Inwestuj w Globalstar GSAT

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w Globalstar już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

€0.00

€0.00+0.00%
Globalstar-logo

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y. Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

O Globalstar (GSAT)

Globalstar, Inc. świadczy usługi telefonii komórkowej satelitarnej, usługi komunikacji głosowej i transmisji danych za pośrednictwem satelitów na całym świecie. Oferuje usługi komunikacyjne za pośrednictwem satelity, które obejmują: dwukierunkową komunikację głosową i transmisję danych za pomocą urządzeń mobilnych lub stacjonarnych oraz jednokierunkową transmisję danych za pomocą urządzenia mobilnego lub stacjonarnego, które przesyła swoją lokalizację i inne informacje do centralnej stacji monitorującej. Firma świadczy usługi inżynieryjne, takie jak projekty sprzętu i oprogramowania w celu opracowania konkretnych aplikacji oraz montażu bram i anten. Świadczy usługi dla rządów i sektora bezpieczeństwa publicznego, pomocy w przypadku katastrof, rekreacji, telekomunikacji, usług w obszarze ropy naftowej i gazu, gospodarki morskiej i rybołówstwa, zasobów naturalnych, budownictwa, usług komunalnych i transportu. Firma Globalstar została założona w listopadzie 2003 roku, a jej siedziba mieści się w Covington w Luizjanie.

Oceny analityków

Jak zainwestować Globalstar łatwo, szybko i bezpiecznie

 • 1. Zarejestruj się na Bitpanda

  Zarejestruj się, aby za darmo założyć konto na Bitpanda.

 • 2. Zweryfikuj się

  Zweryfikuj swoją tożsamość z pomocą jednej z firm świadczących dla nas usługi weryfikacyjne.

 • 3. Dokonaj wpłaty

  Dokonaj bezpiecznej wpłaty środków za pomocą jednej metod, które obsługujemy.

 • 4. Zacznij inwestować w Globalstar

  Wszystko gotowe! Zacznij inwestować Globalstar i ponad 3.000 innych aktywów cyfrowych.

Pliki do pobrania

Aby wyświetlić starsze wersje tych dokumentów, kliknij tutaj
Niniejsze materiały są udostępniane w celach komunikacji marketingowej i mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji niemających charakteru wiążącego. Nie mają charakteru porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. Akcje „Bitpanda Stocks” są prezentowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. Bitpanda Stocks nie są akcjami, lecz instrumentami pochodnymi, które umożliwiają czerpanie korzyści ze zmian cen określonych bazowych instrumentów finansowych (np. akcji lub funduszy podlegających obrotowi giełdowemu). Akcjami Bitpanda Stocks nie można handlować na giełdach papierów wartościowych ani w innych systemach obrotu, ale można je odsprzedać Bitpanda w dowolnym momencie na odpowiednich warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług finansowych Bitpanda i umowie pochodnej na Token A. Więcej informacji na temat Bitpanda GmbH jako emitenta oraz istotnych ryzyk związanych z produktem można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym w języku niemieckim (wersja poddana kontroli) i angielskim na stronie bitpanda.com Należy pamiętać, że produkt podlega niniejszemu prospektowi emisyjnemu wyłącznie w Austrii. Ostrzeżenie: Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów cyfrowych cechuje się zmiennością. Użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.