Inwestuj w CF Industries CF

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w CF Industries już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

€0.00

€0.00+0.00%
CF Industries-logo

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y. Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

O CF Industries (CF)

CF Industries Holdings, Inc. zajmuje się produkcją i dystrybucją nawozów azotowych. Firma jest właścicielem i operatorem zakładów azotowych i obsługuje klientów rolnych i przemysłowych poprzez swój system dystrybucji. Działa poprzez następujące segmenty: Ammonia, Granular Urea, UAN, AN, and Other. Segment Ammonia produkuje bezwodny amoniak, który jest najbardziej skoncentrowanym produktem spółki w zakresie nawozów azotowych, ponieważ zawiera 82% azotu. Segment Granular Urea produkuje mocznik granulowany, który zawiera 46% azotu. Segment UAN produkuje roztwór saletrzano-mocznikowy, który jest płynnym produktem nawozowym o zawartości azotu od 28% do 32%, wytwarzany jest poprzez połączenie mocznika i saletry amonowej. Segment AN produkuje azotan amonu, który jest produktem na bazie azotu o zawartości azotu od 29% do 35%. Segment Other obejmuje płyn do silników wysokoprężnych, kwas azotowy, ług mocznikowy oraz aqua ammoniak. Firma została założona w 1946 roku, a jej siedziba znajduje się w Deerfield, IL.

Oceny analityków

Jak zainwestować CF Industries łatwo, szybko i bezpiecznie

 • 1. Zarejestruj się na Bitpanda

  Zarejestruj się, aby za darmo założyć konto na Bitpanda.

 • 2. Zweryfikuj się

  Zweryfikuj swoją tożsamość z pomocą jednej z firm świadczących dla nas usługi weryfikacyjne.

 • 3. Dokonaj wpłaty

  Dokonaj bezpiecznej wpłaty środków za pomocą jednej metod, które obsługujemy.

 • 4. Zacznij inwestować w CF Industries

  Wszystko gotowe! Zacznij inwestować CF Industries i ponad 3.000 innych aktywów cyfrowych.

Pliki do pobrania

Aby wyświetlić starsze wersje tych dokumentów, kliknij tutaj
Niniejsze materiały są udostępniane w celach komunikacji marketingowej i mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji niemających charakteru wiążącego. Nie mają charakteru porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. Akcje „Bitpanda Stocks” są prezentowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. Bitpanda Stocks nie są akcjami, lecz instrumentami pochodnymi, które umożliwiają czerpanie korzyści ze zmian cen określonych bazowych instrumentów finansowych (np. akcji lub funduszy podlegających obrotowi giełdowemu). Akcjami Bitpanda Stocks nie można handlować na giełdach papierów wartościowych ani w innych systemach obrotu, ale można je odsprzedać Bitpanda w dowolnym momencie na odpowiednich warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług finansowych Bitpanda i umowie pochodnej na Token A. Więcej informacji na temat Bitpanda GmbH jako emitenta oraz istotnych ryzyk związanych z produktem można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym w języku niemieckim (wersja poddana kontroli) i angielskim na stronie bitpanda.com Należy pamiętać, że produkt podlega niniejszemu prospektowi emisyjnemu wyłącznie w Austrii. Ostrzeżenie: Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów cyfrowych cechuje się zmiennością. Użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.