• Home
  • Bitpanda Plus: Wyzsze limity i wyjątkowe usługi

Bitpanda Plus

Wyższe ograniczenia, wyjątkowe usługi i promocje.


Program Bitpanda Plus jest ekskluzywną usługą dla użytkowników Bitpanda, którzy chcą handlować wolumenami powyżej naszych domyślnych limitów.

Dodatkowo, użytkownicy Plus otrzymują dodatkowe wsparcie i mają wpływ na obecny i przyszły rozwój Bitpanda.

Rozpocznij

Najważniejsze korzyści

List icon

Wyjątkowe wsparcie ze strony naszego zespołu Bitpanda Plus

List icon

Zwiększone limity wpłat i wypłat

List icon

Bezpośredni wpływ na przyszłe funkcje i listy aktywów

List icon

Spersonalizowane aktualizacje dotyczące nowych funkcji i produktów

List icon

Wyjątkowe rabaty oraz obniżone prowizje handlowe i prowizje od płatności na żądanie

List icon

Możliwość zablokowania określonych metod wpłat i wypłat

List icon

Wyłączny dostęp w wersji beta do nowych korzyści oferowanych przez Bitpanda Plus dla posiadaczy poziomu 5 BEST VIP


Wymagania

(Aby kwalifikować się do programu, należy spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów.)

List icon

Zarabiasz co najmniej 150 000 euro (brutto) rocznie lub posiadasz oszczędności o wartości 500 000 euro

List icon

Posiadasz 5 poziom BEST VIP

List icon

Aktywnie promujesz Bitpandę na własnej stronie internetowej lub posiadasz powiązaną firmę (ponad 1000 użytkowników, którzy przeszli pełną weryfikację, korzystających z Bitpandy)

List icon

Posiadasz co najmniej 500 000 tokenów PAN

List icon

Zdeponowałeś 100.000 € w fiat lub równoważną kwotę w kryptowalutach, którymi zamierzasz handlować lub stakować

List icon

Jesteś użytkownikiem Bitpandy od 2014 r