Inwestuj w Bank of America (bac)

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w Bank of America już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

*Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

Rozpocznij

Bank of America

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y.

Jak zainwestować w Bank of America

Z Bitpandą możesz inwestować w Bank of America łatwo, szybko i bezpiecznie.
1

Zarejestruj się na Bitpandzie

Utwórz konto na Bitpandzie i potwierdź swój adres e-mail.

2

Dokonaj weryfikacji i wpłać środki

Potwierdź swoją tożsamość u jednego z naszych zaufanych partnerów i wpłać środki.

3

Zacznij inwestować w Bank of America

Wszystko gotowe! Zacznij inwestować z Bitpanda Stocks w Bank of America i ponad 3000 innych aktywów cyfrowych.

O Bank of America (BAC)

Bank of America Corp. to bankowo-finansowa spółka holdingowa, która zajmuje się świadczeniem bankowych i pozabankowych usług finansowych. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem następujących segmentów działalności: Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management, Global Banking, Global Markets oraz segment All Other. Segment Consumer Banking oferuje produkty i usługi kredytowe, bankowe i inwestycyjne klientom indywidualnym i małym firmom. Segment Global Wealth & Investment Management zapewnia klientom obsługę poprzez sieć doradców finansowych skupionych na zaspokajaniu potrzeb klientów poprzez szeroki wachlarz produktów z zakresu zarządzania inwestycjami, działalności maklerskiej, bankowości i emerytur. Segment Global Banking zajmuje się produktami i usługami związanymi z udzielaniem kredytów, zintegrowanym zarządzaniem kapitałem obrotowym i rozwiązaniami skarbowymi dla klientów, a także usługami underwritingowymi i doradczymi. Segment Global Markets obejmuje sprzedaż i usługi handlowe, jak również prowadzenie analiz dla klientów instytucjonalnych w zakresie instrumentów o stałym dochodzie, kredytów, walut, towarów i kapitału. Segment All Other obejmuje działalność w zakresie zarządzania aktywami i pasywami, inwestycje kapitałowe, działalność w zakresie obsługi kredytów hipotecznych niezwiązanych z podstawową działalnością, wpływ netto okresowych korekt modelu wyceny praw do obsługi kredytów hipotecznych (MSR) zarówno w odniesieniu do podstawowych, jak i niezwiązanych z podstawową działalnością praw do obsługi kredytów hipotecznych, inne rodzaje działalności likwidacyjnej, alokację kosztów rezydualnych i działalność pozostałą. Firma została założona przez Amadeo Petera Gianniniego w 1904 roku, a swą siedzibę ma w Charlotte w Karolinie Północnej.

Oceny analityków

%

Kup

Trzymaj

Sprzedaj

w oparciu o oceny analityków

Kup

Trzymaj

Sprzedaj

Statystyki rynkowe Bank of America

Kapitalizacja rynkowa
Najwyższa cena dobowa
Najniższa cena dobowa
Zmienność (1M)
Dochód netto
Stopa dywidendy
Wskaźnik C/Z
Dywidenda przypadająca na jedną akcję
Zysk przypadający na jedną akcję
Przychód