Inwestuj w Bank of China (bachy)

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w Bank of China już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

*Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

Rozpocznij

Bank of China

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y.

Jak zainwestować w Bank of China

Z Bitpandą możesz inwestować w Bank of China łatwo, szybko i bezpiecznie.
1

Zarejestruj się na Bitpandzie

Utwórz konto na Bitpandzie i potwierdź swój adres e-mail.

2

Dokonaj weryfikacji i wpłać środki

Potwierdź swoją tożsamość u jednego z naszych zaufanych partnerów i wpłać środki.

3

Zacznij inwestować w Bank of China

Wszystko gotowe! Zacznij inwestować z Bitpanda Stocks w Bank of China i ponad 3000 innych aktywów cyfrowych.

O Bank of China (BACHY)

Bank of China Ltd. zajmuje się świadczeniem usług bankowych i finansowych. Działa poprzez następujące obszary działalności: Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Operations, Investment Banking, Insurance i Others. Obszar Corporate Banking oferuje usługi dla klientów korporacyjnych, organów rządowych i instytucji finansowych, takie jak rachunki bieżące, depozyty, kredyty w rachunku bieżącym, pożyczki, usługi powiernicze, produkty związane z handlem i inne instrumenty kredytowe, waluty obce i instrumenty pochodne. Obszar Personal Banking świadczy usługi dla klientów detalicznych, takie jak rachunki bieżące, oszczędności, depozyty, inwestycyjne produkty oszczędnościowe, karty kredytowe i debetowe, kredyty konsumenckie i hipoteczne. Obszar Treasury Operations zajmuje się transakcjami walutowymi, transakcjami pochodnymi na stopę procentową i walutę obcą zawieranymi z klientami, transakcjami na rynku pieniężnym, transakcjami na własny rachunek oraz zarządzaniem aktywami i pasywami. Obszar Investment Banking zawiera gwarancję emisji papierów dłużnych i akcji oraz doradztwo finansowe, sprzedaż i obrót papierami wartościowymi, maklerstwo giełdowe, badania inwestycyjne i usługi zarządzania aktywami oraz usługi inwestycyjne na niepublicznym rynku kapitałowym. Obszar Insurance specjalizuje się w gwarantowaniu ubezpieczeń ogólnych i ubezpieczeń na życie oraz usługach agencji ubezpieczeniowych. Obszar Others obejmuje holdingi inwestycyjne oraz działalność różną. Spółka została założona w lutym 1912 r., a jej siedziba znajduje się w Pekinie, w Chinach.

Oceny analityków

%

Kup

Trzymaj

Sprzedaj

w oparciu o oceny analityków

Kup

Trzymaj

Sprzedaj

Statystyki rynkowe Bank of China

Kapitalizacja rynkowa
Najwyższa cena dobowa
Najniższa cena dobowa
Zmienność (1M)
Dochód netto
Stopa dywidendy
Wskaźnik C/Z
Dywidenda przypadająca na jedną akcję
Zysk przypadający na jedną akcję
Przychód