Inwestuj w Bawag Group (bg)

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w Bawag Group już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

*Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

Rozpocznij

Bawag Group

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y.

Jak zainwestować w Bawag Group

Z Bitpandą możesz inwestować w Bawag Group łatwo, szybko i bezpiecznie.
1

Zarejestruj się na Bitpandzie

Utwórz konto na Bitpandzie i potwierdź swój adres e-mail.

2

Dokonaj weryfikacji i wpłać środki

Potwierdź swoją tożsamość u jednego z naszych zaufanych partnerów i wpłać środki.

3

Zacznij inwestować w Bawag Group

Wszystko gotowe! Zacznij inwestować z Bitpanda Stocks w Bawag Group i ponad 3000 innych aktywów cyfrowych.

O Bawag Group (BG)

BAWAG Group AG działa jako spółka holdingowa. Prowadzi działalność w następujących segmentach biznesowych: Retail & SME, Corporates & Public, Corporate Center oraz Treasury. Retail & SME obejmuje działalność oszczędnościową, płatniczą, kartową i kredytową, usługi inwestycyjne i ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych, kredytowanie małych przedsiębiorstw, factoring i leasing oraz działalność w zakresie budownictwa socjalnego, a także emisje własne z wykorzystaniem aktywów detalicznych i obligacji Wohnbaubank. Corporates & Public obejmuje działalność kredytową na rzecz międzynarodowych korporacji oraz międzynarodową działalność w zakresie finansowania nieruchomości. Obejmuje on również działalność kredytową dla przedsiębiorstw, firm średniej kapitalizacji i sektora publicznego oraz inne usługi finansowe na zlecenie, głównie dla klientów austriackich i niemieckich. Corporate Center zapewnia centralne funkcje dla całej Grupy, takie jak usługi prawne, zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie aktywami i pasywami Grupy i obejmuje nieprzypisane pozycje związane z tymi funkcjami wsparcia, pozycje księgowe (np. wartości rynkowe instrumentów pochodnych), kapitał własny, nieruchomości i aktywa trwałe, aktywa i zobowiązania nieoprocentowane, jak również wybrane wyniki związane z udziałami w spółkach zależnych i udziałach oraz pozycje uzgodnieniowe. Treasury obejmuje wszelkie czynności skarbowe związane ze świadczeniem usług handlowych i inwestycyjnych, takie jak określone transakcje zarządzania aktywami i pasywami (w tym finansowanie zabezpieczone i niezabezpieczone) oraz wyniki inwestycyjne portfela finansowych papierów wartościowych Grupy BAWAG. Spółka została założona 16 listopada 2005 r., a jej siedziba znajduje się w Wiedniu, w Austrii.

Oceny analityków

%

Kup

Trzymaj

Sprzedaj

w oparciu o oceny analityków

Kup

Trzymaj

Sprzedaj

Statystyki rynkowe Bawag Group

Kapitalizacja rynkowa
Najwyższa cena dobowa
Najniższa cena dobowa
Zmienność (1M)
Dochód netto
Stopa dywidendy
Wskaźnik C/Z
Dywidenda przypadająca na jedną akcję
Zysk przypadający na jedną akcję
Przychód