Inwestuj w NIBE Industrier NIBE

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w NIBE Industrier już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

€0.00

€0.00+0.00%
NIBE Industrier-logo

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y. Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

O NIBE Industrier (NIBE)

NIBE Industrier AB zajmuje się wytwarzaniem produktów do użytku domowego i komercyjnego. Działa poprzez następujące obszary biznesowe: NIBE Climate Solutions, NIBE Element i NIBE Stoves. Obszar biznesowy NIBE Climate Solutions oferuje produkty zapewniające komfort cieplny w pomieszczeniach, w tym ogrzewanie, klimatyzację, odzysk ciepła i ciepłą wodę użytkową dla domów, bloków mieszkalnych i innych dużych nieruchomości. Dział NIBE Element obejmuje komponenty i rozwiązania dla inteligentnego ogrzewania i sterowania przeznaczone zarówno dla przemysłu jak i dla konsumentów. Dział NIBE Stoves obejmuje piece różnej wielkości i konstrukcji, przeznaczone zarówno do domów, jak i obiektów komercyjnych. Firma została założona w 1989 roku, a jej główna siedziba znajduje się w Markaryd w Szwecji.

Oceny analityków

Jak zainwestować NIBE Industrier łatwo, szybko i bezpiecznie

 • 1. Zarejestruj się na Bitpanda

  Zarejestruj się, aby za darmo założyć konto na Bitpanda.

 • 2. Zweryfikuj się

  Zweryfikuj swoją tożsamość z pomocą jednej z firm świadczących dla nas usługi weryfikacyjne.

 • 3. Dokonaj wpłaty

  Dokonaj bezpiecznej wpłaty środków za pomocą jednej metod, które obsługujemy.

 • 4. Zacznij inwestować w NIBE Industrier

  Wszystko gotowe! Zacznij inwestować NIBE Industrier i ponad 3.000 innych aktywów cyfrowych.

Pliki do pobrania

Aby wyświetlić starsze wersje tych dokumentów, kliknij tutaj
Niniejsze materiały są udostępniane w celach komunikacji marketingowej i mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji niemających charakteru wiążącego. Nie mają charakteru porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. Akcje „Bitpanda Stocks” są prezentowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. Bitpanda Stocks nie są akcjami, lecz instrumentami pochodnymi, które umożliwiają czerpanie korzyści ze zmian cen określonych bazowych instrumentów finansowych (np. akcji lub funduszy podlegających obrotowi giełdowemu). Akcjami Bitpanda Stocks nie można handlować na giełdach papierów wartościowych ani w innych systemach obrotu, ale można je odsprzedać Bitpanda w dowolnym momencie na odpowiednich warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług finansowych Bitpanda i umowie pochodnej na Token A. Więcej informacji na temat Bitpanda GmbH jako emitenta oraz istotnych ryzyk związanych z produktem można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym w języku niemieckim (wersja poddana kontroli) i angielskim na stronie bitpanda.com Należy pamiętać, że produkt podlega niniejszemu prospektowi emisyjnemu wyłącznie w Austrii. Ostrzeżenie: Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów cyfrowych cechuje się zmiennością. Użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.