Inwestuj w Natural Gas NATGAS

Bitpanda umożliwia łatwe inwestowanie w Natural Gas już od jednego euro. Inwestuj 24/7, bez prowizji i z niskimi spreadami.

€0.00

€0.00+0.00%
Natural Gas-logo

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y.

O Natural Gas (NATGAS)

Gaz ziemny powstaje, gdy materia organiczna pod powierzchnią ziemi osiąga bardzo wysokie temperatury i ciśnienie, które powodują rozpad materii organicznej, z której powstaje gaz ziemny. Gaz ziemny jest wykorzystywany na całym świecie. Trzy główne zastosowania gazu ziemnego to ciepłownictwo, produkcja energii elektrycznej i zastosowania przemysłowe. Ten produkt oferuje w szczególności ekspozycję na następujące instrumenty bazowe: US Natural Gas Futures (NYMEX) .

Aktywa bazowe

Jak zainwestować Natural Gas łatwo, szybko i bezpiecznie

 • 1. Zarejestruj się na Bitpanda

  Zarejestruj się, aby za darmo założyć konto na Bitpanda.

 • 2. Zweryfikuj się

  Zweryfikuj swoją tożsamość z pomocą jednej z firm świadczących dla nas usługi weryfikacyjne.

 • 3. Dokonaj wpłaty

  Dokonaj bezpiecznej wpłaty środków za pomocą jednej metod, które obsługujemy.

 • 4. Zacznij inwestować w Natural Gas

  Wszystko gotowe! Zacznij inwestować Natural Gas i ponad 3.000 innych aktywów cyfrowych.

Pliki do pobrania

Aby wyświetlić starsze wersje tych dokumentów, kliknij tutaj
Niniejsze materiały są udostępniane w celach komunikacji marketingowej i mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji niemających charakteru wiążącego. Nie mają charakteru porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. Akcje „Bitpanda Stocks” są prezentowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. Bitpanda Stocks nie są akcjami, lecz instrumentami pochodnymi, które umożliwiają czerpanie korzyści ze zmian cen określonych bazowych instrumentów finansowych (np. akcji lub funduszy podlegających obrotowi giełdowemu). Akcjami Bitpanda Stocks nie można handlować na giełdach papierów wartościowych ani w innych systemach obrotu, ale można je odsprzedać Bitpanda w dowolnym momencie na odpowiednich warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług finansowych Bitpanda i umowie pochodnej na Token A. Więcej informacji na temat Bitpanda GmbH jako emitenta oraz istotnych ryzyk związanych z produktem można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym w języku niemieckim (wersja poddana kontroli) i angielskim na stronie bitpanda.com Należy pamiętać, że produkt podlega niniejszemu prospektowi emisyjnemu wyłącznie w Austrii. Ostrzeżenie: Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów cyfrowych cechuje się zmiennością. Użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.