Inwestuj w Sopra Steria Group SOP

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w Sopra Steria Group już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

€0.00

€0.00+0.00%
Sopra Steria Group-logo

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y. Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

O Sopra Steria Group (SOP)

Sopra Steria Group SA angażuje się w działalność związaną z transformacją cyfrową. Świadczy usługi konsultingowe, integracji systemów, rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą i usługami procesów biznesowych. Spółka oferuje również usługi w zakresie biznesu społecznego, mobilności, big data, chmury, cyberbezpieczeństwa, architektury korporacyjnej, planowania zasobów przedsiębiorstwa, rozwiązań bankowych, rozwiązań w zakresie zasobów ludzkich, oprogramowania dla nieruchomości, współpracy i zarządzania informacją. Obsługuje sektor lotniczy, ubezpieczeniowy i społeczny, bankowy, obronny, bezpieczeństwa wewnętrznego, sektora publicznego i opieki zdrowotnej, telekomunikacji, mediów i rozrywki, transportu, handlu detalicznego i sektora użyteczności publicznej. Spółka została założona przez Léo Gantelet, François Odin i Pierre Pasquier 5 stycznia 1968 roku i ma siedzibę w Paryżu.

Oceny analityków

Jak zainwestować Sopra Steria Group łatwo, szybko i bezpiecznie

 • 1. Zarejestruj się na Bitpanda

  Zarejestruj się, aby za darmo założyć konto na Bitpanda.

 • 2. Zweryfikuj się

  Zweryfikuj swoją tożsamość z pomocą jednej z firm świadczących dla nas usługi weryfikacyjne.

 • 3. Dokonaj wpłaty

  Dokonaj bezpiecznej wpłaty środków za pomocą jednej metod, które obsługujemy.

 • 4. Zacznij inwestować w Sopra Steria Group

  Wszystko gotowe! Zacznij inwestować Sopra Steria Group i ponad 3.000 innych aktywów cyfrowych.

Pliki do pobrania

Aby wyświetlić starsze wersje tych dokumentów, kliknij tutaj
Niniejsze materiały są udostępniane w celach komunikacji marketingowej i mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji niemających charakteru wiążącego. Nie mają charakteru porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. Akcje „Bitpanda Stocks” są prezentowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. Bitpanda Stocks nie są akcjami, lecz instrumentami pochodnymi, które umożliwiają czerpanie korzyści ze zmian cen określonych bazowych instrumentów finansowych (np. akcji lub funduszy podlegających obrotowi giełdowemu). Akcjami Bitpanda Stocks nie można handlować na giełdach papierów wartościowych ani w innych systemach obrotu, ale można je odsprzedać Bitpanda w dowolnym momencie na odpowiednich warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług finansowych Bitpanda i umowie pochodnej na Token A. Więcej informacji na temat Bitpanda GmbH jako emitenta oraz istotnych ryzyk związanych z produktem można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym w języku niemieckim (wersja poddana kontroli) i angielskim na stronie bitpanda.com Należy pamiętać, że produkt podlega niniejszemu prospektowi emisyjnemu wyłącznie w Austrii. Ostrzeżenie: Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów cyfrowych cechuje się zmiennością. Użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.