Inwestuj w RTL Group RRTL

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w RTL Group już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

€0.00

€0.00+0.00%
RTL Group-logo

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y. Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

O RTL Group (RRTL)

Grupa RTL SA zajmuje się prowadzeniem kanałów telewizyjnych i stacji radiowych. Prowadzi działalność poprzez następujące segmenty: Mediengruppe RTL Deutschland, Groupe M6, Fremantle, RTL Nederland oraz pozostałe segmenty. Segment Mediengruppe RTL Deutschland obejmuje całą niemiecką działalność telewizyjną spółki. Segment Groupe M6 składa się z komercyjnego niekodowanego kanału telewizyjnego M6 oraz dwóch innych niekodowanych kanałów telewizyjnych, W9 i 6ter. Segment FremantleMedia zajmuje się produkcją, dystrybucją i działalnością licencyjną. Segment RTL Nederland obejmuje zarówno działalność telewizyjną, jak i radiową. Pozostałe segmenty dotyczą działalności RTL Hungary, RTL Croatia, RTL Belgium, luksemburskiej grupy RTL, niemieckiej działalności radiowej oraz inwestycji rozliczanych metodą praw własności. Spółka została założona w 2000 r., a jej siedziba mieści się w Luksemburgu.

Oceny analityków

Jak zainwestować RTL Group łatwo, szybko i bezpiecznie

 • 1. Zarejestruj się na Bitpanda

  Zarejestruj się, aby za darmo założyć konto na Bitpanda.

 • 2. Zweryfikuj się

  Zweryfikuj swoją tożsamość z pomocą jednej z firm świadczących dla nas usługi weryfikacyjne.

 • 3. Dokonaj wpłaty

  Dokonaj bezpiecznej wpłaty środków za pomocą jednej metod, które obsługujemy.

 • 4. Zacznij inwestować w RTL Group

  Wszystko gotowe! Zacznij inwestować RTL Group i ponad 3.000 innych aktywów cyfrowych.

Pliki do pobrania

Aby wyświetlić starsze wersje tych dokumentów, kliknij tutaj
Niniejsze materiały są udostępniane w celach komunikacji marketingowej i mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji niemających charakteru wiążącego. Nie mają charakteru porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. Akcje „Bitpanda Stocks” są prezentowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. Bitpanda Stocks nie są akcjami, lecz instrumentami pochodnymi, które umożliwiają czerpanie korzyści ze zmian cen określonych bazowych instrumentów finansowych (np. akcji lub funduszy podlegających obrotowi giełdowemu). Akcjami Bitpanda Stocks nie można handlować na giełdach papierów wartościowych ani w innych systemach obrotu, ale można je odsprzedać Bitpanda w dowolnym momencie na odpowiednich warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług finansowych Bitpanda i umowie pochodnej na Token A. Więcej informacji na temat Bitpanda GmbH jako emitenta oraz istotnych ryzyk związanych z produktem można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym w języku niemieckim (wersja poddana kontroli) i angielskim na stronie bitpanda.com Należy pamiętać, że produkt podlega niniejszemu prospektowi emisyjnemu wyłącznie w Austrii. Ostrzeżenie: Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów cyfrowych cechuje się zmiennością. Użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.