Inwestuj w Gjensidige GJF

Dzięki Bitpandzie możesz łatwo inwestować w Gjensidige już od 1 €. Inwestuj 24/7 bez prowizji i z niskim spreadem.

€0.00

€0.00+0.00%
Gjensidige-logo

* Bitpanda Stocks to kontrakty odzwierciedlające akcje bazowe lub ETF-y. Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF-y.

O Gjensidige (GJF)

Gjensidige Forsikring ASA zajmuje się świadczeniem usług ubezpieczeniowych. Działa poprzez następujące segmenty działalności: General Insurance Private, General Insurance Denmark, General Insurance Sweden, General Insurance Baltics, Pension oraz Retail Bank. Segment General Insurance Private oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, wypadkowe, zdrowotne i rekreacyjne. Segment General Insurance Denmark zajmuje się dostarczaniem ogólnych produktów ubezpieczeniowych na rynek prywatny, komercyjny i komunalny w Danii. Segment General Insurance Sweden obejmuje produkty ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, wypadkowych, zdrowotnych i innych. Segment General Insurance Baltics dostarcza ogólne produkty ubezpieczeniowe na rynki prywatne i komercyjne na Łotwie, Litwie i w Estonii. Segment Pension obejmuje emerytury ze zdefiniowaną składką i związane z nimi ryzyko inwalidztwa i śmierci, prywatne oszczędności emerytalne oraz indywidualne renty inwalidzkie. Segment Retail Bank prowadzi Gjensidige Bank, który oferuje kredyty hipoteczne, finansowanie samochodów, niezabezpieczone kredyty, oszczędności, karty kredytowe oraz usługi bankowości bieżącej. Spółka została założona w 1922 roku, a jej siedziba mieści się w Oslo, w Norwegii.

Oceny analityków

Jak zainwestować Gjensidige łatwo, szybko i bezpiecznie

 • 1. Zarejestruj się na Bitpanda

  Zarejestruj się, aby za darmo założyć konto na Bitpanda.

 • 2. Zweryfikuj się

  Zweryfikuj swoją tożsamość z pomocą jednej z firm świadczących dla nas usługi weryfikacyjne.

 • 3. Dokonaj wpłaty

  Dokonaj bezpiecznej wpłaty środków za pomocą jednej metod, które obsługujemy.

 • 4. Zacznij inwestować w Gjensidige

  Wszystko gotowe! Zacznij inwestować Gjensidige i ponad 3.000 innych aktywów cyfrowych.

Pliki do pobrania

Aby wyświetlić starsze wersje tych dokumentów, kliknij tutaj
Niniejsze materiały są udostępniane w celach komunikacji marketingowej i mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji niemających charakteru wiążącego. Nie mają charakteru porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. Akcje „Bitpanda Stocks” są prezentowane we współpracy z Bitpanda Financial Services GmbH. Bitpanda Stocks nie są akcjami, lecz instrumentami pochodnymi, które umożliwiają czerpanie korzyści ze zmian cen określonych bazowych instrumentów finansowych (np. akcji lub funduszy podlegających obrotowi giełdowemu). Akcjami Bitpanda Stocks nie można handlować na giełdach papierów wartościowych ani w innych systemach obrotu, ale można je odsprzedać Bitpanda w dowolnym momencie na odpowiednich warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług finansowych Bitpanda i umowie pochodnej na Token A. Więcej informacji na temat Bitpanda GmbH jako emitenta oraz istotnych ryzyk związanych z produktem można znaleźć w prospekcie emisyjnym dostępnym w języku niemieckim (wersja poddana kontroli) i angielskim na stronie bitpanda.com Należy pamiętać, że produkt podlega niniejszemu prospektowi emisyjnemu wyłącznie w Austrii. Ostrzeżenie: Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów cyfrowych cechuje się zmiennością. Użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.