Bitpanda Bağlılık Programı Şartları

Şüpheye yer vermemek için, Bitpanda Genel Kayıt ve Koşullar belgesi (https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-general-terms-conditions adresinde görülebilir) bu Şartlar ile aynı hükümleri içerir. Aralarında tutarsızlık olması durumunda bu Şartlar Bitpanda Genel Kayıt ve Koşullar belgesi Ek IV üzerinde önceliğe sahiptir.

(29 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerlidir)

1. Genel

1.1 Bitpanda GmbH, kuruluşu ve mevcudiyeti Avusturya yasalarına uygun olarak sürdürülen; şirket sicil kaydı Viyana'da bulunan; kayıtlı işleri Stella-Klein-Löw Weg 17, A-1020 Viyana, Avusturya adresinde bulunan; Avusturya Şirketler Sicil Kayıtlarında numarası FN 423018 k altında kayıtlı sahip sınırlı sorumlu bir Firmadır ("Bitpanda").

1.2 Bitpanda ve bağlı kuruluşları, dijital varlıklarla ilgili çevrimiçi hizmetler ve ürünler sağlar. Bitpanda, Bitpanda’nın ve bağlı kuruluşlarının sunduğu tüm hizmetlerden ve ürünlerden oluşan ekosistemi, özellikle www.bitpanda.com adresinde ve burada yer alan Bitpanda Uygulamaları üzerinde çalıştırır (“Bitpanda Ekosistemi”). 

1.3 Bitpanda, Bitpanda Ekosisteminin bir parçası olarak belirli müşterilerine, Bitpanda tarafından yürütülen bağlılık programına katılmalarını teklif edebilir ("Bitpanda Bağlılık Programı").

1.4 Bu kullanım Şartları (“Şartlar”), münhasıran ve kapsamlı olarak Bitpanda ve herhangi bir Katılımcı (aşağıda tanımlandığı gibi) arasında, Bitpanda Bağlılık Programına katılım ile ilgili konuların kurallarını belirler.

1.5 Bu Şartları kabul ederek bu Şartları dikkatle incelediğinizi ve kabul ettiğinizi, Bitpanda Bağlılık Programı ile bağlantılı tüm kapsamı, işlevleri ve gereklilikleri eksiksiz anladığınızı onaylıyorsunuz. Bu Şartları kabul ederek BEST Şartlarını (aşağıda tanımlandığı gibi) dikkatle incelediğinizi ve kabul ettiğinizi, Bitpanda tarafından çıkartılan bir saf işlem token’i olan BEST'in işlevini eksiksiz anladığınızı onaylıyorsunuz.

1.6 Bitpanda hizmetlerini ve çözümlerini, Bitpanda üzerinde bulunan dijital varlıkların, Bitpanda Hisselerinin ve metallerin, kendi platformlarında ve ön uçlarında alım satımını yapacak altyapıyı banka, finans teknolojisi, varlık yöneticileri ve benzer kuruluşlara ("Beyaz Etiket Partner") sağlar. Şüpheye yer vermemek için, Bitpanda tarafından Bitpanda Bağlılık Programı altında gönüllü olarak sunulması muhtemel tüm avantajlar sadece Bitpanda Müşterilerine sunulur. Tüm Beyaz Etiket Partner kullanıcıları, onlara Beyaz Etiket Partner platformunu kullanmaları için bir Bitpanda hesabı oluşturulup oluşturulmadığına bakılmaksızın hariç tutulmuştur. 


2. Tanımlar, Yorumlama

2.1 Bu Şartlar kapsamında, bağlamın farklı yorumlamayı gerektirmediği sürece aşağıdaki anlamlara sahiptir:

Bitpanda Bölüm 1.1’de tanımlandığı şekliyle.
Bitpanda Ekosistemi
Bölüm 1.2’de tanımlandığı şekliyle.
Bitpanda Bağlılık Programı
Bölüm 1.3’de tanımlandığı şekliyle.
Şartlar
Bitpanda Bağlılık Programına katılımı münhasıran düzenleyen ve Katılımcıların, Bitpanda Bağlılık Programında yer almak istedikleri takdirde uymak zorunda oldukları Bitpanda Bağlılık Programı Şartları anlamına sahiptir.
BEST Bitpanda tarafından çıkartılan sadece işlem amaçlı token. Best münhasıran BEST Şartları doğrultusunda yönetilir. Daha fazla bilgi için bakınız https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-ecosystem-token-best-2-0-terms-explanatory-notes.
BEST Şartları
Bitpanda Ecosystem Token 2.0 "BEST 2.0", elinde BEST bulunduran herhangi bir kişi ile Bitpanda arasındaki ilişkiyi münhasıran ve kapsamlı olarak yönetir.
Bitpanda Broker Bitpanda tarafından aşağıdakilerin değişimi amacıyla sağlanan sistemler anlamına sahiptir; (i) kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi üniteleri (“E-Token”), (ii) itibari token (“F-Token”), (iii) borsada işlem gören fonlar olarak hisseler veya paylarla ilişkili finansal türev kontratları (“A-Token”), (iv) değerli metaller (“M-Token”) veya (v) Bitpanda Pro olmayan, tedavüldeki bir para birimi ile Token satışı ve alımı Daha fazla bilgi için bakınız https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-general-terms-conditions.
Bitpanda Broker Cüzdanı
Bitpanda Broker platformuna entegre edilmiş olan ve Bitpanda Müşterilerinin dijital varlıkları saklamasına, göndermesine ve almasına olanak tanıyan bir erişim yazılımı anlamına sahiptir. Daha fazla bilgi için bakınız https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-general-terms-conditions.
Bitpanda Müşterisi
Bitpanda platformunda aktif bir hesaba sahip olan ve gerekli kimlik belirleme ve doğrulama sürecinden geçmiş her kullanıcı anlamına sahiptir. Daha fazla bilgi için bakınız https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-general-terms-conditions.
Bitpanda Pro Bitpanda'nın ek hizmetidir ve muhtelif E-Token ve F-Token işlem çiftleri için sipariş defteri işlem platformu da dahil, E-Token satın alma ve satışları için fiyat almanıza olanak sağlayan ek bir borsa hizmeti anlamına sahiptir. Daha fazla bilgi için bakınız https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-general-terms-conditions.
Şirket Partneri
Bitpanda Bağlılık Programı kapsamında Bitpanda müşterilerine muhtelif yararlar, indirimler ve diğer avantajlar sağlamak üzere Bitpanda ile işbirliği içerisinde olan tüm firmalar ve organizasyonlar anlamına sahiptir. Şirketin tüm partnerlerinin listesi için bakınız https://www.bitpanda.com/en/affiliate-program.
Tüketici
Tüketici ifadesinin, AB Tüketici Hakları Direktifinde (Directif (EU) 2011/83/EU) veya Avusturya Tüketici Koruma Yasasında (Konsumentenschutzgesetz) tanımlandığı anlamı şeklidir.


2.2 Bu Şartlar kapsamında, bağlam farklı yorumlamayı gerektirmediği sürece aşağıdaki yorumlamalar ve anlam atıfları yapılacaktır:

i) bir cinsiyeti tanımlayan kelimeler diğer tüm cinsiyetleri de kapsayacaktır;

ii) bu bölümdeki unvanlar ve başlıklar sadece kolaylık amacıyla referans olarak eklenmiştir ve bu Şartlardaki anlamların veya yorumlamaların bir parçası olmaları amacını taşımazlar;

iii) buna göre, buradaki, böylelikle, buraya kadar ifadeler ve bunların türevleri ve benzerleri, bu Terimlere karşılık gelir;

iv) parantez içerisinde Almanca çevirisi eklenmiş olan terimler, bu terimlere Almanca tercümesinde atanmış olan anlamları taşıdıkları şeklinde yorumlanacaktır;

v) gün kelimesi bir gece yarısından sonraki gece yarısına kadarki 24 saatlik süre anlamını taşır (istisna: bir günün 25 veya 23 saat olduğu durumlar hariçtir, bu durumda günler sırasıyla 25 ve 23 gün olarak kabul edilir);

vi) herhangi bir yasa hükmüne veya yasal bir muhasebe ilkesine yapılan atıflar, bu hükmün veya ilkenin ve bunların alt düzenlemeleri kapsamında zaman zaman tadil, konsolide veya ikame edilmiş haline (bu Şartlardan önceki veya sonraki bir tarihte yapılmış olmasına bakılmaksızın) yapılan atıfları da içerecektir;

vii) başka sözleşme, kayıt ve koşullar veya bir başka yasal belgeye yapılan atıflar, böyle bir sözleşmenin, kayıt ve koşulların veya yasal belgenin tadil, konsolide veya ikame edilmiş haline (bu Şartlardan önceki veya sonraki bir tarihte yapılmış olmasına bakılmaksızın) yapılan atıfları da içerecektir;

viii) farklı şekilde belirtilmedikçe referans zaman dilimi Orta Avrupa Saatidir (CET);

ix) dahil olmak üzere, dahildir veya benzer ifadelerle temsil edilen anlatımlar, tanımlama amaçlı olarak yorumlanmalıdır ve “dahil olan ama bununla sınırlı kalmayan” olarak kabul edilecektir;;

x) yazılı olarak veya yazılı terimleri, kelimeleri okunaklı ve kalıcı olarak yeniden ifade etmenin yöntemi olarak kabul edilecektir (e-posta dahil). Bir düğme üzerine tıklamak da yazılı ve metin hali koşulunu yerine getirir. Bu durumda düğmenin üzerinde yazılı olan beyan edilmiş olur.

3. Katılımcılar, BEST

3.1 Bitpanda Bağlılık Programına katılım ücretsizdir ve aşağıdaki koşullara uyan kayıtlı tüm Bitpanda Müşterisine açıktır (bu şartlara uyan her kişi bir “Katılımcı”dır): (i) yeterli yasal yetkiye ve ehliyete sahip olmak, (ii) Bitpanda Bağlılık Programına katılmanın yasal olduğu bir ülkede ikamet etmek (iii) bu Şartları ve BEST Şartlarını kabul etmiş olmak.

4. Bitpanda Bağlılık Programı Avantajları

4.1 Katılımcılar Ek 1’de belirtilen bağlılık avantajlarından, bildirim yapılıncaya kadar ve bölüm 5 (Süre / Fesih) ve 8.5 (Değişiklikler) maddelerine bağlı olarak yararlanabilir. Ek 1 bu Şartların ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2 Bitpanda Bağlılık Programı altında bir Katılımcının edinebileceği avantaj belirli etkenlere bağlıdır. Örneğin, böyle bir Katılımcının Ek 1’de daha ayrıntılı belirlenen şekliyle elinde bulundurduğu BEST sayısı veya Bitpanda Broker Platformunda gerçekleştirdiği işlem ve yatırım etkinliği. 

4.3 Bitpanda Bağlılık Programı içindeki diğer tüm avantajlar gibi, BEST Ödülleri de Bitpanda ve/veya ilişkili şirketleri üzerinde herhangi bir talepte bulunulmasına yer vermediği gibi yasal bağlayıcılığı da olmadığı Bitpanda tarafından vurgulanır. Böylece, Katılımcılar Bitpanda ve/veya bağlı şirketlerinden, Bitpanda’nın Bitpanda Bağlılık Programı kapsamında gönüllü verdiği gerçek veya şartlı avantaj veya hediyeler ile ilgili olarak herhangi bir talepte bulunamaz.

4.4 Hiçbir katılımcı, Bitpanda Bağlılık Programı üzerinden Bitpanda’dan nakit iade veya Bitpanda’nın sağladığı avantajın farklı bir eşdeğer avantaj, ödül veya diğer hediyeler ile değiştirilmesini talep etmeyecektir.


5. Süre / Fesih

5.1 Bu Şartlar kabul edildikleri andan itibaren geçerlidir, ancak 16.12.2021 tarihinden erken yürürlüğe girmez. Katılımcılar Bitpanda Bağlılık Programına katılımı, Bitpanda’yı yazıyla haberdar ederek, istedikleri zaman ve derhal geçerli olmak üzere feshedebilir.

5.2 Fesih iyi bir dayanak üzerine yapılmıyorsa, Bitpanda bu Bitpanda Bağlılık Programını sadece 8 hafta önceden bildirerek feshedebilir. İyi bir fesih dayanağı, diğerlerinin yanı sıra yönetmelik düzenlemeleri, yasal, ulusal denetim kuruluşlarının talimatı, ekonomik nedenler; vb. kabul edilmekle birlikte bunlarla sınırlı değildir. Fesih yazı ile yapılacaktır ve Katılımcılara Bitpanda hesabında görüntülenecektir. Bitpanda, fesih işlemi geçerli oluncaya kadar Bitpanda Bağlılık Programını, şartlarına uygun şekilde devam ettirecektir. İyi bir amaca yönelik fesih durumunda Bitpanda’nın Bitpanda Bağlılık programını derhal durdurma hakkı vardır.

5.3 Bitpanda, derhal geçerli olmak üzere ve haber vermeksizin, herhangi bir bireyi iyi bir dayanak üzerine, özellikle de bir Katılımcının sahtecilik girişiminde bulunması durumunda, Bitpanda Bağlılık Programına katılmaktan hariç tutma hakkına sahiptir.

6. Sorumluluk ve Garanti 

6.1 Bitpanda’nın sorumluluğu ağır ihmal ve kötü niyet nedeniyle meydana gelen hasar ile sınırlıdır. Anılan bu sorumluluk sınırlaması; hayatın kaybedilmesi (ölüm), fiziksel bütünlüğün kaybı (sakatlanma), kişilerin sağlıklarını kaybetmesi veya Bitpanda’nın birincil yükümlülüğünden (ör. Katılımcıya bir sonraki bildirime kadar Bağlılık Programına katılım fırsatı sunmak) veya Avusturya Ürün Sorumluluğu Yasasından (Produkthaftungsgesetz) kaynaklanan hak talepleri için geçerli olmayacaktır. Burada bölüm 6.1’de belirlenen yükümlülük, bu Şartların herhangi bir bölümü tarafından sınırlanamaz.

6.2 Bitpanda aşağıdaki konular nedeniyle oluşan zarardan sorumlu değildir: (i) BEST ve benzer kripto varlıkların barındırdığı genel aşırı oynaklık riski, (ii), üçüncü tarafların kusuru veya Bitpanda sistemlerinin belirlenemeyen nedenle kesintisi, (iii) Ödeme verilerinin, özel anahtarların, parolaların veya diğer sözleşme bilgilerinin (ör. kredi kart bilgilerinin çalınması, kimlik hırsızlığı vb.) sahtecilik yoluyla elde edilmesi sonucu oluşan (işlem) kayıplar.

6.3 Bitpanda, herhangi bir hizmetinin verilememesi veya sağlanamaması durumunda, verilememe veya sağlanamama durumu Bitpanda’nın kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanıyorsa (Bitpanda’nın en azından ihmal nedeniyle ilgili sözleşme yükümlülüğünü ihmal etmiyorsa), sorumlu değildir. Bu tür durumlar, yasalardaki değişiklikler, devletin veya düzenleme kurumlarının eylemleri, savaş, terörizm, grev, fiziksel engel, lokavtlar ve doğal afet nedeniyle Bitpanda sistemlerinin işleyişindeki aksaklıkları içerebiliyor olsa da bunlarla sınırlı değildir.

6.4 Bitpanda, Bitpanda Bağlılık Programı aracılığıyla veya Şirket Partneri tarafından sağlanan mal veya hizmetlerin türü, kalitesi veya uygunluğu ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. Bitpanda, özellikle, Katılımcının Bitpanda Bağlılık Programı aracılığıyla ulaştığı Şirket Partnerlerinden elde edilen herhangi bir avantaj veya hediyeden sorumlu olmayacaktır. Yukarıda anılanlar, özellikle Bitpanda'nın veya bir Şirket Partnerinin ekonomik kriz veya iflas durumunda olduğu durumlarda geçerlidir.

6.5 Tüketici olarak nitelendirilen her Katılımcı için, ayrı düzenlenmiş sözleşmelerde farklı karar alınmadıysa, bu şartlar içindeki hiçbir şey Bitpanda'nın Avusturya'daki yasal garanti haklarını dışlayamaz veya sınırlayamaz.

7. Vergiler

7.1 Bitpanda Bağlılık Programı kapsamındaki avantaj, hediye ve ödüller, Katılımcılar için gelir vergisi veya diğer vergi veya harç ödeme yükümlülüğü getirebilir. Her tür verginin ödenmesi ve üçüncü taraflara beyan edilmesi sadece Katılımcıların sorumluluğudur. Bitpanda, Katılımcılara verilen avantajlar, hediyeler veya Ödüllere ve diğer avantajlara karşılık yapılan ödemeler ile bağlantılı olarak hiçbir vergi, resim veya diğer ücretlerden asla sorumlu olmaz.

8. Muhtelif

8.1 Bu belge yatırım yapmak için bir davet değildir ve hiçbir şekilde, hiçbir yasal yetki alanında menkul değerlerin teklif edilmesi ile alakalı değildir.

8.2 Katılımcı, teknik veya başka bir nedenle, yanlışlıkla bu Bitpanda Bağlılık Programından avantajlar veya hediyeler alırsa, Katılımcı Bitpanda'yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Bitpanda, yanlışlıkla elde edilen bu avantaj ve hediyeleri, iade edilebiliyorsa, geri isteme hakkına sahiptir, Katılımcı ise bunları iade etmekle yükümlüdür. 

8.3 BEST ile bağlantılı hakların ve yükümlülüklerin tespit edilmesi, münhasıran ilgili BEST Koşullarından kaynaklanmaktadır.(https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-ecosystem-token-best-2-0-terms-explanatory-notes). Bu bağlamda, Bitpanda her halükarda yalnızca Bitpanda'nın BEST Şartlarında açıkça taahhüt ettiği yükümlülüklere tabi olacaktır. Bu Koşulların içerdiği herhangi bir hüküm veya bir hükmün parçasının geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu Koşulların geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığı veya uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecektir. 

8.4 Eğer Katılımcı bir Tüketici değilse, taraflar, geçersiz hükümle ve bu Şartların amacı ile mümkün olduğu kadar aynı ticari etkiye, anlam ve ruha sahip olacak yeni bir hüküm üzerinde anlaşmak için makul çabayı göstereceklerdir. Tarafların her biri, ilgili yasanın izin verdiği kadarıyla, bu Şartları herhangi bir açıdan geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz kılan yasa hükmüne istinaden haklarından feragat eder. Eğer Tüketici iseniz bölüm 8.4 geçerli değildir.

8.5 Bitpanda, yasal zorunluluk olması veya birincil yükümlülüğü etkilememesi veya yasal konumunuzu kötüleştirmemesi şartıyla, bu bölüm ve Ek 1 de dahil bu Şartlarda istediği zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler sizin için şu koşullarda geçerli olur; (i) yeni Şartlara açıkça mutabık kalırsanız veya (ii) değişiklikler yayımlandıktan sonraki 8 hafta içerisinde itiraz etmez ve sessiz kalırsanız. Ancak bu durumda Bitpanda, 8 hafta sessiz kalmanızın sizin için doğuracağı sonuçları ayrı olarak ve önceden haber verecektir, ve Bitpanda bunu Şartlarda yapılan değişikliklere mutabık kalındı olarak kabul edecek.

8.6 Katılımcı e-posta adresindeki herhangi bir değişikliği Bitpanda’ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Bitpanda yasal ehemmiyet taşıyan bildirimleri (rechtlich bedeutsame Erklärungen) bize Katılımcının verdiği en son adrese gönderecektir. Katılımcı Bitpanda’ya yeni e-posta adresini bildirmediği takdirde, yasal ehemmiyet taşıyan bildirimler (rechtlich bedeutsame Erklärungen), Katılımcı tarafından en son verilen e-posta adresine gerçekten iletilmiş olmalar koşuluya, Katılımcıya teslim edilmiş olarak kabul edilir. Buna ek olarak, e-posta adresine teslim, posta adresine teslim edilmekle aynı kurallara tabidir; yani tatil veya hastalık nedeniyle bulunamamak daha sonra bu teslimatın yapılmamış sayılmasına neden olabilir.

8.7 Bu Koşullar ve tarafların bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak doğan tüm hak ve yükümlülükleri, yasaların çakışması kuralları ve 11.04.1980 tarihli Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) hariç olmak üzere, Avusturya yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Ancak BEST’i Bitpanda’dan bir tüketici olarak edindiyseniz, bu durumda bu Şartlar için zorunlu olarak uygulanması gereken yasalar, çakışan tüm Avusturya yasalarının üzerine geçer.

8.8 Bu konuda yetkili 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan ve yargı yetkisine sahip yetkili mahkeme, bu Şartlardan kaynaklanan veya bu Şartlarla bağlantılı olarak veya Şartların hazırlanması, geçerliliği, geçersizliği, yorumlanması, yürürlüğe konması ve feshedilmesiyle ilgili her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde münhasır yargı yetkisine sahiptir. Ancak BEST’i Bitpanda’dan bir tüketici olarak edindiyseniz, bu durumda zorunlu olarak belirlenen yargı yetkisi, buradaki yargı yetkisi fıkrasının üzerine geçer.Ek 1 – Bitpanda Bağlılık Programı Avantajları

Katılımcılar Ek 1’de belirtilen bağlılık avantajlarından, bildirim yapılıncaya kadar ve yukarıda bölüm 5 (Süre / Fesih) ve 8.5 (Değişiklikler) maddelerine bağlı olarak yararlanabilir. Bitpanda Bağlılık Programı Avantajlarının ve Bitpanda Bağlılık Programı Avantajlarını almak için gerekli uygunluk kriterlerinin garanti edilmediğini, sadece Bitpanda’nın takdirine bağlı olarak geciktirilebileceğini, değiştirilebileceğini veya tadil edilebileceğini kabul ve beyan ediyorsunuz. Ayrıca, Bitpanda Bağlılık Programının veya belirli Bitpanda Bağlılık Programı Avantajlarının kullanıma açılması ve yürürlüğe konması ertelenebilir, askıya alınabilir, iptal edilebilir veya değiştirilebilir. Burada Ek 1'de "bölüm"e yapılan herhangi bir atıf, bağlam açıkça aksini belirtmedikçe, bu Ek 1'in bir bölümüne yapılan atıf olarak yorumlanacaktır.

1 VIP Seviyeleri 

1.1 Bir Katılımcı, Bölüm 1.2'de açıklandığı gibi "VIP statüsüne" ulaşmasına bağlı olarak Bitpanda Sadakat Programı kapsamındaki ödüllerden, avantajlardan ve hediyelerden yararlanabilir. VIP statüsüne erişmek bir Katılımcının muhtelif zamanlarda Bitpanda Broker Cüzdanında bulundurduğu BEST sayısına bağlıdır.

1.2 Muhtelif zamanlarda, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi, asgari eşiğin üzerinde bulundurulan BEST sayısına bağlı olarak daha başka VIP seviyeleri de vardır:

BEST VIP seviyesi
Bulundurulması gereken BEST
Seviye 1 min. 10 BEST
Seviye 2 min. 1.000 BEST
Seviye 3 min. 5.000 BEST
Seviye 4 min. 10.000 BEST
Seviye 5 min. 50.000 BEST


2 Bitpanda Bağlılık Programı Avantajları

2.1 BEST VIP Seviye 1

En az 10 BEST bulunduran katılımcılar VIP Seviye 1’e erişir. VIP Seviye 1 katılımcıları aşağıdaki avantajlara hak kazanır:

2.1.1 bölüm 5.7’de açıklandığı gibi aktif olarak haftalık BEST ödüllerini talep etmek;

2.1.2 bölüm 5.10’da açıklandığı gibi, işlem hacmine bağlı olarak aktif olarak ek BEST ödüllerini talep etmek;

2.1.3 bölüm 3’de açıklandığı gibi Şirket Partnerlerinin verdiği hediye ve avantajları edinmek;

2.1.4 bölüm 6’da açıklandığı gibi Bitpanda Card avantajları.

2.2 BEST VIP Seviye 2

En az 1.000 BEST bulunduran katılımcılar VIP Seviye 2’e erişir. VIP Seviye 2 katılımcıları aşağıdaki avantajlara hak kazanır:

2.2.1 VIP Seviye 1 Katılımcıların sahip olduğu tüm avantajlar - ancak, ödül/avantaj miktarı VIP Seviye 2’de olmalarına bağlıdır;

2.2.2 bölüm 5.8’de açıklandığı gibi her hafta ek BEST toplamak;

2.2.3 bölüm 4’te açıklandığı gibi VIP Varlık Oylamalarına katılmak.

2.3 BEST VIP Seviye 3

En az 5.000 BEST bulunduran katılımcılar VIP Seviye 3’e erişir. VIP Seviye 3 katılımcıları aşağıdaki avantajlar hak kazanır:

2.3.1 VIP Seviye 2 Katılımcıların sahip olduğu tüm avantajlar - ancak, ödül/avantaj miktarı VIP Seviye 3’de olmalarına bağlıdır;

2.3.2 bölüm 8’de açıklandığı gibi BEST VIP Partner Bonusundan yararlanabilir.

2.4 BEST VIP Seviye 4

En az 10.000 BEST bulunduran katılımcılar VIP Seviye 4’e erişir. VIP Seviye 4 katılımcıları aşağıdaki avantajlara hak kazanır:

2.4.1 VIP Seviye 3 Katılımcıların sahip olduğu tüm avantajlar - ancak, ödül/avantaj miktarı VIP Seviye 4’de olmalarına bağlıdır;

2.4.2 bölüm 9’da açıklandığı gibi kredi kartı ve SOFORT için düşük yatırma ücretlerinden yararlanabilir.

2.5 BEST VIP Seviye 5

En az 50.000 BEST bulunduran katılımcılar VIP Seviye 5’e erişir. VIP Seviye 5 katılımcıları aşağıdaki avantajlara hak kazanır:

2.5.1 VIP Seviye 4 Katılımcıların sahip olduğu tüm avantajlar - ancak, ödül/avantaj miktarı VIP Seviye 5’de olmalarına bağlıdır;

2.5.2 bölüm 7’de açıklandığı gibi Bitpanda VIP Müşteri Desteğinden yararlanır.

3 Partner Avantajları

3.1 VIP seviyesindeki Katılımcılar, Şirket Partnerlerinin verdiği hediye ve avantajlara erişebilir. Bu avantajların bağlayıcı olmayan örnek bir listesini aşağıda verilmiştir:

i) Şirket Partnerleri’nin ürünlerinde indirim;

ii) Şirket Partnerleri’nin ürün ve hizmetlerine öncelikli erken erişim;

iii) Bitpanda hesap güvenliğini iyileştirmek gibi bazı tek seferlik işlemlerden, bir Şirket Partneri üzerinden BEST ile ödüllendirilme. 

BEST VIP sevisine bağlı olarak Şirket Partneri ödülleri daha anlamlı ve daha ayrıcalıklı hale gelmektedir.

3.2 Katılımcı Şirket Partnerleri ve bunların verdiği hediyeler ve avantajların kayıt ve koşullarını Bitpanda web sitesinde veya blog’unda bulabilirsiniz.

4 VIP Varlık Oylamaları 

4.1 VIP Seviye 2 ve üzeri Katılımcılar, Bitpanda platformunda gelecekte hangi dijital varlıkların (kripto paralar, hisse senetleri veya metaller) sunulacağı ve işlem göreceği kararını verecek oy hakkına sahiptir ("VIP Varlık Oylaması"). VIP Varlık Oylaması ile bağlantılı ilgili başka hiçbir oylama hakkı yoktur. Şüpheye yer vermemek için, Katılımcının Bitpanda’nın veya herhangi bir bağlı şirketinin yönetişimi, stratejisi ve benzer faaliyetlerinde, herhangi bir kâr dağıtımında veya herhangi bir şirket kararında oy hakkı yoktur.

4.2 Bu amaçla Bitpanda düzenli olarak VIP Varlık Oylaması düzenleyecektir. Bir Bitpanda Varlık Oylaması başlar başlamaz Bitpanda bu oylamayı sosyal medyada ve/veya bir blog yazısında duyuracaktır.

4.3 Oy verme hakkına sahip Katılımcılar (VIP Seviye 2 veya üzeri) Bitpanda hesaplarına ilk kez giriş yaptıklarında, diğer tüm oylama süreçleri hakkında açılır pencere aracılığıyla bilgilendirilecektir.

4.4 Oylama amacıyla, VIP Seviye 2 veya üzeri her Katılımcı bir kez (tek seçimli oylamada) veya birçok kez (çoktan seçmeli oylamada) oy kullanabilir. Oy hakkına sahip bir Katılımcı, VIP Düzey 2 eşiği için gereken eşiğin üzerinde BEST bulunduruyorsa, bu durum oylamanın amacı için anlamlı değildir ve Katılımcıya daha fazla oy hakkı sağlamaz. 

4.5 Oylama sonuçları Bitpanda tarafından anonim şekilde https://blog.bitpanda.com/en adresinde bir blog yazısı olarak ve/veya Bitpanda sosyal medya kanalları ve Bitpanda web sitesi gibi diğer kanallarda yayımlanır.

4.6 VIP Varlık Oylaması sürecinde bir dijital varlığın listelenmesi için yapılan oylama sonuçları alındıktan sonra, Bitpanda, söz konusu varlığı Bitpanda Platformu üzerinde gelecekte sunmak (veya sunmamak) üzere makul çabayı gösterecek olsa da bunu garanti etmez. 

4.7 Belirli bir dijital varlığın oylanmış olması, Bitpanda'yı bu varlığı herhangi bir zamanda Bitpanda Platformu (ya da başka bir platform) üzerinden sunmaya (veya sunmamaya) yükümlü kılmaz.

5 Ödüller 

5.1 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, yeni BEST ödül sisteminin Bitpanda tarafından bir blog yazısında ve/veya Bitpanda sosyal medya kanalları veya Bitpanda web sitesi gibi diğer kanallarda duyurulacağı şekliyle 2022 birinci çeyreğinde kademeli olarak çalışır hale gelmesine kadar (bölüm 5.3 ila 5.16 arası belirlendiği gibi), aşağıdaki BEST ödülleri yapısı, bölümler 5.1 ve 5.2’de belirlendiği şekliyle geçerli olacaktır. Aşağıdaki koşulları sağlayan Katılımcılar, Bitpanda Broker Cüzdanında bulundurdukları BEST miktarına göre ödül almaya hak kazanacaktır; (i) Bitpanda Broker Cüzdanında BEST tutmak, (ii) en az bir kez alım satım yapmak, (iii)aylık BEST ödüllerini aktif olarak talep etmek:

BEST VIP seviyesi
BEST Ödülleri
10 BEST’in altında (ancak 0’dan yüksek olmalıdır)
ayda %0,5
Seviye 1 ayda %0,5
Seviye 2 ayda %0,5
Seviye 3 ayda %0,55
Seviye 4 ayda %0,60
Level 5Seviye  ayda %0,65


5.2 Yukarıdaki kademelere ek olarak, Bitpanda Broker'da önceki ay işlem yaptığınız toplam miktara bağlı olmak üzere - yani önceki ayın birinci gününde gece yarısı saat 00:00 CET’den ayın son günü saat 23:59:59 CET’ye kadar, - %0,35'e varan ilave BEST ödülü alma hakkınız olabilir. Bitpanda Broker haricinde gerçekleştirilen hiçbir işlem hacmi hesaplamaya katılmaz . Şüpheye yer vermemek için, Bitpanda Pro'da bu şekilde oluşturulan herhangi bir işlem hacminin BEST ödülleri hesaplanırken dikkate alınmayacağı açıkça beyan edilir. Aylık İşlem Hacmine bağlı ödüller aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

(>=) €1.000: ayda +%0,05;

(>=) 5.000 €: ayda +%0,15;

(>=) 10.000 €: ayda +%0,25;

(>=) 50.000 €: ayda +%0,35;

5.3 Bitpanda Bağlılık Programı, 2022 birinci çeyreğindeki çalışmaya başlama tarihinden sonra, Bitpanda tarafından bir blog yazısı ve/veya Bitpanda sosyal medya kanallarında veya Bitpanda web sitesinde duyurulacağı gibi, bölüm 5.1 ila 5.2 geçerliliğini kaybedecek ve yerine 5.3 ila 5.16 bölümleri gelecek ve, Bitpanda tarafından feshedilinceye veya tadil edilene kadar belirsiz bir süreliğine geçerli olacaktır. Bu tarihten itibaren katılımcılar, burada bölüm 5.3 ila 5.16 arasında belirtilen BEST ödül sistemi üzerinden BEST toplama hakkına sahip olabilir. Buna hak kazanmak için Katılımcı (i) bölüm 1.2’de açıklandığı gibi VIP Seviyesi sahibi olmalıdır, (ii) Bitpanda Broker Cüzdanında (Bitpanda Pro değil) VIP Seviyesi için gerekli sayıda BEST bulundurmalıdır, (iii) haftada bir Bitpanda Platformunda en az bir dijital varlık işlemi yapmalıdır, (iv) bu Şartları aktif olarak kabul etmelidir ve (v) BEST Ödüllerini aktif olarak talep etmelidir. 

5.4 Talep yapıldığı sırada bu koşullardan biri karşılanamıyorsa veya Katılımcı BEST ödüllerini aktif olarak talep etmediyse, Katılımcı herhangi bir BEST ödülü almayacaktır. BEST ödülleri hiçbir durumda geriye dönük olarak talep edilemez. 

5.5 Her haftanın sonunda (Pazartesi-Pazar), (i) kullanıcının ilgili BEST varlıkları, (ii) BEST VIP Seviyesi ve (iii) haftalık işlem hacimleri bir anlık görüntü ile tespit edilir. Bu işlem her pazar 23:59:59’de gerçekleşir. Bitpanda, bir önceki haftanın BEST ödüllerini ilgili BEST cüzdanına, bir sonraki pazartesi yatırmak niyetini taşır. Anılan yatırma işleminin gecikebileceğini ve Bitpanda’nın BEST Ödüllerinin geç yatırılması nedeniyle veya bununla bağlantılı olarak doğabilecek kayıplardan sorumlu değildir (ör. fiyat değişiklikleri nedeniyle kayıplar).

5.6 BEST ödüllerinin aktif olarak talep edilmesi için, kullanıcı arayüzü üzerindeki talep et düğmesine aktif olarak basılmalıdır.

5.7 Bölüm 5.3’de belirtilen koşulları karşılayan katılımcılar, bölüm 5.5’de belirlendiği şekilde anlık görünümün alındığı zamanda, bulundurdukları BEST’in %0,10’u kadar bir miktarı alma hakkına sahip olur.

5.8 VIP Seviye 2 ve yukarısı Katılımcılar, VIP Seviyelerine bağlı olarak, bölüm 5.7’de belirtildiği şekilde hak kazanılan Ödüllere ilaveten, bölüm 5.9’da belirtildiği şekilde haftalık olarak daha fazla BEST talep edebilir. 

5.9 Aşağıdaki tablo, VIP Seviye 2 veya üzeri Katılımcıların haftalık ilave BEST ödüllerini hangi yüzde oranları ile alabileceğini göstermektedir: 

BEST VIP seviyesi
BEST Ödülleri ek yüzdeleri
Seviye 2 haftada +%0,025
Seviye 3 haftada +%0,05
Seviye 4 haftada +%0,075
Seviye 5 haftada +%0,10


5.10 Yukarıdakilere ek olarak, bölüm 5.3’de belirlenen bütün kriterleri karşılayan tüm Katılımcılar, belirli işlem hacmi eşiklerine erişmeleri halinde daha fazla haftalık BEST ödülüne hak kazanabilirler (aşağıda bölüm 5.12 ve 5.14’te belirtildiği şekilde). Böylece, ilave yüzde miktarı, (i) Katılımcının yaptığı işlem hacmine ve (ii) bir önceki hafta Bitpanda Broker platformunda işlem yaptığı dijital varlıkların türüne bağlıdır. Önceki hafta, bölüm 5.5’de açıklandığı gibi BEST ödüllerinin talep edildiği haftadan önce sona ermiş olan haftadır. BEST ödülleri yüzdeleri, belirli bir Katılımcının Bitpanda Broker Cüzdanında (Bitpanda Pro değil), ödülün bu Katılımcı tarafından aktif olarak talep edildiği anda bulunan BEST varlıklarını ifade eder. 

5.11 Aşağıdaki işlem hacimleri, kripto para (E-Token) ve metaller (M-Token) dijital varlık sınıfları için geçerlidir. İşlem hacmi, dijital varlıkların, Bitpanda Broker üzerinde gösterilen fiyattan işlem gördüğü zamandaki eşdeğer değerinden hesaplanır.

5.12 Bölüm 5.11’de anılan sınıfların haftalık işlem hacmi toplanır ve ilave BEST ödülleri alabilmek için bu miktarın aşağıdaki eşikleri aşmış veya buna tam olarak eşit olmalıdır:

(>=) €1.000: haftada +%0,01;

(>=) €3.000: haftada +%0,025;

(>=) 10.000 €: haftada +%0,05;

(>=) 30.000 €: haftada +%0,075;

5.13 Aşağıdaki yatırım hacimleri, Bitpanda Hisseleri (A-Token) dijital varlık sınıfları için geçerlidir. Yatırım hacmi, dijital varlıkların, Bitpanda Broker üzerinde gösterilen fiyattan yatırım yapıldığı zamandaki eşdeğer değerinden hesaplanır.

5.14 Bölüm 5.13’de anılan sınıfların haftalık hacim toplanır ve ilave BEST ödülleri alabilmek için bu miktarın aşağıdaki eşikleri aşmış veya buna tam olarak eşit olmalıdır:

(>=) 3.000 €: haftada +%0,01;

(>=) 10.000 €: haftada +%0,025;

(>=) 30.000 €: haftada +%0,05;

(>=) 100.000 €: haftada +%0,075;

5.15 Anlık İşlem Bonusu özelliği sayesinde Katılımcılar, Katılımcının BEST'teki hacminin %0,005' ila %0.25'i arasında ilave BEST ödülü toplamaya (Katılımcının işlem veya yatırım yaptığı varlığa bağlı olarak) hak kazanabilir ve bu ödüller her işlem sonrasında kullanıcının Bitpanda BEST cüzdanına anında eklenir ("Anlık İşlem Bonusu"). Anlık İşlem Bonusu üzerinden toplanan BEST ödülleri Katılımcının VIP seviyesine göre ayarlanır. VIP seviyesi yükseldikçe, Katılımcının hak kazandığı BEST ödüllerinin miktarı da yükselir. Aşağıdaki tablo, Anlık İşlem Bonusu üzerinden alınabilecek ilave BEST ödüllerinin yüzde oranlarını göstermektedir:

VIP Seviyesi ve Anlık İşlem Bonusu / Varlık Sınıfı


1 2 3 4 5
Kripto
%0,05 %0,10 %0,15 %0,20 %0,25
Metaller
%0,05 %0,10 %0,15 %0,20 %0,25
Bitpanda Hisseleri
%0,005 %0,010 %0,015 %0,020 %0,025


5.16 BEST ödülleri, Bitpanda Broker sisteminde aktif olan kullanıcılar için bir bağlılık programı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle BEST ödülleri açıkça şu özelliklere sahiptir: 

5.16.1 Bitpanda ve herhangi bir bağlı kuruluşunda veya bunlarla ilgili olarak mülkiyet hakkı veya pay, hisse veya hisse senedi veya benzer bir hak olmadığı gibi, ödeme almak için bir yasal talep de değildir;

5.16.2 Bitpanda veya bağlı kuruluşları üzerinde veya bunlar aleyhine hak talebi (Forderung gegenüber) değildir;

5.16.3 sadece bu Bağlılık Programına kayıtlı doğrulanmış Bitpanda müşterileri ve bölüm 5’de belirlenen tüm katılım gerekliliklerini karşılayan kişiler için, Bitpanda Broker ile bağlantılı olarak ve bunun aktif kullanımı ile ilgili olarak etkin hale getirilecektir.

Şüpheye yer vermemek için, bu bağlılık programının sadece Bitpanda Broker üzerinde ve Bitpanda Bağlılık Programı devam ettiği sürece uygulanacağı ve BEST’in kendisi ile bağlantılı veya birleştirilmiş olmadığı açıkça ifade edilir. 

5.17 Bitpanda, sadece kendi tasarrufunda olmak üzere, BEST ödüllerini, birikmiş ve tarafınızdan talep edilmişse dahi, herhangi bir zamanda değiştirebilir veya feshedebilir ve ödül dağıtımını elinde tutabilir, duraklatabilir veya iptal edebilir ve bu durumda siz Bitpanda‘da karşısında hiçbir yasal hak talebinde bulunamazsınız.

5.17 BEST ödüllerinin vergi ile alakalı sonuçları olup olmayacağı (örneğin gelir vergisi veya katma değer vergisi gibi yükümlülükler, diğer koşulların yanı sıra yaşadığınız ülkedeki geçerli vergi yasalarına ve/veya bir girişimci olma şartlarınızı karşılayıp karşılamadığınıza bağlıdır. Bitpanda Bağlılık Programının getirebileceği vergi yükümlülükleri ile ilgili olarak lütfen kendi vergi danışmanınız ile iletişim kurun.

5.17 Bitpanda, Bitpanda Broker panelindeki tüm sayıların ve hesaplamaların (bunlara güncel BEST VIP seviyesi, BEST ödülleri miktarı dahildir ama bunlarla sınırlı değildir) her zaman gerçek ve doğru olmasını sağlamak için çaba gösterecektir. Ancak, gerek teknik gerekse başka nedenlerle görüntülenen ve gerçek sayılar ve hesaplamalar arasında farklılıklar oluşabilir. Bitpanda Broker panelinizdeki sayıların ve hesaplamaların, gerçek sayılar ve hesaplamalar ile ilgili bağlayıcı olmayan determinantlar olduğunu burada kabul edersiniz ve mutabık kalırsınız. Buna ek olarak, Bitpanda böylesi farkların doğrudan veya dolaylı kayıplar olarak sonuçlanmasından sorumlu değildir ve bunlara bağlı olarak Bitpanda’dan herhangi bir hak veya talepte bulunulamaz.


6 Bitpanda Card Avantajları

6.1 Bölüm 1.2’de belirlenen BEST VIP Seviyesine bağlı olarak Katılımcılar, Bitpanda Card sahibi olmaları koşuluyla, örneğin ATM’den ücretsiz para çekme, düşük döviz alım satım komisyonu (“FX”) ve dijital varlık olarak geri ödeme gibi muhtelif ilave avantajlardan da yararlanabilir. Bitpanda Card Hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bitpanda Genel Kayıt ve Koşullar, bölüm 11’e (https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-general-terms-conditions) ve Contis Bitpanda Card Hesap Kayıt ve Koşullarına (https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-card-account-terms-conditions) bakın.

6.2 VIP Seviyesi Kart Avantajları:

BEST VIP seviyesi
Bitpanda Card Avantajları
BEST VIP Seviyesi yok

• %2,50 FX ücreti

• Başka Bitpanda Card avantajı bulunmuyor

Seviye 1

• %2,50 FX ücreti

• Başka Bitpanda Card avantajı bulunmuyor

Seviye 2

• %2,50 FX ücreti

• Başka Bitpanda Card avantajı bulunmuyor

Seviye 3

• %1,75 FX ücreti 

• Ayda 1 kez ATM’den ücretsiz çekme

• %0,50 iade 

Seviye 4

• %1,00 FX ücreti

• Ayda 5 kez ATM’den çekme

• %1,00 iade

Seviye 5

• %0,25 FX ücreti

• ATM’den sınırsız ücretsiz çekme

• %2,00 iade


6.3 Bitpanda, bazı ATM’lerin para çekiminde uygulayabileceği ücretlerden sorumlu değildir ve bir yükümlülük üstlenmez. 

7 Bitpanda VIP Müşteri Desteği

7.1 BEST VIP Seviye 5 Katılımcı olarak, Bitpanda Plus programına otomatik katılma hakkına sahipsiniz (Bitpanda Plus programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayın: https://www.bitpanda.com/en/plus). Bir Plus kullanıcı olarak yeni ürünler, yatırma ve çekme limit artışları konularında size özel güncellemeler ve ayrıcalıklı destek alacaksınız. Ayrıca gelecekte uygulanacak özellikler ve hangi varlıkların işlem göreceği üzerinde doğrudan etkiniz olacak. Bu avantajların bağlayıcı olmayan örnek bir listesi aşağıda verilmiştir: 

i) Bitpanda Plus büyük müşteri yöneticileri tarafından ayrıcalıklı destek;

ii) Yatırma ve çekme limitlerinde artış;

iii) Yeni özellikler ve işlem listesine dahil edilecek varlıklar üzerinde etki;

iv) Yeni ürün ve özellikler konularında kişiye özel güncellemeler;

v) Özel indirimler ve talep üzerinde daha az işlem primi ve ücreti ödeme olanağı;

vi) Belirli yatırma ve ödeme yöntemlerini bloke edebilmek.

8 VIP Partner Bonusu

8.1 Bitpanda bir partner programı sunmaktadır (Bitpanda partner programı hakkında daha fazla için lütfen tıklayın:https://www.bitpanda.com/en/affiliate-program).

8.2 Katılımcılar, gerekli VIP seviye durumlarını sürdürdükleri sırada (bölüm 1.2’de açıklandığı gibi VIP Seviye 1 ve yukarısı) başarılı bir şekilde müşteri katılımı sağlarsa daha yüksek komisyon alırlar.

8.3 Katılımcıların VIP Seviyesine göre edinebilecekleri ciro yüzdesi payları aşağıda verilmiştir:


BEST VIP Seviyesi
Ciro Payı yüzdesi
Seviye 1 haftada +%10
Seviye 2 haftada +%10
Seviye 3 haftada +%10
Seviye 4 haftada +%14
Seviye 5

haftada +%18


9 Daha Düşük Yatırma Ücretleri 

9.1 Bitpanda bir para çekme kartı sunmaktadır ("Bitpanda Card") (Bitpanda Card hakkında daha fazla bilgi bu Şartlarda Ek 1 bölüm 6’ya ve Bitpanda Genel Kayıt ve Koşullar bölüm 11’e (https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-general-terms-conditions ve Contis Bitpanda Card Hesap Kayıt ve Koşullarına (https://www.bitpanda.com/en/legal/bitpanda-card-account-terms-conditions) bakınız.

9.2 Bitpanda Card sahibi VIP Seviye 4 veya 5 (bölüm 1.2’de açıklandığı gibi) Katılımcılar, Bitpanda’ya fon yatırırken, yatırma işlemi sırasında gerekli VIP Seviyesine sahiplerse, kredi kartı ödeme ücretleri üzerinden %20 indirim ve SOFORT transferler ücretlerinden %25 indirim alacaktır.

10 Deflasyonist Önlemler

10.1 Bitpanda, BEST'in kendiliğinden var olan değerini korumak için deflasyonist önlemler alır: Bitpanda, VIP seviyesindeki BEST sahiplerinden toplanan işlem primlerinden %25’e kadarlık BEST’i yakmaktadır. Bu yakma işleminin amacı, toplam BEST’in (dolaşımdaki 1 milyar orijinal BEST’in) maksimum %75’ine kadarı yakılıncaya kadar her ay tekrar edilmesidir (“BEST Teşvik ve Yakma“).

10.2 Hiçbir deflasyonist önlem, Bitpanda veya bağlı kuruluşları üzerinde veya bunlar aleyhine hak talebi (Forderung gegenüber) değildir. Bitpanda bir deflasyonist önlemi, istediği zaman, sadece kendi takdirine bağlı olarak sonlandırabilir, tutabilir veya duraklatabilir; böylesi bir durumda Bitpanda aleyhine yasal olarak hiçbir hak talebiniz olamaz.