Genel Şartlar ve Koşullar

1. Genel Hükümler

1.1. Bu genel şartlar ve koşullar (“GŞK"), özellikle herhangi bir Bitpanda çevrimiçi veya elektronik platformu (örn. https://www.bitpanda.com/ ve https://exchange.bitpanda.com) veya mobil uygulaması ve söz konusu platform veya uygulamaya ait ilgili API’ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) ("Bitpanda Sistemleri") ile/üzerinde yürütülenler dahil olmak üzere, şirket merkezi A-1020 Viyana, Campus 2, Jakov-Lind-Straβe 2 adresinde bulunan Bitpanda GmbH ("Bitpanda") ile gerçekleştirilen her türlü işlem, sözleşme ve ticari ilişki için münhasıran geçerlidir. Bitpanda ayrıca, bilhassa Bitpanda Metals GmbH olmak üzere, üçüncü taraflar ile işbirliği içinde hizmet vermektedir. Söz konusu üçüncü taraf sağlayıcıların hizmetlerine yönelik olarak, bu sağlayıcıların şartlar ve koşulları, bu GŞK'ye ilaveten geçerli olabilir.

1.2. Bitpanda yalnızca reşit bireylere hizmet sunar ve onlarla sözleşme imzalar.

1.3. Bu GŞK'de kullanılan tanımlara genel bir bakış için, lütfen Ek II'ye bakınız.

2. Bitpanda müşterisi olmak

2.1. Bitpanda Sistemlerini kullanmak isteyen kişiler, Bitpanda'ya kayıt sürecinde öngörülen şekilde geçerli ve doğru bilgi vererek kendilerini bir Bitpanda Sistemine kayıt ettirmelidirler. Kayıt işlemini başarıyla tamamlayan kişi (Bitpanda tarafından onaylandığı üzere) "Bitpanda Müşterisi" ve “siz” olarak adlandırılır.

2.2. Bir Bitpanda Sistemindeki işlem seçeneklerini kullanmak için, bir Bitpanda Müşterisi olarak hesabınızı doğrulamanız gerekmektedir. İşlem limitleriniz bu doğrulama seviyesine bağlıdır. Doğrulama süreçleri ve şartları esas olarak güvenlik gerekliliklerine, özellikle de AML (Kara Para Aklamanın Önlenmesi) hususlarına bağlıdır ve yasal çerçeveye bağlı olarak zaman zaman değişebilir.

2.3. Şifrenizin tüm ayrıntılarını gizli tuttuğunuzdan emin olmanız gerekmektedir. Koruyucu bir güvenlik tedbiri olarak Bitpanda, her Bitpanda Müşterisinin iki faktörlü kimlik doğrulama bileşenlerini ("2FA") kullanmasını önermektedir.
Yalnızca kendi adınıza hareket ettiğinizden ve hesabı yalnızca kendiniz için açtığınızdan emin olmanız gerekmektedir. Kendiniz dışında herhangi bir kişi için herhangi bir aracı veya broker olarak hareket etmek ya da hesaba kendinizden başka herhangi bir kişiye herhangi bir erişim izni vermek de yasaktır. Ancak (i) yeterli kanıt sağladıktan, (ii) Compliance departmanımızdan dikkatli bir şekilde değerlendirme yapıldıktan ve (iii) özel olarak verilmiş onay alındıktan sonra, bir şahıs veya tüzel kişilik adına bir hesap oluşturma hakkınız olacaktır.

2.4. ABD vatandaşı olan veya ABD'de ikamet eden kişiler, yasal düzenlemelerden dolayı Bitpanda Müşterisi olamazlar. İlgili yerel yasal çerçeveye bağlı olarak, Bitpanda, başkaca ülkelerde de Bitpanda'nın hizmetlerinden hariç tutabilir.

2.5. Bir şifre sıfırlandığında, Bitpanda azami 48 saatlik bir süre boyunca size veya Bitpanda Sistemleri dışına yapılan ödemeleri ve/veya (madde 3.1.'de tanımlanan) Token transferlerini güvenlik nedenleriyle durduracaktır. Güvenlik tedbirinin bilginiz dahilinde olduğunu onaylamakta ve bu tedbirin gereğinde alınmasını kabul etmektesiniz.

2.6. Sizin, Bitpanda Müşterisi olarak,

2.6.1. Sözleşmelerin derhal yerine getirilmesini sağlamanız ve bunu engelleyecek veya tehlikeye sokacak faaliyetlerden kaçınmanız gerekmektedir.

2.6.2. Neden olduğunuz veya farkına vardığınız tüm hataları veya diğer sorunları derhal bildirmeniz ve sorunu gidermesinde Bitpanda'ya yardımcı olmanız gerekmektedir.

2.6.3. Kişisel verilerinizdeki herhangi bir değişikliği (ad/soyad, gönderi/posta adresi ve e-posta adresi) derhal bir Bitpanda Sistemi üzerinden güncellemeniz veya kayıtlı e-postanız üzerinden Bitpanda'ya iletmeniz gerekmektedir. Bitpanda'nın, Bitpanda ile paylaştığınız son e-posta adresini ve son posta adresini kullanacağını ve bu e-posta veya posta adresine gönderilen tüm iletilerin yasal olarak teslim edileceğini bilerek kabul etmektesiniz.

2.6.4. 2FA kullanıyorsanız, 2FA'nın her zaman hazır ve kullanılabilir durumda olmasını sağlamanız gerekmektedir. 2FA'nın kaybedilmesi durumunda, Bitpanda'yı derhal bu kayıp hakkında bilgilendirmeniz ve Bitpanda destek ekibi üyelerinin talimatlarını izlemeniz gerekmektedir. Bitpanda destek ekibinin kullanımına bağlı olarak bu tür talimatların gecikebileceğini ve Bitpanda veya Bitpanda Metals GmbH’nin böyle bir gecikme nedeniyle herhangi bir talepten sorumlu olmayacağının farkındasınız ve bunu kabul etmektesiniz. Talimatları takip edemediğiniz ve güvenlik kurallarına ve gereksinimlerine uymadığınız takdirde, ilgili sayfaya veya Bitpanda Müşteri Hesabına tekrar erişmeniz mümkün değildir ve herhangi bir token içeren Bitpanda Müşteri Hesabı, doğru 2FA'yı buluncaya/hatırlayıncaya/yeniden edininceye kadar kullanılamaz. Kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimleri içeren bir sistemin temel ve önemli bir parçası olan bu "Kurtarma Yok Politikası"nı biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz.

2.6.4. Bitpanda'ya, hizmetlerini size sağlamak için Bitpanda'nın ihtiyaç duyduğu makul veri ve/veya bilgileri sağlamak. Bu, bunlarla sınırlı olmamak üzere, fonların menşeine ilişkin ayrıntılar ve kanıtı (banka hesap özetleri veya bankalar veya finansal kuruluşlar tarafından sağlanan diğer ayrıntılar, genel olarak satış sözleşmeleri veya sözleşmeler veya kanıtlanacak diğer uygun veriler gibi) içerir. veya Bitpanda'daki günlük/aylık veya genel limitleri aşıyorsa fonların kaynağını belirleyin). Gönderdiğiniz belgelerin ve verilerin Bitpanda tarafından doğrulanması gerektiğini kabul edersiniz. Bitpanda, belgelerinizi olabildiğince çabuk doğrulamak için makul çabayı gösterir. Ancak, Bitpanda tarafından gerçekleştirilen bir doğrulamanın ertelenmesi söz konusu olabilir (örneğin, Bitpanda Sistemlerindeki yüksek ticaret etkinliği nedeniyle). Sonuç olarak, talep ettiğiniz işlemin gerçekleştirilmesi gecikebilir veya gönderdiğiniz belgelerin tamamen kendi takdirine bağlı olarak Bitpanda tarafından yeterli görülmemesi durumunda hiçbir şekilde gerçekleştirilemeyebilir. Bu gibi durumlarda, Bitpanda, talep ettiğiniz işlemin gecikmeli veya iptal edilmiş bir şekilde yürütülmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. (örn. döviz kuru kayıpları).

2.7. Bitpanda, Bitpanda Müşterisi olma sürecinde sizden belirli bazı bilgiler isteyecektir. Bitpanda'nın, kendi takdirine bağlı olarak, pasaportların (noter tasdikli ve apostilli olan veya olmayan) suretlerini veya yasaların gerektirdiği ve/veya Veri Koruma Şartlarında tanımlanan diğer belgeleri ne zaman teslim etmeniz gerektiğine karar verebileceğini biliyorsunuz ve bunu kabul etmektesiniz; tüzel kişi olmanız halinde; (noter tasdikli ve apostilli olan veya olmayan) şirket sicil belgeleri veya eşdeğer belgeler ile yasaların gerektirdiği veya Veri Koruma Şartlarında tanımlanan diğer belgeler söz konusu olacaktır.

3. Bitpanda Borsası

3.1. Bitpanda grubu, (i) Bitcoin, Dash, Ripple, Bitcoin Cash, Ether ve Litecoin ("E-Token") dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kriptografik blok zincir tabanlı dijital bilgi birimlerinin (ii) fiat tokeni ("F-Token") (iii) borsada işlem gören fonlardaki hisse senetleri veya hisse senetleri ile ilgili finansal türev sözleşmeleri (“A-Token”, E-Token ve F-Token ile birlikte “Token” olarak adlandırılır), (iv) kıymetli madenler ("M-Token") veya (v) Token'in ulusal bir para birimiyle satılması ve satın alınması (gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel) için Bitpanda Sistemleri sağlamaktadır. Bitpanda Sistemlerinde işlem gören E-Tokenler, herhangi bir zaman Bitpanda'nın takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. M-Token ile ilgili hizmetler Bitpanda tarafından değil, münhasıran Bitpanda Metals GmbH tarafından sunulmaktadır. A-Token ile ilgili tüm hizmetler, Bitpanda Financial Services GmbH ile işbirliği içinde sunulmaktadır.

3.1.1. Bitpanda ile takas (Tausch) ve alım/satım (Verkauf/Kauf) münhasıran aşağıdaki şekilde yapılır: Token(ler)i (veya bir kısmını) Bitpanda’ya takas etmek, satmak veya almak için bağlayıcı bir teklifte bulunmanız söz konusudur. Böyle bir bağlayıcı teklifte bulunmak için (i) Bitpanda'nın ilgili işlem ekranındaki tüm gerekli, geçerli ve doğru verileri doğru bir şekilde doldurmanız ve (ii) "Şimdi satın al" veya "Şimdi sat" düğmesini tıklamanız/onaylamanız (madde (ii) "Son Teklif Tıklaması"). olarak adlandırılır) gerekmektedir. Bitpanda'nın emrinize yönelik olarak sunduğu şartlar bir dakika ("Fiyat Garantisi") süresince geçerli olacaktır ve bu da, Son Teklif Tıklaması ile koşulları doğrulamak ve onaylamak için var olan azami süreyi teşkil etmektedir. Bitpanda'nın istediği zaman ve kendi takdirine bağlı olarak Fiyat Garantisinin süresini değiştirebileceğini ve/veya belirli Token için Fiyat Garantisini çeşitlendirebileceğini biliyorsunuz ve bunu kabul etmektesiniz. Şüpheye mahal bırakmamak adına, bu metinde geçen “satın almak” kelimesi münhasıran "ulusal para birimi veya F-Token olan belirli bir tutar karşılığında E-Token almayı kabul etmeye yönelik bağlayıcı teklif" veya "ulusal para birimindeki belirli bir tutar karşılığında F-Token almayı kabul etmeye yönelik bağlayıcı teklif" olarak, “satmak” kelimesi ise münhasıran “Token karşılığında talep ettiğiniz F-Token almayı kabul etmeye yönelik bağlayıcı teklif” olarak yorumlanacak ve tanımlanacaktır.

3.1.2. “Bitpanda Savings (Birikim)” münhasıran şu şekilde yapılır: E-Token(lar)ı (veya bir kısmını) Bitpanda’dan düzenli ve devamlı olarak satın almak için bağlayıcı bir teklifte bulunmanız söz konusudur (“Çoklu Ödeme Talimatı”). Böyle bir bağlayıcı teklifte bulunmak için (i) Bitpanda'nın ilgili işlem ekranındaki tüm gerekli, geçerli ve doğru verileri doğru bir şekilde doldurmanız ve (ii) "Confirm now" düğmesini tıklamanız/onaylamanız (madde (ii) "Son Teklif Tıklaması Birikimleri" olarak, Son Teklif Tıklaması ile birlikte “Son Teklif Tıklamaları”) olarak adlandırılır) gerekmektedir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, bu metinde geçen “Şimdi Onayla” ifadesi münhasıran “ulusal para birimindeki belirli tutar karşılığında düzenli ve devamlı olarak E-Token almayı kabul etmeye yönelik bağlayıcı teklif” olarak yorumlanacak ve tanımlanacaktır.

3.1.3. Bitpanda ile “Bitpanda Swap (Takas)” münhasıran şu şekilde yapılır: E-Token(lar)ı (veya bir kısmını) bir başka tür E-Token ile veya F-Token(lar)ı (veya bir kısmını) bir başka tür F-Token ile takas etmek için bağlayıcı bir teklifte bulunmanız söz konusudur. Böyle bir bağlayıcı teklifte bulunmak için (i) Bitpanda'nın ilgili işlem ekranındaki tüm gerekli, geçerli ve doğru verileri doğru bir şekilde doldurmanız ve (ii) "Şimdi Takas Yap" düğmesini tıklamanız/onaylamanız (madde (ii) " "Son Teklif Tıklaması Takası" olarak, Son Teklif Tıklaması ile birlikte “Son Teklif Tıklamaları”). olarak adlandırılır) gerekmektedir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, bu metinde geçen “Şimdi takas et” ifadesi münhasıran “bir başka tür Token halindeki belirli tutar karşılığında Token almayı kabul etmeye yönelik bağlayıcı teklif” olarak yorumlanacak ve tanımlanacaktır.

3.1.4. 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.3. altında düzenlenen teklifler bundan böyle birlikte "Bitpanda Müşteri Teklifi" olarak anılacaklardır. Bitpanda Müşteri Teklifine, ilgili Son Teklif Tıklamasından sonra bir haftalık bir süre boyunca ("Teklif Süresi") bağlı olmanız söz konusudur. Bitpanda, bir Bitpanda Müşteri Teklifi aldıktan hemen sonra size teyit gönderecektir.

3.1.5. Bir Bitpanda Müşteri Teklifi aldıktan sonra Bitpanda, kendi takdirine bağlı olarak, Teklif Süresi içinde teklifi fiilen ifa etmek (tatsächlicher Erfüllung des Angebots) suretiyle kabul edebilecek veya etmeyebilecektir "Sözleşme Akdi ve Emrin Gerçekleştirilmesi Eylemiveya" veya "SASGE"). Sizin tarafınızdan veya size yapılacak ulusal para birimi cinsinden ödemeler için Bitpanda bir ödeme hizmeti sağlayıcısı kullanacaktır. Bitpanda'nın Bitpanda Müşteri Teklifini, Bitpanda Müşteri Teklifinde kararlaştırılan ödemenin tamamını almadan fiilen yerine getirmesi durumunda, bakiye tutarı ödemeniz gerekmektedir ("Ödemede Temerrüt"). Ödemede Temerrüt durumunda, madde 4.2. ve 8.8.'de belirtilen sonuçlar geçerlidir.

3.2. Bitpanda'nın ilgili internet sitelerinde veya mobil uygulamalarda veya başka bir şekilde herhangi bir rakam, sayı, döviz referans fiyatı veya diğer ilgili yayınları hiçbir şekilde takasa yönelik bir teklif, bağlayıcı teklif veya garanti teşkil etmeyecek olup her zaman sizin Bitpanda'ya takas teklifleri sunmanıza yönelik davetiyeler olarak görülmelidir (invitation ad offerendum).

3.3. Bitpanda, Bitpanda Müşterisinin ilgili Bitpanda Müşteri Hesabı üzerindeki pozitif bakiyelere dayalı takas teklifleri yapmasına münhasıran izin vermektedir. Açığa satış, diğer bir deyişle, ilgili Bitpanda Müşteri Hesabında pozitif bakiye olarak rezerve edilmemiş Token ile ilgili bir teklif, sistem tarafından yasaklanmış ve bloke edilmiştir. Bir Bitpanda Müşteri Teklifi, teknik olarak bu teklifin pozitif bakiyesiyle ve doğrulama seviyenize göre sınırlandırılmıştır. Bitpanda, Bitpanda'nın takdirine bağlı olarak, bir Bitpanda Müşteri Teklifi aralığını ayrıca her Bitpanda Müşterisi açısından belirli bazı limitlerle sınırlama hakkını saklı tutar.

3.4. Öngörülemeyen teknik kesintiler nedeniyle Bitpanda Müşteri Tekliflerinin işleme alınmasında gecikmeler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, GŞK'nin 3.1.1. maddesinde belirtilen Fiyat Garantisi hariç olmak kaydıyla, Bitpanda veya Bitpanda Metals GmbH, bilhassa herhangi bir Token veya hizmete ilişkin fiyat, değer biçme veya diğer koşul değişikliklerine ilişkin olmak üzere anında teklif işleme alma garantisi vermemekte ve bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.5. Çoğu Token’ın "soğuk" olarak saklanması, diğer bir deyişle, çevrimdışı olması sebebiyle, Token’ı Bitpanda Hesap Cüzdanına gönderirken önemli gecikmeler olabileceği ihtimalinin farkındasınız. Bu tür gecikmeleri tetikleyen unsurlara yönelik otomatik olmayan ilave müdahaleler gerekebilecektir.

4. Bitpanda Müşteri Hesabı

4.1. Bitpanda Sistemleri, Bitpanda Müşterisi başına yalnızca bir hesaba ("Bitpanda Müşteri Hesabı"). izin vermektedir. Çifte hesap kesinlikle yasaktır. İlk hesabınıza ("orijinal hesap") ek olarak başka bir hesap ("çifte hesap") oluşturulmuşsa, aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır: Bitpanda, çifte hesabı kilitleme ve engelleme hakkına sahiptir. Çifte hesapta depolanan Tokenler, Bitpanda Müşterisi'nin aynı kişi olduklarını (örneğin, Bitpanda tarafından kullanılan tanımlama hizmeti aracılığıyla) kanıtlayabilmesi koşuluyla, Bitpanda tarafından Bitpanda Müşterisi'nin orijinal hesabına aktarılacaktır. Bu gibi durumlarda, Bitpanda 5,00 euro idari ücret talep etme ve gerekirse aktarılan Token(lar)’dan ücreti hesaptan düşme yetkisine sahiptir.

4.2. Bitpanda, aşağıdaki durumlarda, (bir işlemin engellenmesi (Blockierung), bir işlemin iptal edilmesi (Rückabwickiung), bir işlemin bekletilmesi (Aussetzung), bir sözleşme/işlemden dönülmesi (Rücktritt), kupon kaybedilmesi dahil olmak üzere) Bitpanda Müşteri Hesabını derhal ve Bitpanda Müşterisine haber vermeksizin Kilitleme ve/veya dondurma ve/veya kapatma hakkını saklı tutar:

4.2.1. Bitpanda Müşterisinin (makul şekilde belgelenmiş medya raporları veya piyasa söylentileri dahil) aşağıda sayılan suçlar ile suçlanmış olması: dolandırıcılık, terörizmin finansmanı, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya dünyanın herhangi bir ülkesindeki ilgili cezai, idari veya vergi kanunlarının herhangi bir şekilde ihlali, herhangi bir Ponzi sisteminin parçası olmak, matris programları/piramit programları/çok seviyeli pazarlama veya müşteriye zarar veren herhangi bir başka yüksek riskli işletme kullanmak (özellikle madde 13.v. altında belirtilen bir programa katılıyor olmak); dünyanın herhangi bir ülkesinde yasadışı faaliyette bulunmak; yasak şekilde kumar oynamak; fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarının ihlali, taklit veya yetkilendirilmemiş mallar ile iştigal etmek; uyuşturucu ve uyuşturucu eşyalar veya yasa dışı uyuşturucuların taklitlerini kullanmak/dağıtmak; yetişkinlere yönelik içerik ve hizmetler üretmek/dağıtmak; müşteriler veya kişiler aracılığıyla haksız, piyasa dengelerini bozan veya aldatıcı uygulamalarda bulunmak vb.

4.2.2. Bitpanda, ilgili Bitpanda Müşterisi hakkında dolandırıcılık, terörizmin finansmanı, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya dünyanın herhangi bir ülkesindeki ilgili cezai, idari veya vergi kanunlarının herhangi bir şekilde ihlaline ilişkin açılmış resmi soruşturmalar hakkında (bilhassa, ceza hukuku veya vergi daireleri kapsamındaki herhangi bir savcı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere yetkili bir resmi merci tarafından) haberdar edilmiş olması.

4.2.3. Bir Bitpanda Müşterisi, GŞK kapsamında Bitpanda'ya karşı olan yükümlülüklerini ihlal etmiş (örneğin gecikmiş ödeme) ve bu ihlali 10 "İş Günü" içinde gidermemiş olması.

4.2.4. Bir Bitpanda Müşterisi, bir ödeme hizmeti sağlayıcısının kurallarını veya düzenlemelerini ihlal etmesi.

4.2.5 Bir Bitpanda Müşterisi, Bitpanda Metals GmbH’nın kurallarını veya düzenlemelerini ihlal etmesi.

4.2.6. Bir Bitpanda Müşterisinin Bitpanda nezdinde birden fazla hesap açması.

4.2.7. Bir Bitpanda Müşterisi tek ödeme hizmeti sağlayıcısı hesap kuralını (madde 8.11.) ihlal ettiği ve başka bir Bitpanda Müşterisi ile aynı ödeme hizmeti sağlayıcısı hesabını (banka hesabı, Neteller hesabı, vb.) kullandığı veya üçüncü taraf bir banka hesabı, üçüncü taraf kredi kartları vb. kullanması.

4.2.8. Bir Bitpanda Müşterisi, üzerinde Yasal yetkisi bulunmayan bir hesabı kullanması

4.2.9. Bir Bitpanda Müşterisi, Bitpanda Müşteri Hesabı veya bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki hesabı ile ilgili yanlış veriler sunmak suretiyle gerçek kimliğini gizlemesi.

4.2.10. Bir Bitpanda Müşterisi, özellikle 8.12. maddesi altında belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, GŞK kapsamındaki ödeme şartlarını ihlal ettiği ve 10 İş Günü içinde söz konusu ihlali gidermemesi.

4.2.11. Bir Bitpanda Müşterisi, (madde 15.5.'te belirtilen) Arkadaşına Tavsiye Et Programı'nın kurallarını esaslı olarak ihlal etmesi ve söz konusu ihlalleri (ihlale bağlı olarak 24 saat ile 5 İş Günü arasında olmak üzere) makul bir mühlet içinde gidermemesi.

4.2.12. Bir Bitpanda Müşterisi, Bitpanda Sistemlerini veya herhangi bir Bitpanda grubunun hizmetlerini manipüle ettiği takdirde. Bu şekilde bir manipülasyon, daha önce Bitpanda ile kararlaştırılmış olan durumlar hariç olmak üzere, özellikle otomatik bir sistemin (örn. bot) kullanımını veya insanların normal ve tipik ticari davranışlarıyla çelişen ve dolayısıyla böyle bir ticareti otomatikleştiren belirli bir teknolojinin, yazılımın ve/veya sistemin katılımını gösteren herhangi bir kullanımını ifade eder. Otomatik bir sistem (örn. bot) kullanımına yalnızca (i) Bitpanda Pro kullanıyor olmanız ve (ii) Bitpanda Pro’da sağlanan resmi API'leri orijinal ve değiştirilmemiş hallerinde kullanıyor olmanız halinde izin verilir.

4.2.13. Bir Bitpanda Müşterisinin, işlerini Bitpanda Sistemlerini Otomatik Ödeme Ters İbrazlarına, kredi kartı ters ibrazlarına veya ilgili bankaların veya kredi kartı şirketlerinin düzenlemelerinin ihlaline yol açacak şekilde kullanması.

4.2.14. Bir Bitpanda Müşterisinin, Bitpanda Sistemlerini, Bitpanda Hizmetleri ve/veya Bitpanda için hasara, dezavantajlara veya kayıplara neden olacak şekilde kullanması.

4.3. Bitpanda’yı beyan ve/veya iddia edilen bir kusuru gidermek amacıyla kullanmış olmanız halinde ve herhangi bir kusurun mevcut olmadığı veya söz konusu kusurun sizden kaynaklandığı kanıtlandığı takdirde, Bitpanda, bu durum sebebiyle oluşan masraflar için tazminat talep etme hakkına sahiptir.

4.4. Bitpanda'nın ek çabalarına ilişkin olarak Bitpanda'nın Bitpanda Müşterisine karşı sahip olabileceği hasar iddialarına ilaveten, Bitpanda madde 4.2. ve 4.3. hükümlerine bağlı olarak, 50.00 Euro’ya kadar veya madde 4.2. ve 4.3. uyarınca uygulanan önlemin gerçekleştirildiği tarih itibariyle 50.00 Euro tutarına tekabül eden E-Token kısmı kadar işlem ücreti tahakkuk ettirebilecektir.

4.5. Bitpanda Sistemi, ilgili Bitpanda Müşteri Hesabının alt depo hesaplarında (her biri "Cüzdan" olarak adlandırılır) yerleştirilmiş kendi token sistemini (F-Token, E-Token, M-Token ve A-Token) kullanmaktadır. Token teklifinde bulunmaya ilişkin olarak, sadece Bitpanda Müşteri Hesabındaki ilgili Cüzdanlarda yerleştirilen bu token’lar, Bitpanda Müşterisi Teklifi oluşturmak için kullanılabilecektir. F-Tokena yönelik Cüzdan "Fiat Cüzdan" olarak adlandırılmaktadır.

4.6. Münhasıran Bitpanda tarafından sunulan F-Tokenlar, aşağıda belirtilen amaçlara yönelik olarak tayin edilmiştir:

4.6.1. Bitpanda Müşterilerine yönelik bir ek hizmet olarak, özellikle Bitpanda Müşterisi'nin Bitpanda Müşterisi Tekliflerine ilişkin olarak daha hızlı hareket etmesini sağlamayı desteklemek ve kolaylaştırmak.

4.6.2. Bir Bitpanda Sistemi içinde E-Tokenler ile değiştirmek üzere söz konusu F-Tokeni münhasıran kullanmak. Bir Bitpanda Sistemi dışında F-Token değişimi mümkün değildir. F-Token'ın bir başka Bitpanda Müşterisine devredilmesi mümkün değildir.

4.7. F-Token, Bitpanda Müşterisinin "destek araçları" olarak işlev görmesi için hızlı seçenekler sunmak üzere tasarlanmış olup hiçbir şekilde depozito (Einlage) olarak görülmeyecektir. Bu nedenle, bir Bitpanda Müşterisi, F-Tokenin Bitpanda Müşterisinin Cüzdanına yerleştirilmesinden itibaren 12 ay içinde ("Referans Dönemi") bir başka Token karşılığında F-Token kullanmadığı takdirde, Bitpanda, Bitpanda Müşterisi ilgili F-Token'ı geçerli bir şekilde kullanmadığı sürece, her ay için (Bitpanda Sisteminde Bitpanda tarafından kullanılan rakamlar uyarınca) 5.00 Euro tutarında parasal değere sahip F-Tokenı Bitpanda Müşterilerinin Hesabından mahsup edecektir. Bitpanda Müşterisi ilgili F-Tokenı her kullandığında Referans Dönemi sıfırdan başlayacaktır.

4.8. M-Token'ını diğer Bitpanda Müşterilerine göndermeniz mümkündür, ancak Bitpanda Sistemleri Bitpanda Müşterileri arasında M-Token ticaretine izin vermemektedir.

4.9. Airdrop’lar

4.9.1. Bitpanda’nın kendisine ait tüm airdroplar ("Bitpanda Airdrop") için Bitpanda ilgili Tokenı veya söz konusu Bitpanda Airdrop'ta dağıtılan diğer dijital bilgi birimini ilgili Bitpanda Müşteri Hesabına otomatik olarak kaydetmektedir.

4.9.2. Bitpanda, Bitpanda dışındaki kişilere ait tüm airdroplar için ilgili Tokeni veya dijital bilgi birimini ilgili Bitpanda Müşteri Hesabına otomatik olarak kaydetmemektedir. Herhangi bir airdrop olasılığını kendiniz izlemeniz gerekmekte ve böyle bir airdrop’a katılmak istemeniz halinde, ilgili Tokeni Bitpanda sisteminden çekmeniz ve bu airdrop’a katılmaya uygun olduğunu düşündüğünüz ilgili sisteme kaydetmeniz gerekmektedir. Bitpanda, söz konusu diğer airdrop’lar veya bu airdrop'lara katılma yolları hakkında tavsiyelerde bulunmamaktadır ve Tokenı bir Bitpanda Sisteminden kendi sorumluluğunuzda çıkarmanız söz konusudur. Bitpanda, Bitpanda Airdrop’ları dışındaki airdrop’lar hakkında sizi bilgilendirmeyecektir.

5. Bitpanda Çatal Politikası (Fork Policy)

5.1. Bitpanda, çatal politikasını Ek III'te ("Bitpanda Çatal Politikası") belirtildiği şekilde uygulamaktadır. Bitpanda Çatal Politikasını GKŞ'nin bir parçası olarak kabul etmektesiniz.

6. BITPANDA TO GO

6.1. Bitpanda Sistemleri, Bitpanda Sistemlerinde Token karşılığında kullanabileceğiniz kuponlar sunmaktadır ("Bitpanda To Go" veya "Token Kuponu").

6.2. “Bitpanda To Go” ortak firmalar aracılığıyla dağıtılmakta ve bir Bitpanda Müşterisi olduktan sonra münhasıran bir Bitpanda Sistemi içinde kullanılabilmektedir.

6.3. Her Token Kuponu tek bir işlemde kullanılmalıdır. Bu, Token Kuponunun farklı işlemler için bölünemeyeceği ve ancak tek bir Bitpanda Müşteri Teklifi için kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Token Kuponun (satın alınması sırasındaki değil) Bitpanda Sistemleri üzerinden kullanılması sırasındaki döviz kurları geçerli olacaktır

6.4. Her Token Kuponu satın alındığı tarihten itibaren sadece 3 yıl süreyle geçerlidir.

6.5. Her Token Kuponu kişiselleştirilmiştir ve hasarlı veya kayıp Token Kuponunu kurtarma imkanı bulunmamaktadır. Token Kuponun alıcısı, Token Kuponu Bitpanda Sisteminde daha sonra kullanılabilecek şekilde tutmakla münferiden yükümlüdür. Bitpanda, bir Token Kuponun alıcısı yüzünden hasar görmesi veya (hırsızlık dahil) kaybı hususunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bitpanda ayrıca, Token Kuponun alıcısının kontrol alanında bulunan ve Token Kuponun bir Bitpanda Sisteminde kullanılamamasına yol açan herhangi bir duruma ilişkin olarak da sorumluluk kabul etmemektedir.

7. Bitpanda Index

7.1. Bitpanda Sistemleri, "Bitpanda Index" aracılığıyla bir işlemde birkaç E-Token satın alma, satma veya takas etme seçeneği sunar. Bitpanda Index aracılığıyla takas etmek ve satın almak/satmak için, bu genel şartlar ve koşulların 3. bölümündeki (özellikle 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.3.) ilgili hükümler aynı şekilde uygulanacaktır.

7.2. Bitpanda Index kullanarak, tek bir 'tıklama' ile birkaç Bitpanda müşteri teklifi oluşturabilir ve önceden tanımlanmış bir fon tahsisine göre E-Token satın alabilir, satabilir veya takas edebilirsiniz. Bu, Bitpanda müşterisinin, seçtikleri fonların tahsisine göre E-Token için birleşik Bitpanda müşteri teklifleri oluşturduğu anlamına gelir.

7.3. Bitpanda Sistemleri, Bitpanda müşterilerinin özgürce ve bağımsız olarak seçebilecekleri farklı fon tahsisleri sunar. Fon tahsisinin ağırlıklandırılması ve fon tahsisinin ilgili (yeniden) hesaplanması, Bitpanda'dan ("Index Sağlayıcısı") bağımsız olan harici ortaklar tarafından gerçekleştirilir ve Bitpanda'nın bu konuda hiçbir etkisi yoktur. Fon tahsisinin Bitpanda'nın kendisi tarafından oluşturulmadığını ve Bitpanda Sistemlerinde fon tahsisinin sınırsız kullanılabilirliğinin her zaman garanti edilemeyeceğini kabul etmektesiniz. Özellikle, Bitpanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, teklif edilen fon tahsisini herhangi bir zamanda değiştirme, düzenleme veya sonlandırma ve bireysel tokenleri fon tahsisinden hariç tutma veya kaldırma ya da fon tahsisine özel tokenları dahil etmeme hakkını saklı tutar. bunun için önemli nedenler varsa (örneğin, yasal gereklilikler). Bitpanda, ne finansal araçların ne de diğer düzenlenmiş finansal ürünlerin bir fon tahsisine dahil edilmemesini sağlar.

7.4. Bitpanda Index kullanılarak tutulan mevcut E-Token bakiyesi, ilgili Bitpanda müşteri hesabında ("Index Cüzdanı") ayrı bir cüzdanda kaydedilir ve görüntülenir. Bir Bitpanda müşterisi olarak, eksiksiz bir ürün veya endeksi temsil eden bir token satın almayacaksınız, ancak seçtiğiniz fonların tahsisine göre özel E-Token (örn. BCI5) satın alacaksınız.

7.5. Bitpanda Sistemleri tarafından sağlanan fonların tahsisi, önceden tanımlanmış bir süreye göre (örn. ayın sonunda) ilgili fon tahsisinde ("Yeniden dengeleme") belirtilen parametrelere (örn. piyasa değeri) göre ayarlanır. Yeniden dengeleme, Index Cüzdanında kaydedilen ve görüntülenen E-Token'ın takası, satın alınması veya satışı için ilgili Bitpanda müşteri tekliflerini oluşturur. Bitpanda'ya, seçtiğiniz fonların tahsisine göre E-Token için karşılık gelen ve periyodik değişim, satın alma ve/veya satış emirlerini gerçekleştirme hakkını onaylar ve verirsiniz. Ek olarak, Yeniden Dengeleme sürecinde verilen takas, satın alma ve/veya satış siparişleri ile bağlantılı olarak geçerli tüm ücretleri ödemeyi kabul edersiniz. Yeniden dengeleme, genellikle bir dönemin bitiminden en geç dört iş günü sonra gerçekleşir. Bununla birlikte, Bitpanda, sipariş başına belirli minimum boyutlara ulaşıldığında, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak Yeniden Dengeleme kapsamında yalnızca takas yapma, sipariş alma veya satma hakkını saklı tutar. Yeniden dengelemenin bir Bitpanda müşterisi olarak sizin için vergi etkileri olabileceğinin farkındasınız ve belge ile onaylıyorsunuz (bkz. Madde 13.1. ix).

7.6. Bazen fon tahsisine dahil edilen belirli E-Token'ların Bitpanda Sistemlerinde sunulmaması söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda Bitpanda, bu E-Tokenleri makul bir süre içinde Bitpanda Sistemlerine entegre etmek için uygun adımları atacaktır. Bitpanda, ilgili E-Token'ın entegrasyonunu başarıyla tamamlamışsa, bu E-Token bir sonraki Yeniden Dengelemeye ve ilgili Index Cüzdanına, sonraki Yeniden Dengeleme gününde Bitpanda Sistemlerinde görüntülenen fiyata eklenecektir. E-Token'ın Bitpanda Sistemlerine (örn. Ticaret seçenekleri, cüzdan hizmetleri) entegre olduğu gerçek kapsam, Bitpanda'nın takdirine bağlıdır. Özellikle Bitpanda, bir fon tahsisine dahil edilen belirli E-Token’lar için Bitpanda Sistemlerinde ayrı bir cüzdan sağlamama hakkını saklı tutar; bu gibi durumlarda, ilgili E-Token'ı yalnızca Bitpanda Sistemlerinde bulunan diğer Token’larla takas edebilirsiniz.

7.7. Index Cüzdanında kaydedilen ve görüntülenen E-Token, karşılık gelen bir Bitpanda müşteri teklifi oluşturarak istediğiniz zaman diğer tokoen’larla takas edebilirsiniz. Böyle bir Bitpanda müşteri teklifi, (i) Index Cüzdanında görüntülenen ve kaydedilen toplam E-Token sayısına veya (ii) Index Cüzdanında görüntülenen ve kaydedilen orantılı bir E-Token sayısına seçilmiş fon tahsisi. Bu tür bir müşteri teklifinin toplam veya orantılı olarak ancak belirli bir minimum tutarın üzerinde mümkün olabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Index Cüzdanında görüntülenen ve rezerve edilen özel E-Token'ları değiştirmek mümkün değildir. Alternatif olarak, Index Cüzdanında kaydedilen ve görüntülenen E-Token'ı doğrudan Bitpanda müşteri hesabınızdaki ilgili cüzdana aktarabilirsiniz

7.8. Bitpanda Index’in herhangi bir zamanda sonlandırılabileceğini veya devam ettirilemeyeceğini kabul ediyorsunuz ve onaylıyorsunuz. Bitpanda Index feshedilirse, Bitpanda makul bir süre içinde bu tür herhangi bir fesih konusunda sizi bilgilendirecektir. Ardından, Index Cüzdanında görüntülenen ve rezerve edilen token’ları satabilir veya takas edebilir (Takas) veya bunları müşteri hesabınızdaki ilgili Cüzdana aktarabilirsiniz. İşlem yapmazsanız Bitpanda, gösterilen Token’ların eşdeğer değerini (Bitpanda sistemlerinde gösterilen ve sunulan fiyatlar çerçevesinde) ve Index Cüzdanında tutulan makul bir süre içinde Cüzdanınıza veya Fiat Cüzdanınıza alacak (ve düşecektir bunun için tahakkuk eden ilgili ücretler). Bu, Bitpanda'nın takdirine bağlı olarak yapılır. Bu bildirim süresinden de önemli nedenlerle feragat edilebilir.

7.9. Index Cüzdanında kaydedilen ve görüntülenen E-Token, diğer Bitpanda müşterilerine veya Bitpanda Sistemleri dışındaki cüzdan adreslerine gönderilemez. Özel E-Token'ın kısmi kaldırılması da hariç tutulmaktadır.

8. FİYATLAR, ÖDEME ŞARTLARI, TAKAS VE DEVİR ŞARTLARI

8.1. Son Teklif Tıklaması ile bağlantılı olarak yayınlanan fiyatlar ve/veya döviz kurları Bitpanda Müşterisi Teklifi için nihai ve bağlayıcı (her biri "Nihai Oran" olarak adlandırılır) niteliktedir.

8.2. Nihai Oranlar, Son Teklif Tıklamasına ilişkin internet sayfasında gösterilen aşağıdaki bölümleri içermektedir:

8.2.1. F-Token satın almak istendiğinde:

i. Ulusal para birimindeki teklif tutarı

ii. Teklif Bitpanda tarafından kabul edildiği takdirde alınan F-Token

iii. Yukarıdaki i-ii maddelerinin toplamı olan Nihai Oran

8.2.2. F-Token, E-Token veya A-Token ile takas edilmek istendiğinde:

i. Teklif edilen F-Token

ii. Teklif Bitpanda tarafından kabul edildiği takdirde alınan E-Token veya A-Token

iii. Yukarıdaki i-ii maddelerinin toplamı olan Nihai Oran

8.2.3. E-Token veya F-Token, E-Token ile takas edilmek istendiğinde:

i. Teklif edilen F-Tokenler

ii. Teklif Bitpanda tarafından kabul edildiği takdirde alınan E-Token

iii. Yukarıdaki i-ii maddelerinin toplamı olan Nihai Oran

8.2.4. E-Token veya A-Token, başka bir FE-Token veya A-Token ile takas edilmek istendiğinde:

i. Teklif edilen F-Token

ii. Teklif, Bitpanda tarafından kabul edildiği takdirde alınan E-Token veya A-Token

iii. Yukarıdaki i-ii maddelerinin toplamı olan Nihai Oran

8.2.5. F-Token bir başka F-Token ile takas edilmek istendiğinde:

i. Teklif edilen F-Tokenler

ii. Teklif Bitpanda tarafından kabul edildiği takdirde alınan diğer F-Token

iii. Yukarıdaki i-ii maddelerinin toplamı olan Nihai Oran

8.2.6. Bitpanda Savings kullanılmak istendiğinde:

i. Yasal para birimi cinsinden teklif edilen miktar

ii. E-Token veya A-Token, teklif, Bitpanda tarafından kabul edilirse ve CCOFA zamanında Bitpanda Sistemlerinde listelenen geçerli döviz kurlarına göre, sizin tarafınızdan önceden belirtilen zamandan en geç 72 saat sonra gerçekleşir.

iii. Yukarıdaki i-ii maddelerinin toplamı olan Nihai Oran

8.2.7. Bitpanda Savings (Birikim) kullanılmak istendiğinde:

i. Ulusal para birimindeki teklif tutarı

ii. Teklif Bitpanda tarafından kabul edildiği takdirde ve önceden belirttiğiniz zamandan sonra en geç 72 saat içinde gerçekleşen SASGE zamanında Bitpanda Sistemlerinde listelenen geçerli döviz kurları uyarınca alınan E-Token

iii. Yukarıdaki i-ii maddelerinin toplamı olan Nihai Oran

8.3. Genel olarak, her Bitpanda Müşteri Teklifi, ilgili Nihai Oran olan 1.00 EUR ile belirtilen en azından parasal bir değere (Bitpanda Sistemi tarafından kullanılan rakamlara dayalı olarak) sahip olmalıdır. Belirli Token için minimum parasal değerin 1.00 euro'dan daha yüksek olabileceğini kabul ediyor ve onaylıyorsunuz (bu durumda, minimum parasal değer bir Bitpanda Müşteri Teklifini işaretlemeden önce Bitpanda Sistemlerinde gösterilecektir).

8.4. Bitpanda ve sizin aranızda ulusal para biriminde yapılan karşılıklı ödemeler, Bitpanda'nın kendisi tarafından değil, ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından aktarılmaktadır.

8.5. Token transferleri Bitpanda Sistemlerinde Bitpanda tarafından yürütülmektedir.

8.6. Nihai Oranlar ve/veya diğer tüm ödemeler veya hizmetler, Son Teklif Tıklamasından hemen sonra tarafınızca ödenmeli ve/veya aktarılmalıdır.

8.7. Bitpanda Savings kullanılması durumunda, ödeme yöntemi olarak SEPA otomatik ödeme talimatı veya yinelenen kredi kartı borçlandırması arasında seçim yapma imkanınız bulunmaktadır:

8.7.1. SEPA otomatik ödeme talimatı: İlgili ödeme tutarı önceden belirttiğiniz ilgili düzenli satın alma anında tahsil edilmek üzere derhal ödenebilir ve muaccel durumdadır. SEPA otomatik ödeme talimatı kullandığınız takdirde, belirli bir hesabınızdan yapılacak ödemelerin düzenli ve devamlı bir SEPA otomatik ödeme suretiyle tahsiline yönelik olarak Bitpanda'ya veya Bitpanda'ya bağlı bir şirkete geri alınabilir bir SEPA otomatik ödeme talimatı vermiş olacaksınız. Buna ilaveten, bankanıza otomatik borç ödeme yetkisi vermektesiniz. Bankanız, özellikle hesabınızda yeterli bakiye olmadığı takdirde, otomatik borçları reddetme hakkına da sahip olacaktır. Ödeme tarihinden itibaren 56 takvim günü (8 hafta) içinde herhangi bir neden belirtmeksizin hesabınıza geri ödeme başlatma hakkına sahip olacaksınız. Bu bağlamda, ilgili tutar ve ödeme tarihleri konusunda bilgilendirildiğiniz için, otomatik borç tahsilatları yapılmadan önce ön bildirim alma hakkınızdan geri alınabilir şekilde feragat etmektesiniz. Son ödeme tarihi itibariyle hesabınızda yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü bulunmaktasınız. Tahsilat SEPA otomatik ödeme talimatı yoluyla mümkün olmadığı takdirde (örneğin, banka otomatik ödemeyi reddederse), (banka ücretleri gibi) ortaya çıkan maliyetleri karşılamanız gerekecektir. Bu husus, SEPA otomatik ödeme talimatını feshettiğiniz takdirde de geçerli olacaktır. Böyle bir durumda, madde 9.9. ve 9.10. hükümleri aynen uygulanır. Bir SEPA otomatik ödeme talimatının ilk kurulumunun tam olarak uygulanıp otomatik borçların ödenmeye başlanması için geçecek sürenin, gerekli verilerinizi Bitpanda'ya gönderdikten sonra on takvim gününe kadar uzayabileceğini biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz (aynı husus Çoklu Ödeme Talimatının tutarını değiştirmeniz halinde de geçerlidir).

8.7.2. Düzenli kredi kartı ödemesi: İlgili ödeme tutarı önceden belirttiğiniz ilgili düzenli satın alma anında tahsil edilmek üzere derhal ödenebilir ve muaccel durumdadır. Bu nedenle, kredi kartına uygulanan genel şartlar ve koşullar uyarınca Bitpanda'ya kredi kartından borç tahsil etme yetkisi vermeniz söz konusu olacaktır. Son ödeme tarihi itibariyle hesabınızda yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü bulunmaktasınız. Tahsilat kredi kartı ile mümkün olmadığı takdirde (örneğin, yetersiz bakiye varsa), (kredi kartı ücretleri gibi) ortaya çıkan maliyetleri karşılamanız gerekecektir. Böyle bir durumda, madde 8.9. ve 8.10. hükümleri aynen uygulanır.

8.7.3. Bir Çoklu Ödeme Talimatının uygulanması herhangi bir nedenle mümkün olmadığı takdirde, Bitpanda Müşteri Hesabına E-Token yatırılmayacaktır. Böyle bir durumda, Bitpanda talimatın yerine getirilemediğini size e-posta ile bildirecektir.

8.7.4. SEPA otomatik ödeme veya kredi kartı ödemesi suretiyle verilen Çoklu Ödeme Talimatını istediğiniz zaman iptal edebilme hakkınız bulunmaktadır. SEPA otomatik ödeme talimatının iptal edilmesi, şu tarihlerden hangisi daha önce ise o tarih itibariyle geçerli olacaktır: (i) iptalin bankanıza ulaştığı tarih veya (ii) iptalin bize bildirilmesinden itibaren en az iki İş Günü sonrası.

8.7.5. Bitpanda, Bitpanda Savings hizmetini bireysel Bitpanda Müşterilerine sunmayı nesnel nedenlerle reddetme hakkına sahiptir.

8.8. Tüm ücretler, masraflar ve/veya diğer tüm ödenmemiş tutarlar ve/veya talepler dahil olmak üzere satın alma fiyatı tamamen ödenene veya karşılığında Tokenler tamamen Bitpanda'ya aktarılıncaya kadar, her türlü Token veya hasılat Bitpanda'nın mülkiyetinde kalacaktır (Mülkiyeti Muhafaza; Eigentumsvorbehalt) ve Bitpanda ilgili Bitpanda Müşterisine ait Tokenlarını muhafaza hakkına (Zurückbehaltungsrecht) sahip olacaktır. Anılan muhafaza, malların dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşebilecek işlemesi veya karıştırılmasından bağımsız olarak yürürlükte kalır.

8.9. İlgili SASGE'nin (madde 3.1.5. altında belirtildiği gibi) Bitpanda tarafından tamamlandığı sırada ilgili ödeme/aktarım Bitpanda'nın hesaplarında (Bitpanda'nın cüzdanları ve depoları dahil) kayda geçmediği veya SEPA otomatik ödeme talimatı yoluyla yapılacak bir tahsilat gerçekleştirilemediği (bkz. Madde 8.7.) takdirde, ödemeniz/aktarımınız gecikmiş addedilecektir. Böyle bir durumda Bitpanda’nın gecikmiş olmasına dair bir yorum söz konusu olmayacaktır; zira Bitpanda ya ilgili SASGE'yi tamamlayarak bir teklifi kabul etmiş ya da ilgili SASGE'yi tamamlamadığı diğer tüm durumlarda teklifi reddetmiş olmaktadır.

8.10. Aktarım yapmakta gecikmeniz halinde, Bitpanda, gecikmiş miktar/havale edilen Tokenlerin değeri ile makul bir oranda ve bu tür gecikmeleri yönetmek, Bitpanda'nın maliyetlerini karşılamak ve Bitpanda'nın haklarını ifa etmek için gerekli olduğu ölçüde hatırlatma ücretleri talep edebilecektir (en az 5.00 Euro ila en fazla 15.00 Euro arasında ücretlendirilecektir). İlgili Bitpanda Müşterisi borçlarını makul bir süre içinde ödemediği takdirde, Bitpanda talep edilen borcun tahsil edilmesi için bir tahsilat kuruluşunu görevlendirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, Bitpanda ayrıca 0 EUR ile 500.00 Euro arasındaki talepler için 5.00 Euro işlem ücreti ve 500.00 Euro’nun üstündeki talepler için 10.00 Euro işlem ücreti talep edecektir. Ayrıca, tahsilat kuruluşu tarafından "Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Höchstsâtze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen" (tadil edildiği üzere (idgF), 141/1996 sayılı Federal Resmi Gazete (BGBI)) ile uyumlu olarak Bitpanda’dan tahsil edilen ek masraflar, makul ve yeterli icra masraflarını karşılamak için gerekli olduğu sürece Bitpanda Müşterisi'ne yansıtılacaktır. Borçlarınızı makul bir süre içinde kapatmazsanız, Bitpanda bir müşteri olarak size karşı her türlü karşı iddiaya karşı vadesi gelen tazminat taleplerini yerine getirebilir.

8.11. Bitpanda, tek hesap kuralı (madde 4.1.) kapsamında ayrıca bir Bitpanda Müşteri Hesabı ile bir ödeme hizmeti sağlayıcısı hesabı (örneğin banka hesabı, Neteller hesabı, vb.) arasında yalnızca tek bir eşleşmeye izin vermektedir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı olan herhangi bir hesap, yalnızca tek bir Bitpanda Müşterisi tarafından kullanılabilmektedir. Ödeme hizmeti kullanıcısının adı, ilgili Bitpanda Müşteri Hesabı'na ekli olan Bitpanda Müşterisi adıyla eşleşmelidir.

8.12. Özellikle SEPA ile ödeme yaparken ödeme süreçlerindeki veri ifşa kurallarına tam olarak uymanız gerekmektedir. Veri ifşa kurallarına uymadığınız takdirde, Bitpanda, ilgili ödemeyi Bitpanda Müşteri Hesabınla eşleştiremeyecek ve bunun sonucunda manuel takip işlemi başlatması gerekecektir. Böyle bir durumda, Bitpanda, yukarıdaki madde 4.3. uyarınca (varsa) hasar taleplerine ek olarak bir işlem ücreti talep edecektir.

8.13. Bitpanda'dan size yapılan ödemelerle ilgili olarak sizden kaynaklanan bir hata söz konusu olduğu (ör. tarafınızca sağlanan yanlış IBAN veya ödeme hizmeti sağlayıcısının teknik hatası, vb.) tüm hallerde, Bitpanda, ilgili tutar yerine hatanın meydana geldiği tarihteki ulusal para biriminde aynı değere sahip mevcut F-Tokenlerini (parçalarını) aktarma hakkını saklı tutar. Alınan F-Tokenler, herhangi bir başka talebe maruz bırakmaksızın tam ödeme yerine geçecektir.

8.14. Bitpanda, kendi takdirine bağlı olarak, kabul edilen ödeme yöntemlerini değiştirme ve/veya reddetme hakkını saklı tutar.

8.15. E-Tokenı bir Bitpanda Sisteminden ve bir Bitpanda Sistemine harici bir blok zincirine, diğer bir deyişle, bir Bitpanda Sisteminden dışarı veya içeri aktarmak durumunda,

8.15.1. doğrudan Bitpanda Müşterisi tarafından ödenmesi gereken işlem ücretleri veya madenci ücretleri oluşabilecektir.

8.15.2. ağ tarafından oluşturulan işlem kimliği, E-Tokenin Bitpanda'dan Bitpanda Müşterisinin en son açıklanan cüzdan adresine yapılmış olan aktarımının reddedilemez bir kanıtıdır. Bu işlem kimliği ayrıca teslim onayı e-postasının bir parçası olarak Bitpanda Müşterisinin son açıklanan e-posta adresine de iletilecektir.

8.15.3. işlem tamamlanacak olup işlem harici bir blok zinciri ağında göründüğü andan itibaren geri alınamayacaktır. Bu noktadan itibaren artık Bitpanda'nın işlem üzerinde ve son açıklanan cüzdan adresiniz aracılığıyla aktarılan söz konusu E-Tokena erişiminizin olup olmayacağı konusunda herhangi bir etkisi olmadığını biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz. Aktarımın sadece blok zinciri üzerindeki bir onayla kabul edilebileceğini ve Bitpanda'nın bu onayın verildiğine dair hiçbir Sorumluluk kabul etmediğini biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz. Harici bir blok zinciri tarafından uygun işlem onayının alınmasına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenmektesiniz.

8.15.4 E-Token’in bir Bitpanda Sisteminden dışarıya aktarılmasını takiben oluşan özellikle bozulma ve kayıp gibi riskler size geçecektir.

8.16. Bitpanda Sistemi dışında sahip olduğunuz cüzdan adreslerinin doğruluğundan ve bunların hatasız ve güncel tutulmasını sağlamaktan yalnızca siz sorumlu bulunmaktasınız. Bu husus özellikle belirli bir E-Tokenden bir başka E-Tokene yönelik oluşturulmuş cüzdan adresine aktarımda (örn. Bitcoin'den Litecoin'e) geçerlidir. E-Token Açıklanan Son cüzdan adresine aktarıldıktan sonra, geri aktarılamaz veya başka bir cüzdan adresine gönderilemez. Bitpanda, bir Bitpanda Sistemi dışındaki cüzdan adresleriyle ilgili herhangi bir arızadan dolayı Sorumluluk kabul etmemektedir.

8.17. Bitpanda sistemindeki cüzdan adresleriniz nihai değildir ve geri alınamaz. Bu nedenle, sizin tarafınızdan oluşturulan veya size atanan bir cüzdanın ve/veya cüzdan adresinin, bu cüzdan adresini son kullanımdan itibaren 6 ay içinde kullanmadıysanız Bitpanda tarafından silinebileceğini veya değiştirilebileceğini kabul etmektesiniz. Bu nedenle, cüzdan adresinizi düzenli olarak ve özellikle para yatırmadan önce kontrol etmeniz önerilir.

8.18. Üçüncü taraflarca Bitpanda'nın sıcak cüzdanına yapılan E-Token iadeleri durumunda, bu işlemlerin size hatasız olarak devredilebilmesini sağlamakla yükümlü bulunmaktasınız. E-Token’ı Bitpanda'nın sıcak cüzdanından üçüncü bir tarafa aktardığınız ve alıcı uygun iadeleri Bitpanda'nın sıcak cüzdanına geri gönderdiği takdirde böyle bir durum ortaya çıkabilecektir.

9. Cayma Hakkı

9.1. Bitpanda, 3. maddede belirtilen hizmetlere ek olarak, Bitpanda Pro üzerinden E-Token alım ve satımlarınız için fiyat almanızı sağlayan bir borsa hizmeti sunmaktadır (https://exchange.bitpanda.com veya buna bağlı APIler). Bitpanda Pro, çeşitli E-Token ve F-Token işlem eşleşimi için bir emir defteri değişim platformu sağlamaktadır ve uygun Bitpanda Müşterileri bu hizmeti kullanabilmektedir.

9.2. A-Token için bir Bitpanda Müşteri Teklifinden "Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz" ("FernFinG") Madde 10, 1 ve 2'ye göre cayma hakkı istisnası geçerli olmak haricinde cayma hakkınız olmadığını açıkça kabul etmektesiniz.

10. Bitpanda Pro

10.1. Bitpanda, 3. maddede belirtilen hizmetlere ek olarak, Bitpanda Pro üzerinden E-Token alım ve satımlarınız için fiyat almanızı sağlayan bir borsa hizmeti sunmaktadır (https://exchange.bitpanda.com veya buna bağlı APIler). Bitpanda Pro, çeşitli E-Token ve F-Token işlem eşleşimi için bir emir defteri değişim platformu sağlamaktadır ve uygun Bitpanda Müşterileri bu hizmeti kullanabilmektedir.

10.2. Bitpanda Pro kullanmak isteyen kişilerin “Bitpanda Pro Hesabı” oluşturmak için bir Bitpanda Müşterisi olması gerekmektedir. Bitpanda Pro Hesabını (i) Bitpanda Müşteri Hesabınız aracılığıyla E-Token ve/veya F-Token yatırarak (bkz. madde 4.), (ii) harici bir cüzdandan desteklenen Token yatırarak veya (iii) madde 8. uyarınca mevcut ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla doğrudan finanse ediyor olacaksınız. Bitpanda Pro Hesabınızdaki paranızı yalnızca Bitpanda Pro’da işlem yapmak için kullanabilirsiniz. Bitpanda Pro Hesabınızdan E-Token ve/veya F-Token çekmek için, söz konusu Token’ı mevcut ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla temel Bitpanda Müşteri Hesabınıza veya F-Tokene aktarmanız gerekecektir. Açık Talimatlarda tutulan Token’ları çekemeyeceğinizi biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz.

10.3. Bitpanda Pro’ya (https://exchange.bitpanda.com veya buna bağlı APIler aracılığıyla) her erişiminizde, GŞK'yı ve bu GŞK'nın ayrılmaz bir parçası olan Ek II'deki ticaret kurallarını (“Ticaret Kuralları”) kabul etmiş olmaktasınız. Ayrıca, Bitpanda Pro’da verdiğiniz emir(ler) ile ilgili olarak geçerli tüm ücretleri ödemeyi kabul etmektesiniz. Özellikle, Bitpanda Pro Hesabınızda bulunan fonların yetersiz olması durumunda, Bitpanda Pro Hesabınızdan veya Bitpanda Müşteri Hesabınızdan ücretleri otomatik olarak mahsup etmesi için Bitpanda’yı yetkilendirmektesiniz. Söz konusu ücretleri E-Token’ından düşme hakkını Bitpanda'ya bahşetmekte ve vermektesiniz. E-Token bulunmadığı takdirde, eşdeğer tutar Bitpanda Hesaplarınızdaki mevcut tokenlerden düşülecektir. Bitpanda Pro işlem ücretlerinin güncel tutarlarını Bitpanda’nın web sitesinde görebilirsiniz.

11. Bitpanda Card

11.1. Dijital varlık destekli debit kart hizmetini ("Bitpanda Card") kullanmak için kaydolursanız, aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır ve bu hüküm ve koşulları açıkça onayladığınızı beyan edersiniz.

11.2. Size Bitpanda Card sunmak için, merkezi Mėnulio g. 11-101, Vilnius, Litvanya’da olan Litvanya Cumhuriyeti Tüzel Kişiler Siciline 304406236 şirket kodu ile kayıtlı olan UAB Finansinės paslaugos ("Contis") ile işbirliği yapmaktayız. Contis, Bitpanda Card’ı ihraç eden kuruluştur ve Bitpanda Card’ınızın normal bir banka kartı olarak çalışmasını sağlamak için kullanılacak Visa kart düzenlerinin ("Visa") bir üyesidir. Bitpanda Card’a kayıt olduğunuzda, Contis Bitpanda Card Hesabı Hüküm ve Koşullarını (https://www.bitpanda.com/en/legal#terms-contis adresinde mevcuttur) ve Contis Gizlilik Politikasını (https://www.bitpanda.com/en/legal#privacy-contis adresinde mevcuttur) onayladığınızı beyan edersiniz.

11.3. Bitpanda Card'a kaydolabilmek ve onu kullanabilmek için, (i) tamamen doğrulanmış bir Bitpanda Müşteri Hesabına sahip olmanız, (ii) Euro Bölgesi’nde ikamet etmeniz (yani, para birimi olarak euro'yu benimseyen AB’ye üye bir ülkede), (iii) Bitpanda sistemi içinde (Bitpanda Pro dahil) en az 100,00 EUR değerinde varlığınızın olması (yani, Bitpanda sistemi içinde sunulan ve mevcut herhangi bir token) ve (iv) Bitpanda mobil uygulamasını indirip yüklemiş olmanız gerekmektedir.

11.4. Bitpanda Card, yalnızca Bitpanda Müşteri Hesabınızda kayıtlı olan yasal adınız üzerinden sipariş edilebilir. Bu nedenle, lütfen Bitpanda'ya kayıtlı adınızın doğru yazıldığından emin olun. Bitpanda Müşteri Hesabı başına yalnızca bir aktif Bitpanda Card sipariş etmenize ve edinmenize izin verildiğini kabul ve beyan etmektesiniz.

11.5. Bitpanda Card, yalnızca Visa kredi ve debit kart ödemelerinin kabul edildiği yerlerde kullanılabilir. Bitpanda Card’ınızı, seçtiğiniz iki belirli varlığa bağlayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bitpanda Card’ınıza bağladığınız standart varlığa "Ana ödeme varlığı" (örn. Bitcoin için E-Token cüzdanınız); yedek varlık olarak kullanılacak olan opsiyonel varlığa "Yedek ödeme varlığı" (örn. Ethereum için E-Token cüzdanınız) denir. İşlemler yalnızca bu iki varlık içerisinde yeterli bakiyeniz olması durumunda başarıyla tamamlanabileceği için, lütfen Ana ödeme varlığınızda veya Yedek ödeme varlığınızda her zaman yeterli bakiye bulundurduğunuzdan emin olun. Bir ödeme, bağlı Ana ödeme varlığı tarafından karşılanamayacak kadar büyükse, tutarın tamamı Yedek ödeme varlığından düşülür. Bu, Ana ödeme varlığınızın bakiyesi azaldığında başarısız işlemlerin önlenmesine yardımcı olur. Ana ödeme varlığı veya Yedek ödeme varlığı işlem maliyetlerini (ücretler dahil) karşılamıyorsa, işlem iptal edilecek ve başarısız olacaktır ve kartınız ilgili satış noktasında reddedilecektir.

11.6. Bitpanda Card’ınız aracılığıyla yapılan tüm ödemeler ve işlemler EUR cinsinden yapılacaktır. Bitpanda Card’ınızı her kullandığınızda (örn. satın alımlar veya ATM'den para çekme) şunlar olacaktır: i. Euro cüzdan dışında bir varlığı Ana ödeme varlığınız ve/veya Yedek ödeme varlığınız olarak bağladıysanız, ilgili tutar otomatik olarak bağlı Ana veya Yedek ödeme varlığınızdan euro cüzdanınıza satılacaktır. Bitpanda'ya bu tür otomatik satışlar (işlem primleri dahil) yapma hakkını veriyorsunuz. Satış, bu GŞK'lerin 3.1.1 ve 8.2.4 maddelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. ii. Euro cüzdanınıza satılan ilgili miktar daha sonra Bitpanda Kartını kullandığınız satın alma veya işleminizi tamamlamak için euro cüzdanınızdan düşülecektir.

11.7. Bitpanda Card’ınızı kullandığınızda ve bağlı Ana ödeme varlığınız ve/veya Yedek ödeme varlığınız euro cüzdanı dışında bir cüzdandan düşüldüğünde, ilgili Token’ınız satılacak ve euro cüzdanınıza dönüştürülecektir. Böyle bir satış için standart Bitpanda prim yapısı uygulanır. İşlem priminin yanı sıra ATM’den para çekme ücreti ve döviz kuru ücreti uygulanır. Ücretler, BEST VIP Seviyenize göre değişebilir. Tüm ücretlerin ayrıntılı bir özetini burada bulabilirsiniz: bitpanda.com/card#fees.

11.8. Otel veya araba kiralama rezervasyonları veya diğer her türlü para yatırma işlemi gibi belirli ödemeler ve işlemler için, ilgili ödemenin değerini önceden düşürmemiz gerektiğini lütfen unutmayın. Bu, seçtiğiniz Ana ödeme varlığından ve/veya Yedek ödeme varlığından EUR cüzdanınıza satışın ve ilgili EUR kesintisinin, bu tür bir ödeme veya işlemi başlattığınızda aynı anda gerçekleşeceği anlamına gelir.

11.9. Belirli limitlerin (harcama limitleri, ATM’den para çekme limitleri, belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirebileceğiniz işlem sayısı gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygulanabileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu limitlerin tamamen Bitpanda'nın takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini ve/veya düzeltilebileceğini kabul etmektesiniz.

11.10. BEST VIP olarak kabul edilen Bitpanda müşterileri, seçilen ve bağlı Ana ödeme varlığı ve Yedek ödeme varlığı bir fiat cüzdanı dışında bir varlıksa ("Cashback"), Bitpanda Card ile yapılan satın alımlarda cashback almaya hak kazanır. Herhangi bir Cashback yalnızca BTC’de yatırılacak ve ödenecektir. Alabileceğiniz Cashback tutarı, Bitpanda Card ile gerçekleştirilen satın alma işleminizin belirli bir yüzdesidir ve BEST VIP seviyenize bağlıdır. Cashback özelliğinin kendisinin, Cashback miktarlarının ve/veya potansiyel Cashback ödeme şekillerinin, tamamen Bitpanda'nın takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda düzeltilebileceğini, değiştirilebileceğini veya sonlandırılabileceğini ve Bitpanda'ya karşı herhangi bir yasal hak talebinde bulunmadığınızı kabul etmektesiniz. Cashback, Bitpanda Card’ınızla gerçekleştirilen her başarılı işlemden sonra doğrudan Bitpanda'daki BTC cüzdanınıza yatırılacaktır. Söz konusu cashback'in hesabınıza yatırılmasının gecikebileceğini ve Bitpanda'nın geç yatırılan Cashback’ten kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak meydana gelen zararlardan (örn. fiyat değişikliklerinden kaynaklanan kayıplar) sorumlu olmayacağını kabul ve beyan etmektesiniz.

11.11. BEST VIP Seviyeniz, saat 23.00’den (CET) önce değişirse, bu tür bir değişiklik, seviyenin değiştiği gün saat 23.59’dan (CET) sonra kart koşullarınıza yansıtılacaktır. Örneğin, pazartesi günü saat 16.00’da (CET) BEST VIP Seviye 1'den seviye 2'ye geçerseniz, o halde Bitpanda Card’ınız için tüm yeni BEST VIP avantajları, aynı gün saat 23.59’da (CET) uygulanmaya başlayacaktır. BEST VIP seviyenizde 23.00’den (CET) sonra yapılacak herhangi bir değişiklik, böyle bir değişiklikten sonraki gün 23.59’da (CET) uygulanacaktır.

11.12. Bir işlem başarıyla tamamlandıktan sonra, Bitpanda geçmişinizde Bitpanda Card kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemleri (cashback dahil) gösteren bir giriş olacaktır. Bitpanda, Bitpanda geçmişinde ve panelinizde gösterilen işlemlerin her zaman güncel ve doğru olmasını sağlamak için çaba gösterecektir. Bununla birlikte, teknik veya diğer sorunlar nedeniyle, Bitpanda geçmişinde gösterilen işlemler ile gerçek işlem arasında tutarsızlıklar meydana gelebilir. Bitpanda geçmişiniz ile gerçek işlem arasındaki herhangi bir tutarsızlıktan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıplardan Bitpanda'nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

11.13. Bir işlem başarısız olursa, nasıl devam edeceğinize dair talimatları içeren anlık bildirim (anlık bildirimlerini etkinleştirmiş olmanız koşuluyla) alacaksınız. Çoğu ödeme, bağlı cüzdanınızdaki yetersiz bakiye nedeniyle gerçekleşmeyebilir. Seçtiğiniz Ana ödeme varlığında ve/veya Yedek ödeme varlığında ödeme tutarını karşılamaya yetecek kadar bakiyeniz olduğundan emin olun. Günlük kart limitlerinizi aşarsanız, kartınız bloke olursa veya başka bir nedenle (örn. yanlış bir PIN kodu girdiyseniz, ödemeyi başlatırken Ana ödeme varlığınız ve/veya Yedek ödeme varlığınız bakım aşamasındaysa, satıcı tarafında teknik bir sorun oluşması durumunda vb. ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işlemler de başarısız olacaktır. Herhangi bir nedenle başarısız işlemden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıplardan Bitpanda'nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan etmektesiniz.

11.14. Bir geri ödeme alırsanız (diğerlerinin yanı sıra güvenlik depozitoları, iptal edilen işlemler, ters ibrazlar için), bu tür bir geri ödeme, Bitpanda alım-satım ve işlem primleri hariç her zaman euro cüzdanınıza yatırılacaktır. Herhangi bir nedenle iade edilen satın alımlar için cashback aldıysanız, Bitpanda'ya alınan Cashback'i doğrudan euro cüzdanınızdan düşme hakkını vermiş olursunuz. Euro cüzdanınızda yeterli bakiye yoksa, eşdeğeri Bitpanda hesabınızdaki mevcut token’dan düşülecektir. Ayrıca, Bitpanda Card’ınızı Ana veya Yedek ödeme varlığınızda yeterli varlığa sahip olmadan başarılı bir şekilde (örn. çevrimdışı) kullandıysanız, Bitpanda’ya Bitpanda hesabınızdaki mevcut token'dan para çekme hakkını verirsiniz.

11.15. Bitpanda, zaman zaman, Bitpanda Card için yeni hizmetler ve promosyonlar ekleyebilir ve bunları size uygun şekilde duyurur. Bu tür tüm yeni hizmetler ve promosyonlar, tamamen Bitpanda'nın takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda düzeltilebilir, değiştirilebilir veya sonlandırılabilir ve herhangi bir biçimde söz konusu yeni hizmetleri ve promosyonları almak için Bitpanda'ya karşı yasal bir hak talebiniz yoktur.

11.16. Bitpanda Card’ınızı kaybettiyseniz veya kartınız çalındıysa, Bitpanda mobil uygulamanızda kartınızı anında bloke etmenizi önemle tavsiye ederiz. Bitpanda, kaybolan veya çalınan kartlardan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasarı karşılamayacaktır. Bazı durumlarda, kartı sizin için bloke etmemiz gerekecektir. Bu, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki nedenlerden dolayı olabilir: CVV'yi 3 kez yanlış girmiş olabilirsiniz ve/veya PIN kodunu 3 kez hatalı girmiş olabilirsiniz. Çalınan veya kaybolan Bitpanda Card’ın değiştirilmesi, Bitpanda'dan bir hizmet ücreti ile alınabilir. Yeni bir Bitpanda Card aldıysanız, eski kartınızı imha etmeli ve daha fazla kullanmamalısınız.

11.17. Bitpanda Card’ınız üç yıl sonra otomatik olarak yenilenecek ve size hiçbir ek ücret ödemeden yeni bir kart gönderilecektir. Kartınızı feshetme ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Contis Bitpanda Card Hesabının Hüküm ve Koşullarının 13. ve 19. maddelerine bakın.

11.18. Bitpanda'nın Visa ile birlikte Bitpanda Card’ınızı olabildiğince güvenli tutmak amacıyla en son teknolojiyi kullanmak için mümkün olan her türlü çabayı gösterdiğini lütfen unutmayın. Bitpanda Card’ınızı da dikkatli kullanmanızı ve gerekli güvenlik önlemlerini uygulamanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle, aşağıdakileri göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz: CVV, PIN veya SMS kodlarınızı asla başkalarıyla paylaşmayın. Bitpanda çalışanları, size asla CVV, PIN veya SMS kodunuzu sormaz. Kartınızı güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır ve Bitpanda sizin adınıza meydana gelebilecek herhangi bir hata veya dikkatsizlikten sorumlu değildir.

11.19. Bitpanda Card kullanarak dijital varlıklarınızı gerçek hayatta harcamanızı kolay ve kullanışlı hale getirmek için çok çalışıyoruz. Böylece, sizden de Bitpanda Card’ınızı bu amaç doğrultusunda ("Adil Kullanım Politikası") kullanmanızı bekleriz. Bu nedenle Bitpanda, euro cüzdanınızı esas olarak ve/veya tutarlı bir şekilde Ana ödeme varlığı olarak ayarlamanız ve/veya Bitpanda Card’ı başka herhangi bir zararlı şekilde kullanmanız veya bu GŞK'lerde veya Bitpanda Group'un diğer Koşullarında veya ortakları veya yan kuruluşlarında belirtilen hükümlerden herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, sizi Bitpanda Card kullanmaktan geri çekme veya diskalifiye etme ve/veya her türlü cashback almanızı engelleme hakkını saklı tutar.

12. Veri Koruma

12.1. Bitpanda, müzakere edilen hizmetleri sunarken, Veri Koruma Şartları’nda belirtildiği üzere, GDPR’a uymaktadır.

13. Riskler

13.1. Bir Bitpanda Müşterisi olarak, Bitpanda Sistemlerini kullanma ile ilgili aşağıdaki riskleri anlamaktasınız ve bunları kabul etmektesiniz. Özellikle, yukarıda ve aşağıda belirtilenler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili doğal riskleri anlamaktasınız:

i. Yazılım Zayıflıklarına ilişkin Risk: Temel yazılım uygulaması ve yazılım platformu, Bitpanda Sistemleri, mobil uygulamalar ve Sistem teknolojisi, akıllı sözleşme sistemleri ve diğer ilgili yazılım ve teknoloji ile teknik kavram ve teoriler henüz erken gelişim aşamasındadır ve kanıtlanmamıştır. Herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi ünitesinin alınması, kullanılması ve mülkiyetine yönelik sürecin kesintisiz veya hatasız olacağına dair bir garanti veya teminat bulunmamaktadır. Yazılımın, ilgili teknolojilerin ve teorilerin, özellikle Token, Euro veya herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi biriminin herhangi bir değeri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerinin tamamen kaybına neden olan diğer şeylerin yanı sıra, zayıflıklar, güvenlik açıkları veya program hataları içerebileceğine dair doğal bir risk bulunmaktadır.

ii. Yasal düzenlemeler ile ilgili risk: Blok zinciri teknolojileri, yeni etkileşim biçimlerine imkan tanırlar. Belirli ülkelerin, blok zinciri teknolojisine dayalı uygulamaların mevcut sistem kurulumları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek ve kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimleri/Bitpanda Sistem teknolojisi üzerinde önemli değişikliklere neden olabilecek mevcut düzenlemeleri uygulaması veya bu yönde yeni düzenlemeler getirmesi mümkündür. Söz konusu düzenlemeler, herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi biriminin sahip olabileceği herhangi bir değerin kaybına yol açacak nitelikte dahi olabilir. Bitpanda ve iştiraklerinin herhangi birinin., Bitpanda Sistem teknolojisini mali piyasa kurallarının herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimi ve/veya Bitpanda Sistem teknolojisi veya finansal piyasa kuralları geçerliyse, Bitpanda her zaman geçerli herhangi bir düzenlemeye i uymak ve uyumlu olmak için her türlü çabayı gösterecektir. Yine düzenlemeler ile ilgili risk kategorisi kapsamında olmak üzere, söz konusu uyarlamalara, değişikliklere ve yeniden tasarımlara yönelik Bitpanda Sistem teknolojisinde yapılan değişiklikler de herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi biriminin veya herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi biriminin sahip olduğu değerin sona ermesine veya kaybına neden olabilecektir.

iii. Yarıda kesilme/başarı eksikliği riski: Herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi biriminin tahsisi ve herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimi teknolojisinin geliştirilmesi; endüstri, topluluk ve/veya kamuoyunun ilgisinin olmaması, finansman bulunmaması, (örn. rakip projeler sebebiyle) ticari başarı veya beklenti eksikliği gibi birtakım sebeplerle yarıda kesilebilir. Buna bağlı olarak, Bitpanda Sistem teknolojisi kısmen veya tamamen geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüş olsa bile, herhangi bir kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi ünitesi herhangi bir işlevsellik kazanmayabilir.

iv. Hırsızlık ve internet sistem açığı riski: Temel yazılım uygulaması ve yazılım platformu, Bitpanda Sistem teknolojisi, akıllı sözleşme sistem(ler)i, ilgili diğer yazılımlar, diğer teknoloji bileşenleri ve/veya platformları, Token veya özel verilerin çalınmasına veya kaybolmasına neden olabilecek elektronik veya fiziksel saldırılara maruz kalabilirler. Bu tür durumlar Bitpanda Sistem teknolojisinin geliştirilebilmesi, piyasaya sürülebilmesi veya kullanılabilmesini etkileyecektir. SMS/mesajların ve e-posta hizmetlerinin yanıltıcı mesaj ve e-dolandırıcılık saldırılarına karşı savunmasız olduğunu bilmeniz ve Bitpanda veya Bitpanda Metals GmbH'den geliyor gibi görünen iletileri gözden geçirirken dikkatli olmanız gerekmektedir. Herhangi bir iletişimin veya bildirimin güvenilirliğine ilişkin bir şüpheniz olduğu takdirde, ilgili işlemi veya gerekli eylemi gözden geçirmek için her daim https://www.bitpanda.com/ adresinden Bitpanda Müşteri Hesabına giriş yapmanız gerekir. E-dolandırıcılık saldırılarının SMS veya e-posta veya eşdeğer hizmetlerden ziyade, çoğu zaman arama motorları veya arama motorlarındaki reklamlar veya diğer hileli bağlantılar aracılığıyla gerçekleştiğini unutmamanız gerekmektedir. Bitpanda ve Bitpanda Metals GmbH, yanıltıcı mesaj ve e-dolandırıcılık veya benzeri diğer saldırılardan kaynaklanan kayıp Tokenlere veya diğer fonlara yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

v. Blok zinciri madencilik saldırıları riski: Bitpanda Sistemi teknolojisi, kamuya açık diğer blok zinciri tabanlı sistemlerde olduğu gibi, çifte harcama saldırıları, çoğunluk madencilik güç saldırıları, “bencil madencilik” saldırıları ve yarışma durumu saldırıları veya diğer madencilikle ilgili olan veya olmayan saldırılar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere muhtelif saldırılara açık olabilir. Başarılı saldırılar Bitpanda Sistem teknolojisi, kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimleri işlemlerinin ve yazılım hesaplamalarının uygun şekilde yürütülmesi ve sıralanması için bir risk oluşturmaktadır.

vi. Değer kaybı/aşırı fiyat dalgalanması riski: Kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimleri düzenlenmediğinden, kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerinin değeri farklı şekilde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerinin değeri ve herhangi bir aşırı dalgalanma yaşayabilecek Token ve/veya kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerinin değeri sıfıra düşebilecektir. Yasal düzenlemeler ile ilgili olan riskler veya diğer risklere ilişkin ek maliyetler tetiklenebilecek olup, bu tür bir maliyet, (kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgilere verdiğiniz değer ne olursa olsun) kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerinin değerine hesaplama amacıyla eklendiği takdirde - kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimleri de değerlerinde sıfıra düşebilecektir.

vii. Genel risk: Yasaların izin verdiği ölçüde, Token ve/veya Bitpanda Sistem teknolojisinin başarısına yönelik sarih veya zımni ve herhangi bir Token’ın tamamen Bitpanda Müşterisinin riski altında oluşturulup elde edildiğine dair hiçbir garanti/teminat bulunmamaktadır. Kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimleri, yasaların izin verdiği ölçüde, münhasıran Bitpanda Müşterisi'nin sorumluluğu altında ve “olduğu gibi” ve “geliştirilme aşamasında” temelinde, mülkiyet teminatları veya zımni teminatlar, pazarlanabilirlik/satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir garanti/teminat olmaksızın oluşturulmakta ve elde edilmektedir.

viii. Piyasa ve topluluk riski: Piyasa veya topluluk tarafından Bitpanda/Bitpanda Sistem teknolojisi üzerinde uygulanabilecek olası geniş çaplı değişiklikler dahil olmak üzere yumuşak ve sert çatallar ile ayırmalara ilişkin risklerden haberdar olmanız gerekmektedir. Piyasa ve topluluk riski, örneğin online forumlarda bir araya gelen topluluklar aracılığıyla, yüksek kayıp riski taşıyan güçlü fiyat dalgalanmalarına yol açabilecek müştereken organize edilen alım satım emirleri verme niyetiyle belirli yatırım fırsatlarını ve ürünlerini tartışmak için tetiklenebilir ve hızlandırılabilir.

ix. Vergi riski: Token tahsisinin veya satın alınmasının (herhangi bir şekilde) doğurduğu vergisel sonuçların ve kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerinin değişiminin, kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerinin (herhangi bir şekilde) elde tutulmasının, Token (herhangi bir şekilde) ferağı ve/veya Token ile ilgili herhangi bir iş veya işlemin Bitpanda Müşterisi açısından vergi sonuçları olabilecektir; bu nedenle, Token Bitpanda Sistem teknolojisi ile ilgili vergisel sonuçlar konusunda kendi vergi danışmanlarınıza başvurmanız gerekmektedir; Bitpanda'ya bir Bitpanda Müşteri Teklifi vererek, Bitpanda Pro kullanarak ve/veya Token edinerek, kullanarak veya elde tutarak, yasaların izin verdiği ölçüde, (Bitpanda, Bitpanda denetçileri, Bitpanda yüklenicileri, Bitpanda danışmanları, Bitpanda çalışanları veya Bitpanda'nın kurucuları dahil) ilgili herhangi bir tarafı, Bitpanda Müşteri Teklifi sunmak, Bitpanda Pro kullanmak, Token tahsisi, kullanımı veya mülkiyetin veya Token’a ilişkin diğer eylem veya işlemler ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutmamayı kabul etmektesiniz.

14. Uyarılar

14.1. Bitpanda Sistemlerinde teklif edilen Token’a yatırım yapmak, yatırım yapılan sermayenin tamamının kaybı riskini içermekte olup oldukça spekülatiftir. Bu tür yatırımlar, yalnızca yatırdıkları sermayenin tamamının kaybına katlanabilecek kullanıcılar için uygundur.

14.2. Kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerine yatırım yapmak, tamamen yeni ve öngörülemez bir şeye yatırım yapmak demektir. Bu tür yatırımlar, yalnızca azami risk almak isteyen kullanıcılar için uygundur.

14.3. Kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimleri hiçbir şekilde bir para birimi veya ödeme aracı değildirler ve devletler, merkez bankaları tarafından kabul edilmezler ve özel bir kişi de bunları kabul etmek zorunda değildir.

14.4. Bitpanda, kıymetli madenlerin fiyatları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir ve bu bağlamda, kıymetli maden ticaretini kendi adınıza ve ilgili tüm riskler kendinize ait olmak üzere yapmanız söz konusudur.

14.5. Bitpanda, ulusal para birimi veya (sabit dijital para gibi) herhangi bir başka varlık olan bir para birimi tarafından teminat altına alınan, desteklenen veya sabitlenen veya bu eylemlere tabi tutulma eğilimindeki kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerine yönelik hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir; zira, bu tür kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerine ilişkin tüm eylemler yalnızca bunları ihraç edenin sorumluluğundadır ve Bitpanda'nın bu tür eylemler üzerinde hiçbir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Söz konusu kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerinin Bitpanda tarafından değil, sadece ihraç eden tarafından teminat altına alındığını, desteklendiğini veya sabitlendiğini kabul etmektesiniz. Bu nedenle, söz konusu kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerini Bitpanda ile ödeme veya çevirme imkanınız bulunmamaktadır.

14.6. Sunulan Bitpanda Sistemlerini kullanmaya ilişkin risk size ait olacaktır.

15. Muhtelif Hükümler

15.1. Bitpanda, Bitpanda Sistemlerini gereken özenle yönetmektedir. Bununla birlikte, Token değişimine yönelik sistemler, deneysel teknolojinin çeşitli yeni alanlarını birleştirmekte olduğundan kesinti, hata ve diğer sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Bitpanda ve Bitpanda iştirakleri bu tür sorunlara en kısa sürede çözüm bulma konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bitpanda ve Bitpanda Metals GmbH, çözüm bulmaya çalışmak haricinde sorumluluk kabul etmemektedirler ve bu nedenle, Bitpanda Sisteminin kesintilerinden kaynaklanan herhangi bir hasara yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedirler; zira, bu tür kesintiler deneysel bir teknolojinin özünde var olan durumlardır.

15.2. Bitpanda Sistemleri gibi teknoloji tabanlı sistemlerin bakım ve geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyduğu ve söz konusu çalışmalara yönelik (planlı ve plansız) iş kesintilerinin sistem için gerekli ve sistemin özünde var olduğu bilginiz dahilindedir.

15.3. Bitpanda

15.3.1. ticari müşteriler aracılığıyla, yalnızca kasıt olduğunda veya Bitpanda’nın ihmali sonucu kişilerin fiziksel zararlara maruz kalmaları durumunda doğrudan ve öngörülebilir hasarlardan sorumlu olacaktır.

15.3.2. tüketiciler aracılığıyla, yalnızca kasıt veya ağır ihmal olduğunda yahut Bitpanda’nın ihmali sonucu kişilerin fiziksel zararlara maruz kalmaları durumunda doğrudan ve öngörülebilir hasarlardan sorumlu olacaktır.

15.3.3. hiçbir durumda dolaylı zararlardan, özellikle diğer yazılımlara verilen hasarlardan, kar kaybından, bir Bitpanda Müşterisinin sadece mala yönelik hasarından veya üçüncü taraf hasarından kaynaklanan dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

15.3.4. özellikle bakım çalışmaları için veya ağ bozukluklarını önlemek için gerekli olan ve/veya Bitpanda ve Bitpanda iştiraklerinin kontrolü dışındaki kaçınılmaz olayların neden olduğu Bitpanda Sistemlerinin kesintilerinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır (ör. enerji şebekesi arızaları; düzenlemelere ilişkin yetki müdahaleleri veya saha ziyaretleri; grevler, ayaklanmalar, deprem, fırtına vb. çevresel nedenler; savaşlar veya silahlı ya da silahsız ulusal veya uluslararası çatışmalar; belirli ürünlere, hizmetlere, kişilere, ülkelere karşı uluslararası veya ulusal yaptırımlar; dünyanın herhangi bir yerinde veya herhangi bir zamanda kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerine uygulanan yasal sınırlamalar; ağ karışması, bilgisayar arızaları veya hackleme gibi üçüncü taraflar aracılığıyla gerçekleştirilen suç faaliyetleri).

15.3.5. herhangi bir Bitpanda Sisteminde görüntülenen güvenlik sertifikalarının tamamen güvenli olduğunu garanti etmemektedir ve bu hususta sorumlu tutulmayacaktır.

15.3.6. Bitpanda ve Bitpanda Metals GmbH'nın alanının dışında kalan nedenlerin (örn. hacker saldırıları) yol açtığı müşteri verilerinin kaybından Sorumlu tutulmayacaktır. Bitpanda Müşterisi veri Kaybı hakkında derhal bilgilendirilecektir.

15.3.7. (i) bir Bitpanda Müşterisi için herhangi bir sıcak ve/veya soğuk cüzdanda tutulan E-Token’a; (ii) Bitpanda Sistemleri kapsamında yapılan işlemler için kullanılan Bitpanda Müşterisi bilgilerine; (iii) Bitpanda Sistemleri kapsamında yapılan işlemlere; (iv) üçüncü taraf cüzdan hizmetleri veya herhangi bir üçüncü tarafça sağlanan başkaca hizmetler gibi Bitpanda veya Bitpanda iştirakleri tarafından sağlanmayan web siteleri, mobil uygulamalar veya hizmetleri kullanan bir Bitpanda Müşterisi veya kişiye ve (v) herhangi bir kullanıcının Giriş verileri, Bitpanda Müşterisi Giriş verileri, 2FA verileri veya başkaca kullanıcı verilerine ilişkin hiçbir Sorumluluk üstlenmemektedir. Üçüncü tarafların sağladığı cüzdan hizmetleri veya başkaca hizmetler gibi Bitpanda veya Bitpanda iştirakleri tarafından sağlanmayan web siteleri veya hizmetlerin kullanımında, Bitpanda ve Bitpanda Metals GmbH, üçüncü taraf hizmetlerine ilişkin her türlü Sorumluluktan açıkça feragat etmektedirler ve üçüncü taraf hizmetlerinin veya tedarikçinin performansından sorumlu olmayacaklardır. Bitpanda Müşterisi olarak bu hizmetleri tamamen kendi sorumluluğunuzda kullanacaksınız. Söz konusu üçüncü taraflara gönderilen fonlar, bu taraflar istemediği için geri alınamaz. Söz konusu üçüncü tarafların güvenilirliğini kontrol etmemiz mümkün değildir ve böyle bir kontrol gerçekleştirmeyeceğiz. Herhangi bir üçüncü tarafla bağlantı kurma veya sorunu çözme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

15.4. Bitpanda, Bitpanda Müşterisi tarafından saklanan E-Token’ı, Bitpanda Sistemlerinde makul şartlar altında teknik olarak mümkün olduğu sürece saklamayı taahhüt etmektedir ve bunların çoğunu "soğuk" – diğer bir deyişle, çevrimdışı olarak tutmak için çaba gösterecektir.

15.5. Arkadaşına Tavsiye Et Programı

15.5.1. Bitpanda, belirsiz bir süre boyunca arkadaşına tavsiye et programı sunmaktadır. Bu programa yönelik ilgili referans kodu Bitpanda Müşteri Hesabınızda görülebilecektir. Bir kişiye yeni bir Bitpanda Müşterisi olarak kaydolmasını ("Teşvik Eden") ve Teşvik Edenin referans kodunu ("Teşvik Referans Kodu") kullanmasını tavsiye etmeniz mümkündür.

15.5.2. Bir Teşvik Eden olarak, aşağıdaki koşulları haiz Teşvik Tavsiye Kodu kullanılarak oluşturulan her yeni Bitpanda Müşteri Hesabı için F-Token olarak 10,00 Euro’ya hak kazanacaksınız (“Teşvik Ödülü”): Teşvik edilen Bitpanda Müşterisi, doğrulamayı başarıyla tamamlamalı, En Az 25,00 Euro yatırmalı ve (Bitpanda Pro hariç olmak üzere) Bitpanda Broker aracılığıyla En Az 25,00 Euro değerine tekabül eden E-Token, A-Token veya M-Token miktarını satın almalıdır. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde, teşvik edilen Bitpanda Müşterisi de ödül olarak 10,00 Euro alacaktır. Bu iki ödül sırasıyla F-Token biçiminde rezerve edilecek ve zamansal olarak deplase edilebileceklerdir. Bitpanda'nın kendi takdirine bağlı olarak hesap açma bonusunu her zaman değiştirebileceğini veya sonlandırabileceğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız. Özellikle, Bitpanda hem Teşvik eden kişi için hesap açma bonusunu hem de yönlendirilen Bitpanda Müşterisi tarafından yer/ikamet ve/veya ilgili kişilerin uyruğuna bağlı olarak alınan tutarı değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.

15.5.3. Arkadaşına Tavsiye Et Programı kapsamında ve diğer herhangi bir kapsamda, bir Teşvik Eden yalnızca Bitpanda tarafından sağlanan reklam malzemelerini kullanabilmektedir. Bu malzemeler üzerinde değişiklik yapılması veya Teşvik Edenin yarattığı malzemelerin kullanılması kesinlikle yasaktır.

15.5.4. Spam gönderme, soğuk arama (satış yapmak amacıyla rastgele telefon numaralarını aramak) veya herhangi bir izinsiz reklam önlemi kesinlikle yasaktır.

15.5.5. Bitpanda adına herhangi bir eylemde bulunulması yasaktır (örneğin, kişilere Bitpanda adına mesaj göndermek; Bitpanda adına ilan veya herhangi bir beyan yayınlamak, logo(lar)ı, markaları veya diğer Bitpanda malzemelerini düzenlemek, (Bitpanda tarafından yayınlanan indirimler hariç olmak üzere) Bitpanda hizmetlerine yönelik indirimler sunmak).

15.5.6. Teşvik Eden, Google Sponsor Bağlantıları, Bing Reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Tıklama Başına Ödeme (TBÖ) veya Arama Motoru Pazarlaması (AMP) eylemlerinden şu kapsamlarda kaçınmalıdır: (i) Bitpanda adına reklam yapmak ve bu ödemeli reklamların bir sonucu olarak kullanıcıları doğrudan Bitpanda Sistemlerine, Teşvik Eden’in internet sitesine veya herhangi bir üçüncü tarafa ait internet sitesine yönlendirmek, ayrıca (ii) her türlü yazım ve baskı hataları ile birlikte Bitpanda marka terimlerine yönelik teklif vermek, ayrıca (iii) ödemeli reklam metinlerinde her türlü yazım ve baskı hataları ile birlikte Bitpanda marka terimlerini kullanmak, ve (iv) arama sonuçları sayfalarında göstermek amacıyla Bitpanda reklamlarıyla doğrudan rekabet etmek.

15.5.7 Herhangi bir Teşvik Ödülü, Teşvik Edene ait Bitpanda Müşteri Hesabı'nda rezerve edilir ve E-Token, A-Token ve M-Token karşılığında 180 gün içinde kullanılmalıdır. Bir Teşvik Ödülü 180 gün içinde geçerli bir şekilde kullanılmazsa geçersiz hale gelir.

15.5.8. Almanya'da ikamet eden/merkezi olan kişiler, Almanya'daki yasal nedenlerden ötürü "Arkadaşına Tavsiye Et" programına katılamazlar.

15.6. E-Token’ı bir ICO (İlk Para Teklifi) veya dijital para biriminin veya varlıkların iade edildiği benzer bir teklif kapsamında Bitpanda Sistemlerinden ilgili akıllı sözleşmeye Bitpanda tarafından özel olarak izin verilmedikçe aktarmanız mümkün değildir. Yine de bunu yaptığınız takdirde, iade edilen dijital para birimi veya varlıklar Bitpanda'ya yatırılacaktır (bu durumda madde 8.18 uygulanır). Bu kurallara uymayı ve dijital para biriminin veya varlıkların iadesinde yardımcı olmayı kabul etmektesiniz. Böylece, Bitpanda, masraflarının karşılanması hakkına sahiptir.

15.7. Bitpanda, herhangi bir yetkili makam tarafından Avusturya Ceza Kanunu (StGB) kapsamındaki ilgili davaları izlemek veya soruşturmak amacıyla ifşa edilmesi talep edilen verileri söz konusu makama ifşa etme hakkını haizdir. Bitpanda bu makamlarla mümkün olan en üst düzeyde işbirliği yapma hakkını saklı tutar.

15.8. GŞK kapsamında gerçekleştirdiğiniz her işlem ile GŞK’yı halihazırdaki şekliyle kabul ve teyit ettiğinizi onaylamış olacaksınız.

15.9. GŞK'ın bir veya daha fazla hükmünün veya eklerden bir veya daha fazlasının geçersiz veya uygulanamaz olması/hale gelmesi veya işbu GŞK'ın bir veya daha fazla hükmünün veya eklerden bir veya daha fazlasının eksik olması/hale gelmesi durumunda, işbu GŞK'ın diğer hükümleri ve ekler, herhangi bir sınırlama olmaksızın geçerli kalacaktır; şu kadar ki, tarafların buradaki temel yükümlülükleri söz konusu durumlardan etkilenmeksizin geçerliliklerini koruyacaklardır. Tamamen veya kısmen kanuna aykırı veya uygulanamaz olarak addedilen söz konusu hüküm, sadece bahsi geçen geçersizlik veya uygulanamazlık kapsamında ve kanuna aykırı veya uygulanamaz olarak addedildiği ülke sınırları dahilinde etkisiz olacak, diğer ülkelerde ise geçerliliğini koruyacaktır. Her geçersiz veya uygulanamaz nitelikteki hüküm, tarafların söz konusu hükümde eşzamanlı olarak hedefledikleri yasal ve ekonomik etkileri en yakından yansıtacak şekilde geçerli ve uygulanabilir bir yeni hükümle değiştirilecek veya tamamlanacaktır.

15.10. Bitpanda, işbu madde de dahil olmak üzere, işbu GŞK'da her zaman değişiklik yapabilecektir. Söz konusu değişiklikler, (i) Bitpanda Müşterisi'nin değiştirilmiş GŞK'yı online olarak kabul ettiği tarihten veya (ii) yayınlandıktan sonraki 1 aylık sürenin sona erdiği tarihten hangisi daha önce ise o tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

15.11. GŞK, Bitpanda ile aranızdaki ilişkiyi münhasıran düzenlemekte ve önceki beyan veya anlaşmaları ilga etmektedir. Tarafınıza ait hiçbir şart ve koşul (AGB), Bitpanda ile aranızdaki ilişkiye uygulanamaz.

15.12. Bitpanda'nın, GŞK uyarınca veya kapsamında söz konusu olan herhangi bir süre veya ortaya çıkan herhangi bir hak ya da hukuk yolunu, herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre boyunca uygulamaması veya kullanmaması, söz konusu süre, hak veya hukuk yolundan feragat teşkil etmeyecek ve bu yönde yorumlanmayacak olup, anılan süre, hak veya hukuk yolunun zamanaşımına tabi olmaması, sona ermiş olmaması veya engellenmemiş olması koşuluyla, hiçbir zaman Bitpanda'nın anılan süre, hak veya hukuk yolunu daha sonra uygulama veya kullanma hakkını etkilemeyecektir. Bu hususlara ilişkin yapılacak feragat sarahaten yazılı olarak yapılmalıdır.

15.13. İletişimimizin İngilizce dilinde yürütüleceği hususunda Bitpanda ile mutabıksınız. (Yalnızca Avusturya hukuku kapsamındaki anlamları ve parantez içindeki Almanca dil terimiyle ilgili olarak yorumlanacak olan) Avusturya yasal terimlerine atıfta bulunan parantez içindeki Almanca terimlere tabi olmak kaydıyla, kullanılan diğer tüm diller yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Bu bağlamda, her iletişim veya bildirim İngilizce dilinde yapılacaktır. İşbu GŞK'ın İngilizce metni geçerli olacaktır.15.14. GŞK ve buradaki her türlü işlem, Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmenin hükümleri hariç olmak üzere ve Avusturya dışındaki herhangi bir ülkenin yasalarının uygulanmasına sebebiyet verecek olan kanunlar ihtilafı hükümleri veya kurallarının uygulanmasına mahal bırakmaksızın, Avusturya Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve söz konusu yasalar yorumlanacaktır.

15.14. GŞK ve buradaki her türlü işlem, Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmenin hükümleri hariç olmak üzere ve Avusturya dışındaki herhangi bir ülkenin yasalarının uygulanmasına sebebiyet verecek olan kanunlar ihtilafı hükümleri veya kurallarının uygulanmasına mahal bırakmaksızın, Avusturya Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve söz konusu yasalar yorumlanacaktır.

15.15. Her türlü ihtilaf, uyuşmazlık veya hak talepleri, münhasıran 1010 Viyana’ya yönelik yetkiye sahip olan mahkeme tarafından giderilecektir.


Tanımlar

Aşağıdaki terimler, hem tekil hem de çoğul halleri bakımından, GŞK çerçevesinde yanlarında belirtilen veya atıfta bulunulan anlamları ifade edeceklerdir.


Ek I

2FA

bir Bitpanda Müşterisi kimliğin iki farklı ve bağımsız bileşeni (faktörleri) birleştirmek suretiyle kanıtlama anlamına gelmektedir.

Bitpanda

Madde 1.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Bitpanda Airdrop

tokenlerin Bitpanda'nın mevcut cüzdan adreslerine ücretsiz dağıtımıdır.

Bitpanda Card

Madde 11.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Bitpanda Müşterisi

Madde 2.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Bitpanda Müşteri Hesabı

Madde 4.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Bitpanda Müşteri Teklifi

Madde 3.1.4.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Bitpanda Çatal Politikası

Madde 5.1.’de belirtilen anlamı ifade eder ve işbu GŞK’ya Ek I altında eklenmiştir.

Bitpanda Index

Madde 7.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Bitpanda Savings

Madde 3.1.2.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Bitpanda Swap

Madde 3.1.3.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Bitpanda Sistemleri

Madde 1.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Bitpanda To Go

Madde 7.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

İş Günü

Avusturya kredi kurumlarının halka açık olduğu iş günüdür.

Contis

Madde 11.2.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

SASGE veya Sözleşme Akdi ve Emrin Gerçekleştirilmesi Eylemi

Madde 3.1.5.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Ödemede Gecikme

Madde 3.1.5.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

E-Token

Madde 3.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

F-Token

Madde 3.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Adil Kullanım Politikası

Madde 11.19.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Yedek Ödeme Varlığı

Madde 11.5.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Fiat Cüzdanı

Madde 4.5.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Son Teklif Tıklaması

Madde 3.1.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Son Teklif Tıklama Birikimler

Madde 3.1.2.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Son Teklif Tıklama Takas

Madde 3.1.3.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Son Teklif Tıklamaları

Madde 3.1.2.’de ve 3.1.3.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Nihai Oran

Madde 8.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Çatal

Ek I n 1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Index Sağlayıcısı

Madde 8.3.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Index Cüzdanı

Madde 8.4.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

M-Token

Madde 3.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Ana Ödeme Varlığı

Madde 11.5.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Çoklu Ödeme Talimatı

Madde 3.1.2.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Teklif Süresi

Madde 3.1.4.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Fiyat Garantisi

Madde 3.1.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Promosyon Ücreti

Madde 15.5.2.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Teşvik Eden

Madde 15.5.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Teşvik Eden Başvuru Kodu

Madde 15.5.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Referans Dönemi

Madde 4.7.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Token

Madde 3.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Token Kuponu

Madde 7.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Alım-satım Kuralları

Madde 10.3.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Cüzdan

Madde 4.5.’de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Ek II

Bitpanda Pro Alım-satım Kuralları

1. Alım-satım

1.1. Bitpanda, E-Token ve F-Token işlem çiftlerinde işlem yapabileceğiniz Bitpanda Pro adlı merkezi limit fiyatlı emir defteri online alım-satım platformu sağlamakta ve işletmektedir. Mevcut emir defterlerini Bitpanda Pro Hesabınızda bulmanız mümkündür. Bitpanda Müşterileri ve Bitpanda Müşteri Hesaplarına ilişkin GŞK'da yer alan hükümlerin, Bitpanda Pro kullanıcıları ve onların Bitpanda Pro Hesapları için de aynı şekilde geçerli olduğunu biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz.

1.2. Bitpanda Pro’yu kullananan ya da alım-satım yapan her kişi bunu tamamen kendi sorumluluğunda yapacaktır.

1.3. Alım-satım Kurallarında, aşağıda aksi belirtilmediği veya atıfta bulunulmadığı sürece, GŞK'da tanımlanan terimler, hem tekil hem de çoğul halleri için aynı anlamları ifade edeceklerdir:

Bakiye

Bitpanda Müşterisinin Bitpanda Pro Hesabı üzerindeki toplam aktif değerinden Açık Emirler ve ücretler için tutulan miktardan düşülmesinden sonra kalan tutarı ifade eder. Toplam aktif değer, Açık Emirlere tahsis edilen Tokenler dahil olmak üzere, son işlem fiyatına dayalı Kote Tokenin değerini haiz ilgili Emir Defterine yönelik tüm Token’ın brüt değeridir.

Temel Token

Emir Defterinde işlem gören Token, yani işlem çiftindeki ilk Token (örn. BTC-EUR Emir Defterinde BTC Temel Token ve F-Token ise Kote Token’dır) anlamına gelir.

Askıya Alma Modu

hiçbir yeni emrin verilemeyeceği ve Açık Emirlerin yerine getirilmeyeceği anlamına gelir. Sadece Açık Emirleri iptal etmek mümkündür.

Limit Emir

belirli miktarda Tokeni belirli bir fiyata satın alma veya satma amaçlı Emir anlamına gelir. Söz konusu Limit Emir, sadece belirtilen fiyat veya daha iyi bir fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir.

Piyasa Yapıcı (Maker) Emir

bekleyen tüm satış emirlerinin altında ve satış için bekleyen alış emirlerinin üzerinde bir limit fiyatlı emir vermek suretiyle Emir Defterine gönderilen bir Emir anlamına gelir. Söz konusu Piyasa Yapıcı Emir,

  1. i. iptal edilene veya

  2. ii. bir başka Bitpanda Müşterisi tarafından aynı fiyattan verilen bir veya daha fazla Emir ile tamamen ifa edilene kadar Emir Defterindeki fiyattan açık kalacaktır

Piyasa Emri

Emir Defterindeki mevcut Emirlerin sahip olduğu en iyi fiyat üzerinden belirli miktarda Token satın alma veya satmaya yönelik Emir anlamına gelir.

Emir

Ek II altındaki Madde 2.1.’de belirtilen anlamı ifade eder

Emir Defteri

Bitpanda Pro’da sunulan bir işlem çiftinde işlem yapmaya yönelik verilen Emirlerin bulunduğu her bir emir defterini ifade eder.

Açık Emir

verilmiş ancak yerine getirilmemiş, iptal edilmiş, devre dışı bırakılmış veya süresi bitmiş bir Emir anlamına gelir.

Kote Token

işlemin Emir Defterinde adlandırıldığı Token, yani işlem çiftindeki ikinci Token anlamına gelir (örn. BTC-EUR Emir Defterinde BTC Temel Token ve F-Token ise Kote Token’dır).

Planlı Bakım

bakım veya sürüm yükseltme için planlanan geçici bir duraklama anlamına gelir.

Stop Emri

Emir Defterindeki son işlem fiyatı Stop Emrinde belirtilen fiyata dokunduğunda, belirli miktarda Token satın alma veya satmaya yönelik Emir verme talimatı anlamına gelir. Bir Stop Emri verildikten sonra, ifa edilene kadar etkindir (diğer bir deyişle, Stop Emrinde belirtilen fiyat tetiklendiğinde).

Piyasa Alıcı (Taker) Emri

Mevcut bir veya daha fazla Emir ile aynı fiyattan yayınlanan emir anlamına gelir. Böyle bir Piyasa Alıcı Emir, söz konusu fiyattan ve mevcut Emirlerin toplam miktarına kadar derhal gerçekleşir.

Alım-satım Kuralları

GŞK Madde 10.3.’de belirtilen anlamı ifade eder.

2. Emirler

2.1. Bitpanda Pro Hesabında Emrin toplam değerini ve ilgili ücretleri kapsayan ilgili Token’ın gerekli pozitif bakiyesine sahip olmanız koşuluyla, Kote Token’da belirli bir fiyat üzerinden belirli miktarda Temel Token almaya veya satmaya yönelik talimat vermeniz mümkündür (Emir). Emir üzerine, söz konusu Emir kapsamındaki ilgili belirli miktardaki Token bir kenara ayrılacaktır. Bir işlemi gerçekleştirmek amacına yönelik olarak, ilgili Emirde devretmekte olduğunuz Tokeni geçici olarak kontrol etmesi için Bitpanda'yı yetkilendirmektesiniz.

2.2. Bitpanda Pro’da Limit Fiyatlı, Piyasa veya Stop Emri olarak Emir verebilirsiniz. Bir Açık Emri, ifa edilmesinden önce istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; iptal edilen Emirler için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

2.3. Limit Fiyatlı Emirler

2.3.1. Bir Limit Fiyatlı Emir hemen Emir Defterine kaydedilecektir ve bir Piyasa Yapıcı Emir veya Piyasa Alıcı Emir ile veya kısmen Piyasa Yapıcı Emir ve kısmen Piyasa Alıcı Emir olan bir Emir ile sonuçlanabilecektir. Verilen Emir tarafınızca iptal edilene kadar Emir Defterinde kalacaktır.

2.4. Piyasa Emirleri

2.4.1. Bitpanda, bir Piyasa Emrinin belirli bir fiyattan ifa edileceğini garanti edememektedir ve etmeyecektir. Bir Piyasa Emrinin, Piyasa Emri miktarına ve o tarih itibariyle Emir Defterinde mevcut olan Emirlerin miktarına bağlı olarak birkaç farklı fiyat üzerinden ifa edilebileceğini kabul etmektesiniz. Özellikle, bir Piyasa Emrinin en son işlem fiyatından daha az elverişli bir fiyat üzerinden, hatta bazı durumlarda önemli ölçüde daha düşük bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceğini biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz. Bitpanda Pro gibi açık piyasalarda işlem yapmak risk içerdiğinden, bir Piyasa Emri Bitpanda Pro ile karşılaştırılabilir platformlardaki son işlem fiyatı veya işlem fiyatından daha az uygun bir fiyata gerçekleştirilirse Bitpanda'nın hiçbir sorumluluk almadığını kabul ve beyan edersiniz.

2.4.2. Bir Piyasa Emri her zaman bir Piyasa Alıcı emirdir.

2.5. Stop Emirleri

2.5.1. Bir Stop Emri, stop fiyatı tetiklendiğinde bir Limit Emir yayınlayan bir Stop Limit Emir olarak verilmelidir. Söz konusu Stop Emri, Emir Defterine verilmez ve başkaları tarafından görülemez, ancak sonuçta ortaya çıkan herhangi bir Emir (diğer bir deyişle, stop fiyatı tetiklendiğindeki Limit Emri) yayınlanır ve görülebilir.

2.5.2. Bir Stop Limit Fiyatlı Emrin ifasının garanti edilmediğini biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz. Verilen Emir, tarafınızca iptal edilinceye veya tamamen yerine getirilinceye kadar Emir Defterinde kalacaktır.

2.6. Asgari Emir hacimleri

2.6.1. Bitpanda Pro’daki Emirler için asgari emir hacimleri geçerlidir. Mevcut asgari emir hacimleriBitpanda İnternet Sitesinde görülebilir.

2.6.2. Bitpanda, pazar alanlarının mevcut durumunu ve varlıkların değerini yansıtacak şekilde madde 2.6.'da belirtilen asgari emir hacimlerini periyodik olarak güncelleyecektir. Söz konusu asgari emir hacimlerinin muhtelif zamanlarda değişebileceğini ve garanti edilmediğini biliyorsunuz ve bunu kabul etmektesiniz.

2.7. İfa ve Ödeme

2.7.1. Bir Piyasa Yapıcı Emrin bir Piyasa Alıcı Emri ile eşleşmesi ve bir Emrin aynı fiyat üzerinden bir veya daha fazla Emir ile eşleşmesi şartıyla ifa gerçekleşecektir. Eşleşen Emirler, Bitpanda tarafından, ilgili Bitpanda Pro Hesaplarına borç ve alacak şeklinde derhal ödenecektir.

2.8. Eşleştirme motoru ve emir öncelikleri

2.8.1. Bitpanda Pro, Piyasa Alıcı Emirlerini her emir defterinde fiyat-zaman önceliğine göre Açık Piyasa Yapıcı Emirler ile eşleştirilecektir. Bu, Piyasa Alıcı Emir her verildiğinde, bu emrin, Emir Defterinde bulunan en iyi fiyat üzerinden ve en erken zamanda verilmiş olan Piyasa Yapıcı Emir ile eşleştiği anlamına gelmektedir. Piyasa Alıcı Emir tam olarak ifa edilmediği takdirde, söz konusu fiyatı takip eden fiyat üzerinden bir sonraki Piyasa Yapıcı Emir ile yayınlanma sırasına göre eşleştirilebilecektir. Piyasa Alıcı Emir yukarıda belirtildiği şekillerde tam olarak ifa edilmediği takdirde, bir sonraki en iyi fiyat üzerinden sonraki bir veya daha fazla Piyasa Yapıcı Emir ile yayınlanma sırasına göre eşleştirilebilecektir. Bu işlem Piyasa Alıcı Emir tamamen ifa edilene kadar tekrarlanacaktır.

2.9. İşlem ücretleri

2.9.1. Emirler, Emir Defterinde yayınlanan her bir Piyasa Yapıcı Emir için bir piyasa yapıcı ücreti ve her bir Piyasa Alıcı Emir için bir piyasa alıcı ücreti ile ücretlendirilecektir. Ücretler, aldığınız Token üzerinden ödenecek ve Emir tutarının yüzdesi olarak hesaplanacaktır. Örneğin: BTC-EUR Emir Defterinde, siz BTC alıcısı olarak ücretleri BTC üzerinden, BTC satıcısı ise ücretleri EUR üzerinden ödeyecektir. Ücretler işlem başına ücretlendirilecek ve bir Emir eşleştiğinde otomatik olarak düşülecektir. Bir Emir kısmen bir Piyasa Yapıcı Emir ve kısmen bir Piyasa Alıcı Emir niteliğinde olduğu takdirde, Piyasa Yapıcı Emir olarak yayınlanan kısım için piyasa yapıcı ücreti ve Piyasa Alıcı Siparişi olarak yayınlanan bölüm için ise piyasa alıcı ücreti uygulanacaktır.

2.9.2. İşlem ücretlerinin farklı Emir Defterleri için farklı olabileceğini ve zaman zaman değişebileceğini biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz. Güncellenen söz konusu ücretler, güncellemelerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen Emirler veya başkaca işlemler için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Ayrıca, ücretlerin işbu GŞK altındaki madde 10.3'te belirtildiği gibi, ilgili Bitpanda hesabından düşüleceğini biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz. Mevcut Bitpanda Borsa işlem ücretlerine, www.bitpanda.com/pro/fees. adresinde yer verilmektedir.

2.9.3. Bitpanda, hacme dayalı ücret indirimleri sunmaktadır. Mevcut işlem indirimlerine, www.bitpanda.com/pro/fees. adresinde yer verilmektedir. Ücret indirimlerinin garanti edilmediğini ve Bitpanda'nın bu indirimleri kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirebileceğini veya sonlandırabileceğini biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz.

2.9.4. Bitpanda, belirli uygun kuruluşlara veya kişilere ('Değiştirilmiş Ücretler') Bitpanda Pro için değiştirilmiş bir ücret yapısı sunabilir (her zamanki geçerli varsayılan Bitpanda Pro ücretlerine kıyasla). Değiştirilmiş Ücretler yalnızca Bitpanda Pro'da geçerlidir ve Bitpanda ile ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir. Diğer hizmetler (örneğin, Bitpanda Broker) Değiştirilmiş Ücretlerin kapsamı dışındadır; Bitpanda'nın standart ücret yapısı bu tür hizmetler için geçerlidir. Değiştirilmiş Ücretlerden yararlanmaya uygun herhangi bir kişi veya kuruluş, Değiştirilmiş Ücretlerin uygulandığı süre boyunca, söz konusu uygun kişi veya kuruluşun işlem ücretlerini düşürmek için Bitpanda Ecosystem Token ("BEST") kullanamayacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca, alıcı ücretlerinin %0,05'in altında olmasına neden olan herhangi bir aleyhte işlemin Değiştirilmiş Ücretler için uygun olmadığı kabul edilir. Bitpanda, Değiştirilmiş Ücretleri gönüllü olarak sunar ve kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Değiştirilmiş Ücretleri feshedebilir veya değiştirebilir. Değiştirilmiş Ücretlerde bir değişiklik veya fesih olması durumunda Bitpanda, uygun kişi veya kuruluşları bu tür değişikliklerden makul bir süre içinde haberdar etmek için her türlü çabayı gösterecektir.

2.10. Piyasa Bütünlüğü

2.10.1. İfa edilen tüm Emirler kesindir ve şu haller dışında iptal edilmeyeceklerdir: (i) Bitpanda'nın yürürlükteki yasalar veya düzenlemeler uyarınca iptal etmek zorunda olması veya (ii) önemli bir teknik hata nedeniyle iptal edilmesinin gerekiyor olması (ör. Emirler veya ifaların söz konusu kurallara uymaması). Teknik bir hata bulunması durumunda, Bitpanda, teknik hatanın bulunmaması halinde söz konusu olacak pozisyonları geri yüklemek için tüm makul çabaları gösterecek ve endüstri standartlarına uygun olarak iyi niyetle hareket edecektir.

2.10.2. Bitpanda, aşağıdaki durumlarda Açık Emirleri iptal etme hakkına sahiptir:

2.10.2.1. Bitpanda Pro Hesaplarına da aynı şekilde uygulanan GŞK madde 4 altındaki kurallar başta olmak üzere GŞK'ı ihlal eden ve/veya API'yi platformu sebepsiz olarak ağırlaştıracak şekilde kullanan Bitpanda Müşterileri tarafından verilen emirler.

2.10.2.2. Fiyat, miktar veya diğer parametrelerle ilgili bariz bir hata içeren emirler.

2.10.2.3. Teknik nedenlerle veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmelik uyarınca gerekmesi halinde.

2.10.3. genel olarak, Bitpanda, Bitpanda Pro’nun pazar bütünlüğünü sağlamak ve korumak için uygun olan her türlü eylemi (örneğin, işlemi durdurmak, erişimi kısıtlamak, riskleri azaltmak amacıyla parametreleri değiştirmek, Emir Defterinde bulunan Emirleri iptal etmek veya Bitpanda Pro’nun çıkarına en uygun olduğu düşünülen diğer eylemler) ifa etme hakkına sahiptir.

2.11. Kesintiler

2.11.1. Bir Bitpanda Müşterisi'nin (Emirlerin verilmesi/iptal edilmesi, Bitpanda Sistemlerine ve API'lara erişim gibi) Bitpanda Pro’yu uygun şekilde kullanma yeteneğini engelleyen veya olumsuz olarak etkileyen teknik hataların meydana gelmesi durumunda, Bitpanda, tamamıyla kendi takdirine bağlı olarak, özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere, bir veya daha fazla Emir Defterine yönelik birtakım önlemler alabilecektir:

2.11.1.1. Token yatırmayı veya çekmeyi geçici olarak devre dışı bırakma;

2.11.1.2. Açık Emirleri iptal etme;

2.11.1.3. yeni Emirler verme (yalnızca mevcut olanları iptal etmeniz mümkündür), oturum açma, Bitpanda Pro’ya erişme ve/veya API'ler aracılığıyla erişme seçeneklerini devre dışı bırakma.

2.12. Yasaklar

2.12.1. Bitpanda Pro’yu kullanan Bitpanda Müşterilerinin kendi kendilerine kullanım ile sonuçlanan Emirler vermelerine izin verilmemektedir (aynı Bitpanda Müşterisinin işlem kapsamında hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı olarak hareket etmesi hali). Bu tür Emirler reddedilecektir. Farklı tutarlardaki iki Emir kendi kendine kullanımla sonuçlandığı takdirde, daha düşük tutarlı Emir iptal edilecek ve daha yüksek tutarlı Emir daha düşük tutara eşdeğer bir miktarda azaltılacaktır. Yüksek tutarlı Emrin geri kalan tutarı açık kalacaktır.

2.12.2. Ayrıca, (özellikle, önden işlem yapma, sahte hacim yaratma, yanıltıcı mesajlar gönderme, layering, aşırı alım satım işlemi yapma (churning) ve teklif doldurma gibi eylemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi bir piyasa manipülasyonuna girmeniz yasaktır. Her türlü piyasa manipülasyonu (Bitpanda Sistemleri kapsamındaki veya dışındaki eylemler dahil olmak üzere) kesinlikle yasaktır. Piyasa manipülasyonu, aşağıdakileri yapmak isteyen herhangi bir piyasa katılımcısı veya böyle bir piyasa katılımcısıyla birlikte hareket eden kişi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir eylemdir:

i. diğer işlemcileri dolandırmak veya aldatmak;

ii. bir Tokenin fiyatını veya işlem hacmini kontrol etmek veya değiştirmek; veya

iii. Yukarıdaki eylemlerden herhangi birine yönelik olarak yardımcı olmak, teşvik etmek, kolaylaştırmak, finanse etmek, onaylamak veya desteklemek.

2.12.3. Bitpanda, önceden belirlenmiş fiyat bantlarına dayalı devre kırıcılar veya otomatik işlem durakları kullanmamaktadır. Bununla birlikte, madde 2.10. ve 2.11.'de belirtildiği gibi, Bitpanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak işlemleri durdurabilecek veya piyasa bütünlüğünü sağlamak, piyasa manipülasyonunu önlemek veya Bitpanda Sistemlerinin düzgün çalışmasını temin etmek için uygun görülen başka önlemler alabilecektir.

2.13. Şeffaflık ve bilgi

2.13.1. Bitpanda, her Bitpanda Müşterisine API'leri de dahil olmak üzere Bitpanda Pro’da eşit erişim hakkı vermektedir. Ayrıca, tüm Bitpanda Pro kullanıcıları, Bitpanda Sistemlerinde gösterilen mevcut piyasa bilgilerine tam ve gerçek zamanlı olarak erişim elde edeceklerdir. Piyasa bilgileri şunları içerir:

i. Emir Defterlerine verilen Limit Fiyatlı Emirler (fiyat ve miktar); ve

ii. Tüm ifalar (fiyat, miktar ve süre)

2.13.2. Bitpanda Sistemleri verilmiş ancak henüz tetiklenmemiş Stop Emirlerini ve hangi kullanıcının Emir verdiğine veya iptal ettiğine dair bilgileri göstermemektedir.

2.13.3. Bitpanda da kurumsal fonları ile Bitpanda Pro’da işlem yapmaktadır. Bununla birlikte, herhangi bir özel önceliği bulunmamaktadır ve işbu Alım-satım Kuralları Bitpanda için istisnasız olarak, özellikle aynı pazar bilgileriyle ve dahili bilgilere erişim olmaksızın uygulanmaktadır. Bitpanda önden işlem yapmamaktadır.

2.13.4. Aynı kural (Bitpanda group çalışanları dahil olmak üzere) tüm Bitpanda çalışanları için geçerlidir. Bitpanda group, tüm çalışanlarının Token alım-satımına yönelik dahili, kurumsal veya benzer bilgiler kullanmasını yasaklamaktadır. Söz konusu çalışanlar iç ticaret politikalarına ve ticaret gözetim programına tabidir.

2.14. Uygulama Programlama Arayüzleri (API)

2.14.1. Bitpanda, API'ler (Uygulama Programlama Arayüzü) aracılığıyla belirli veri ve bilgilere erişim sağlayabilecektir. Bunları yalnızca orijinal değiştirilmemiş hallerinde ve Bitpanda Müşteri Hesabınız aracılığıyla kullanmanız mümkündür. API anahtarı oluşturma başvurusunun tamamlanmasının ardından onay bağlantısı içeren bir e-posta tarafınıza gönderilecektir. E-postadaki bağlantıya tıklamanızı takiben alacağınız API anahtarı, API anahtarının değiştirildiği tek durum olacaktır. İleride bu API anahtarını hatırlamadığınız takdirde, yeni bir tane oluşturmanız gerekebilecektir.

2.14.2. API'lerin kapsamının ve somut şeklinin Bitpanda'nın kendi takdirine bağlı olduğunu ve API'lerin Bitpanda tarafından her zaman kendi takdirine bağlı olarak değiştirilebileceğini veya sonlandırılabileceğini biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz. Bitpanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak API çağrılarının sayısına yönelik sınırlar koyabilecektir. Bu sınırları aştığınız veya işbu Alım-satım Kurallarında veya GŞK'da düzenlenmiş olan herhangi bir hükmü ihlal ettiğiniz takdirde, Bitpanda etkinliğinizi azaltabilecek veya tamamen kendi takdirine bağlı olarak API'lara erişiminizi önleyebilecektir.

2.14.3. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, Bitpanda'ya, sahip olduğunuz tüm fikri mülkiyet hakları kapsamında, bedeli tamamen ödenmiş, telifsiz, münhasır olmayan, dünya çapında, devredilebilir, alt lisans verilebilir ve geri alınamaz bir hak ve lisans vermektesiniz: (i) uygulamanıza dahil olduğu ölçüde ve Bitpanda hizmetlerimizin bakımı, geliştirilmesi ve tanıtımı ile bağlantılı olmak kaydıyla, tüm ticari markalarınızı, logolarınızı (Logolarınız), vb. içeren adınızı, benzer unsurları veya markanızı kullanmak, ve (ii) Bitpanda Sistemlerini ve hizmetlerini sağlamak, sürdürmek, geliştirmek ve pazarlamak için uygulamanızı kullanmak, gerçekleştirmek, kamuya göstermek, çoğaltmak, dağıtmak, kullanılabilir hale getirmek ve indirmek. API'nin feshedilmesi veya yarıda bırakılmasını takiben tarafınızca gönderilecek yazılı talep üzerine, Bitpanda Sistemlerimizde başvurunuza ve herhangi bir Logonuza yönelik mevcut olan atıfları kaldırmak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz.

2.14.4. Ticari markalarımız ve isimlerimiz (Bitpanda Logoları) ve bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet hakları, her zaman Bitpanda'nın münhasır mülkiyeti altında kalacak olup yürürlükteki yasalar ve anlaşmalar ile korunmaktadır. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır.

2.14.5. API anahtarlarını yeterince güvenli hale getirmek ve gizli tutmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. API anahtarları aracılığıyla mümkün kılınan herhangi bir Bitpanda Pro kullanımına ve/veya (sizin faaliyetleriniz veya yetkili olsun ya da olmasın sizin hesap bilgilerinize erişimi olan herhangi bir üçüncü tarafın faaliyetleri dahil olmak üzere) yetkilendireceğiniz diğer tüm uygulamalara ilişkin tüm sorumluluğu kabul etmektesiniz. API hakkında daha fazla bilgiyi https://developers.bitpanda.comadresinde bulabilirsiniz.

 2.15. Planlı Bakım

2.15.1. Bitpanda, Bitpanda Pro'da Alım-satım Kurallarına uygun olarak erişebilmenizi sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Bununla birlikte, Bitpanda bakım veya sürüm yükseltme çalışmaları sebebiyle Bitpanda Pro’da işlem yapmayı geçici olarak askıya alabilecek ve bu tür Planlı Bakımlar hakkında sizi bilgilendirmek için makul çaba gösterecektir. Böyle bir bilgilendirmenin acil durumlarda mümkün olamayabileceğini bildiğinizden, Bitpanda Pro Hesabınızı kullanarak işlemlere erişememek, hesabınızı kullanamamak veya işlemleri gerçekleştirememeye ilişkin riskleri kabul etmektesiniz. Ek III

Bitpanda Çatal Politikası

  1. Çatal, bir blok zincirin geçici veya kalıcı olarak iki ayrı zincire ayrıldığı bir durumdur ("Çatal"). Çatallar, aynı konsensüs kurallarına uyan iki zincirin geçici olarak aynı birikmiş çalışma kanıtına sahip olduğu ve her ikisinin de geçerli olduğu kabul edilen madencilik sırasında oluşan doğal bir durumdur. Aynı blok zincirini yönetmeye çalışan iki farklı kural kümesinin kullanılmasının bir sonucu olarak da ortaya çıkabilirler. Ethereum ve Ethereum Classic arasındaki çatalda olduğu gibi, bir blok zincirine yeni özellikler eklemek veya bir blok zincirindeki hack veya felaket hatalarının etkilerini tersine çevirmek için kripto para birimlerinde çatallar kullanılmıştır. Çatallar özellikle bitcoin ölçeklenebilirliği sorunu bağlamında geniş çapta tartışılmıştır.

  2. Bitpanda, kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerinin Çatallarını otomatik olarak desteklememektedir.

  3. Bitpanda her vakayı ve her Çatalı değerlendirir ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak bir Çatalı destekleyip desteklemeyeceğine ve bunu size iletip iletmeyeceğine karar verebilir.

  4. Bitpanda bir Çatalı desteklememeye karar verdiği takdirde, ancak bir Çatala katılmak istiyorsanız, ilgili E-Tokeni söz konusu Çatalı desteklemek için uygun olduğunu düşündüğünüz üçüncü taraf cüzdanına taşımanız gerekecektir. Bitpanda, ilgili E-Tokeni taşımak için yeterli zaman ayırmanızı önerir, çünkü Bitpanda, Bitpanda Sistemlerinin dışına herhangi bir aktarıma ilişkin garanti verememektedir ve vermeyecektir. Bitpanda, ne kadar zamanın yeterli olduğu konusunda tavsiyede bulunmaz, ancak ilgili tüm hususları dikkatlice değerlendirmenizi önerir.

  5. Çatallar hakkında bilgi sahibi olmak için pazarı bizzat izlemeniz gerekmektedir. Bitpanda'nın çatallar hakkında sizi bilgilendirme görevi bulunmamaktadır.

  6. Bitpanda, kendi takdirine bağlı olarak, bir Çatalın parçası olan veya bir Çataldan büyük ölçüde etkilenen E-Token ile ilgili herhangi bir takası, ticareti veya işlemi durdurmaya/geçici olarak kapatmaya karar verebilecektir. Bu husus, gerek Bitpanda tarafından desteklenen ve gerekse desteklenmeyen çatallar için geçerlidir.

  7. Bitpanda - Bitpanda'nın takdirine bağlı olarak - bir Çatalı desteklemeye karar verdiği takdirde, Bitpanda çatal senaryosunda hangi zincirin orijinal blok zinciri olduğuna karar verecektir. Bunun sonucunda, Bitpanda sizi bu karar hakkında bilgilendirecek ve Çataldan kaynaklanan yeni kriptografik blok zinciri dijital bilgi birimlerini Bitpanda Sistemlerine entegre etmeye çalışacaktır. Bununla birlikte, Bitpanda, böyle bir entegrasyonun gerçekleşeceğine dair hiçbir garanti vermemektedir ve Çataldan kaynaklanan bu yeni kriptografik blok zinciri dijital bilgi birimlerinin Bitpanda Sistemlerinde ne zaman, nasıl ve hangi dağıtım oranında kullanılabileceği konusunda tamamen kendi takdirine bağlı olarak sizi bilgilendirecektir. Buna bağlı olarak, Bitpanda, ortaya çıkan yeni kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimleri dengelerini bölünme zamanından soğuk depoda (yani çevrimdışı olarak) tarafınıza yapılacak dağıtım zamanına kadar sizin adınıza tutacaktır. Bitpanda, anılan yeni kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimleri dengelerini, Bitpanda Sistemlerinde bulunan söz konusu yeni kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerini hayata geçirmeye tamamıyla kendi takdirine bağlı olarak karar verdiği ana kadar, desteklenen yeni bir çataldan dışarıya geri çekmenin/aktarmanın imkansız olduğunu biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz. Bitpanda'nın bu tür yeni kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerini Bitpanda Sistemlerine entegre etmemeye ticari olarak makul bir şekilde karar verebileceğini ve böyle bir durumda Bitpanda’dan herhangi bir hasar veya tazminat talep etme hakkınızın bulunmadığını biliyorsunuz ve kabul etmektesiniz. Bitpanda'nın her zaman yeni kriptografik blok zinciri tabanlı dijital bilgi birimlerini entegre etmeye sadece gayret göstereceğini, ancak hiçbir durumda böyle bir entegrasyonun belirli bir tarihe kadar yapılabileceğini veya tamamlanabileceğini garanti etmediğini biliyorsunuz.