze handlowym 

Sąd: Sąd w Charlottenburgu

Nr rejestru: HRB 235285

Sąd: Sąd Gospodarczy w Wiedniu

Nr rejestru: FN 573968 x