Inwestuj w Pharma Mar PHM-MC

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w Pharma Mar już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

€0.00

€0.00+0.00%
Pharma Mar-logo

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y. Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

O Pharma Mar (PHM-MC)

Pharma Mar SA jest holdingiem biofarmaceutycznym, który zajmuje się badaniami, rozwojem, produkcją i komercjalizacją bioaktywnych składników pochodzenia morskiego do zastosowania w onkologii. Działa poprzez następujące segmenty: Oncology, Diagnostics oraz RNAi. Segment Oncology koncentruje się na jednostkach grupy, których przedmiotem działalności jest badanie, rozwój i wprowadzanie na rynek leków przeciwnowotworowych. Segment Diagnostics koncentruje się na opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek zestawów diagnostycznych. Segment RNAi zajmuje się opracowywaniem leków o aktywności terapeutycznej opartej na zmniejszaniu lub wyciszaniu ekspresji genów. Spółka została założona przez José Maria Fernández de Sousa-Faro w 1986 r., a jej siedziba znajduje się w Colmenar Viejo w Hiszpanii.

Oceny analityków

Jak zainwestować Pharma Mar łatwo, szybko i bezpiecznie

 • 1. Zarejestruj się na Bitpanda

  Zarejestruj się, aby za darmo założyć konto na Bitpanda.

 • 2. Zweryfikuj się

  Zweryfikuj swoją tożsamość z pomocą jednej z firm świadczących dla nas usługi weryfikacyjne.

 • 3. Dokonaj wpłaty

  Dokonaj bezpiecznej wpłaty środków za pomocą jednej metod, które obsługujemy.

 • 4. Zacznij inwestować w Pharma Mar

  Wszystko gotowe! Zacznij inwestować Pharma Mar i ponad 3.000 innych aktywów cyfrowych.

Pliki do pobrania

Aby wyświetlić starsze wersje tych dokumentów, kliknij tutaj
Niniejsze materiały są udostępniane w celach komunikacji marketingowej i mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji niemających charakteru wiążącego. Nie mają charakteru porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. Akcje „Bitpanda Stocks” są prezentowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. Bitpanda Stocks nie są akcjami, lecz instrumentami pochodnymi, które umożliwiają czerpanie korzyści ze zmian cen określonych bazowych instrumentów finansowych (np. akcji lub funduszy podlegających obrotowi giełdowemu). Akcjami Bitpanda Stocks nie można handlować na giełdach papierów wartościowych ani w innych systemach obrotu, ale można je odsprzedać Bitpanda w dowolnym momencie na odpowiednich warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług finansowych Bitpanda i umowie pochodnej na Token A. Więcej informacji na temat Bitpanda GmbH jako emitenta oraz istotnych ryzyk związanych z produktem można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym w języku niemieckim (wersja poddana kontroli) i angielskim na stronie bitpanda.com Należy pamiętać, że produkt podlega niniejszemu prospektowi emisyjnemu wyłącznie w Austrii. Ostrzeżenie: Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów cyfrowych cechuje się zmiennością. Użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.