Inwestuj w Wheat WHEAT

Bitpanda umożliwia łatwe inwestowanie w Wheat już od jednego euro. Inwestuj 24/7, bez prowizji i z niskimi spreadami.

€0.00

€0.00+0.00%
Wheat-logo

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y.

O Wheat (WHEAT)

Pszenica to produkt rolny, produkowany i konsumowany na całym świecie. Pszenica jest używana do produkcji mąki, chleba i makaronu. Jest również wykorzystywana jako podstawowe źródło pożywienia dla zwierząt gospodarskich na całym świecie, co oznacza, że na jej ceny wpływa popyt, ceny pasz dla zwierząt gospodarskich oraz zjawiska pogodowe, takie jak susza lub nadmiar deszczu. Ten produkt oferuje w szczególności ekspozycję na następujące instrumenty bazowe: Chicago SRW Wheat Futures (CBOT).

Aktywa bazowe

Jak zainwestować Wheat łatwo, szybko i bezpiecznie

 • 1. Zarejestruj się na Bitpanda

  Zarejestruj się, aby za darmo założyć konto na Bitpanda.

 • 2. Zweryfikuj się

  Zweryfikuj swoją tożsamość z pomocą jednej z firm świadczących dla nas usługi weryfikacyjne.

 • 3. Dokonaj wpłaty

  Dokonaj bezpiecznej wpłaty środków za pomocą jednej metod, które obsługujemy.

 • 4. Zacznij inwestować w Wheat

  Wszystko gotowe! Zacznij inwestować Wheat i ponad 3.000 innych aktywów cyfrowych.

Pliki do pobrania

Aby wyświetlić starsze wersje tych dokumentów, kliknij tutaj
Niniejsze materiały są udostępniane w celach komunikacji marketingowej i mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji niemających charakteru wiążącego. Nie mają charakteru porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. Akcje „Bitpanda Stocks” są prezentowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. Bitpanda Stocks nie są akcjami, lecz instrumentami pochodnymi, które umożliwiają czerpanie korzyści ze zmian cen określonych bazowych instrumentów finansowych (np. akcji lub funduszy podlegających obrotowi giełdowemu). Akcjami Bitpanda Stocks nie można handlować na giełdach papierów wartościowych ani w innych systemach obrotu, ale można je odsprzedać Bitpanda w dowolnym momencie na odpowiednich warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług finansowych Bitpanda i umowie pochodnej na Token A. Więcej informacji na temat Bitpanda GmbH jako emitenta oraz istotnych ryzyk związanych z produktem można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym w języku niemieckim (wersja poddana kontroli) i angielskim na stronie bitpanda.com Należy pamiętać, że produkt podlega niniejszemu prospektowi emisyjnemu wyłącznie w Austrii. Ostrzeżenie: Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów cyfrowych cechuje się zmiennością. Użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.