Bitpanda
  • Home
  • Bitpanda Plus: Wyzsze limity i wyjątkowe usługi

Bitpanda Plus

Wyższe limity, wyjątkowe rabaty & na usługi.


Program Bitpanda Plus jest ekskluzywną usługą dla użytkowników Bitpanda, którzy chcą handlować wolumenami powyżej naszych domyślnych limitów.

Dodatkowo, użytkownicy Plus otrzymują dodatkowe wsparcie i mają wpływ na obecny i przyszły rozwój Bitpanda.

Rozpocznij

Najważniejsze korzyści

List icon

Profesjonalna pomoc ze strony Bitpanda Plus Key Account Managerów

List icon

Zwiększone limity wpłat i wypłat

List icon

Bezpośredni wpływ na przyszłe funkcje i dostępne aktywa na platformie

List icon

Spersonalizowane aktualizacje dotyczące nowych funkcji i produktów

List icon

Wyjątkowe rabaty, obniżone prowizje za zakup, sprzedaż i wpłaty natychmiastowe

List icon

Możliwość zablokowania określonych metod wpłat i wypłat


Wymagania

(Aby kwalifikować się do programu, należy spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów.)

List icon

Zarabiasz co najmniej 150 000 euro (brutto) rocznie lub posiadasz oszczędności o wartości 500 000 euro.

List icon

Posiadasz 5 poziom BEST VIP

List icon

Aktywnie promujesz Bitpandę na własnej stronie internetowej lub posiadasz powiązaną firmę (ponad 1000 użytkowników, którzy przeszli pełną weryfikację, korzystających z Bitpandy).

List icon

Posiadasz co najmniej 2 500 000 tokenów PAN.

List icon

Dokonałeś co najmniej jednej wpłaty o wartości 100 000 euro lub jej równowartości

List icon

Jesteś użytkownikiem Bitpandy od 2014 r.