Contis - Polityka prywatności

Contis Financial Services Limited lub UAB Finansinės paslaugos „Contis” („Zaimek osobowy ‘my’ wraz z jego odmianą przez przypadki”, np. „nas” lub „nasz”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania twojej prywatności.

Niniejsza polityka wraz z naszymi Warunkami Użytkowania [https://www.bitpanda.com/en/legal#terms-contis] i wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w tych dwóch dokumentach, określają zasady, na których gromadzimy wszelkie dane osobowe, od ciebie lub o tobie na https://www.bitpanda.com/pl („Strona internetowa”), w [Bitpanda] („Aplikacja”) lub gdy komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej.

Będziemy administratorem danych osobowych, które nam przekażesz lub które na twój temat zgromadzimy. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za decydowanie o tym, w jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy twoje dane osobowe oraz że jesteśmy zobowiązani do powiadamiania cię o informacjach zawartych w niniejszej polityce. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, gdyż pozwolą one zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki będziemy je przetwarzać. Warunki użytkowania konta określają, która firma Contis jest administratorem twoich danych osobowych.

Dane te mogą nam zostać przekazane przez klienta naszej firmy Bitpanda GmbH („Bitpanda”), który udostępnia stronę internetową oraz aplikację w celu złożenia wniosku o konto i świadczenia niektórych usług związanych z kontem. Bitpanda jest niezależnym administratorem danych i będzie również działać jako nasz podmiot przetwarzający. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju danych osobowych, które udostępniamy klientowi i sposobu wykorzystania tych danych przez klienta, zapoznaj się z sekcją dotyczącą udostępniania danych, dostępną poniżej. Należy również zapoznać się z polityką prywatności klienta, która jest dostępna na stronie lub w aplikacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań, można skontaktować się z nami, korzystając z danych zamieszczonych na końcu niniejszej polityki w sekcji „Kontakt”.

Zapewnienie zgodnego z prawem wykorzystania twoich danych osobowych

Będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Zwykle będziemy wykorzystywać twoje dane tylko:

 1. gdy będzie to niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy (na przykład w celu utworzenia twojego konta i świadczenia ci naszych usług).
 2. w sposób, którego można racjonalnie oczekiwać w ramach prowadzenia naszej działalności i który nie ma istotnego wpływu na twoje interesy, prawa lub swobody. Na przykład możemy zbierać o tobie informacje techniczne, gdy odwiedzasz naszą Stronę lub Aplikację, aby w przyszłości lepiej ci się z nich korzystało. Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.
 3. aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych. Na przykład, aby przekazać dane osób, które są zamieszane w oszustwa i przeprowadzać kontrole zapobiegające praniu pieniędzy.
 4. W niektórych przypadkach, gdy wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas twoich danych, na przykład zapisując się do naszego mailowego newslettera.

Dalsze szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe, znajdują się poniżej.

Jakie informacje od ciebie zbieramy i jak ich używamy

Kiedy ubiegasz się o utworzenie konta

Kiedy składasz wniosek o utworzenie konta na www.bitpanda.com lub w aplikacji, będziemy musieli zebrać o Tobie następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adresy zamieszkania (aktualne i poprzednie)
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Adres e-mail
 • Numery telefonu
 • Numery dokumentów tożsamości, takich jak paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty.
 • Twój wizerunek lub zdjęcie

Będziemy wykorzystywać te informacje do celów przetwarzania twojego wniosku a także, jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, do utworzenia konta i zarządzania nim oraz do dostarczania produktów lub usług, o które poprosisz. Jeśli wyraziłeś zgodę, będziemy również wysyłać ci nasz newsletter drogą elektroniczną.

Nie będziesz mógł ubiegać się o utworzenie konta lub zamawiać od nas produktów lub usług bez podania tych informacji.

Informacje te może nam przekazać klient, a po ich otrzymaniu staniemy się ich administratorem.

Kontrola pod kątem oszustw i prania brudnych pieniędzy

W celu przetworzenia twojego wniosku i zanim zrealizujemy twoje zamówienie oraz dostarczymy ci usługi, towary lub finansowanie, wykorzystamy podane przez ciebie w wniosku o utworzenie konta informacje w celu przeprowadzenia kontroli pod kątem oszustw i prania brudnych pieniędzy. Kontrola ta może wymagać potwierdzenia twojej tożsamości. Może to oznaczać udostępnienie twoich danych osobowych agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom. Dopóki będziesz naszym klientem, będziemy regularnie przeprowadzać takie kontrole.

Kiedy my i agencje zapobiegające oszustwom przetwarzamy twoje dane osobowe, robimy to ze względu na to, że mamy uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom i praniu pieniędzy oraz w weryfikacji tożsamości w celu ochrony naszej działalności i przestrzegania przepisów, które nas dotyczą. Takie przetwarzanie jest również wymogiem umownym usług lub finansowania, o które poprosisz.

Wraz z agencjami zajmującymi się zapobieganiem oszustwom możemy również umożliwić organom ścigania dostęp do twoich danych osobowych i wykorzystywanie ich aby wykrywać przestępstwa, zapobiegać im i prowadzić dochodzenia.

Agencje zapobiegające oszustwom mogą przechowywać twoje dane osobowe przez różne okresy. Jeśli zostaniesz uznany za osobę, która może dopuścić się oszustw lub prania pieniędzy, twoje dane mogą być przechowywane nawet przez sześć lat.

Zautomatyzowane decyzje

W ramach przetwarzania twoich danych osobowych decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Oznacza to, że możemy automatycznie uznać, że jesteś osobą, która może dopuścić się oszustw lub prania pieniędzy, jeśli:

 • nasze przetwarzanie ujawnia, że twoje zachowanie pokrywa się z zachowaniem znanych oszustów lub osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy; lub odbiega od twoich poprzednich zgłoszeń; lub
 • gdy wydaje się, że celowo ukryłeś swoją prawdziwą tożsamość.

Masz prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji: jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

Konsekwencje przetwarzania

Jeśli my lub agencja zapobiegająca oszustwom ustalimy, że możesz dopuścić się oszustwa lub prania pieniędzy, możemy odmówić świadczenia usług i finansowania, o które prosiłeś, lub możemy zaprzestać świadczenia dotychczasowych usług.

Rejestr wszelkich potencjalnych oszustw lub przypadków prania pieniędzy będzie przechowywany przez agencje zapobiegające oszustwom i może skutkować odmową świadczenia usług, finansowania lub zatrudnienia przez inne osoby. W przypadku jakichkolwiek pytań na ten temat, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem poniższych danych.

Poza zautomatyzowanym przetwarzaniem, o którym mowa powyżej, nie będziemy przeprowadzać wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji z wykorzystaniem twoich danych osobowych.

Kiedy się z nami skontaktujesz

Kiedy się z nami skontaktujesz, będziemy musieli zebrać twoje dane osobowe, aby zweryfikować twoją tożsamość, zanim ujawnimy ci jakiekolwiek informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na twoje zapytanie, jeśli nie podasz informacji, o które prosimy. Możemy również gromadzić wszelkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać, komunikując się z nami. Będziemy wykorzystywać te dane osobowe wyłącznie w celu rozpatrzenia twojego zapytania.

W jaki sposób wykorzystujemy dane o tobie, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej

Używamy twoich danych osobowych do różnych celów związanych z korzystaniem przez ciebie z konta i usług. Zrobimy to tylko wtedy, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Zwykle będziemy wykorzystywać twoje dane tylko:

 1. gdy jest to niezbędne do zawarcia i/lub wykonania z tobą umowy. Na przykład, aby utworzyć konto i świadczyć ci usługi płatnicze.
 2. w sposób, którego można racjonalnie oczekiwać w ramach prowadzenia naszej działalności i który nie ma istotnego wpływu na twoje interesy, prawa lub swobody. Na przykład, aby ulepszyć sposób, w jaki zarządzamy i przetwarzamy twoje płatności.
 3. aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych. Na przykład, aby przekazać dane osób, które są zamieszane w oszustwa i przeprowadzać kontrole zapobiegające praniu pieniędzy.

Używamy twoich danych osobowych aby: :

 • utworzyć twoje konto i nim zarządzać;
 • przetwarzać transakcje płatnicze z twojego konta i na nie;
 • przeprowadzać wymagane kontrole tożsamości i monitorować korzystanie z konta w celu zapobiegania oszustwom;
 • ułatwić ci korzystanie z konta;
 • komunikować się z tobą i zapewnić ci obsługę klienta;

udostępniać informacje naszym dostawcom i innym stronom trzecim (takim jak instytucje bankowe, podmioty obsługujące płatności i operatorzy kart), jeśli jest to wymagane; i


Dowiedz się więcej…
Poniższa tabela przedstawia dalsze informacje na temat celów, dla których wykorzystujemy dane o tobie, wraz z odpowiednimi metodami gromadzenia i podstawą prawną, na której opieramy się przy ich wykorzystaniu.

Cel

Podstawa prawna przetwarzania

Tworzenie konta i zarządzanie nim

 • aby złożyć wniosek i założyć konto
 • aby administrować i zarządzać twoim kontem
 • aby zachować informacje o profilu konta

Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania konta i usług.

Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług dla ciebie.

Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Przeprowadzanie kontroli tożsamości i kontroli pod kątem oszustw

 • w celu przeprowadzenia wymaganych kontroli twojej tożsamości i umożliwienia ci korzystania z konta i karty

Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania ci konta i usług w prawidłowy sposób.

Nasze uzasadnione interesy w zakresie świadczenia i ulepszania naszych usług dla ciebie oraz tego, jak radzimy sobie z przestępstwami finansowymi.

Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Ułatwienie korzystania z konta i karty

 • aby zarządzać twoimi operacjami finansowymi (takimi jak: płatności, zwroty środków, cashback, przelewy itp.)
 • aby podać szczegóły twoich operacji
 • aby zachować historię twoich operacji i wydatków

Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania konta i usług.

Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług dla ciebie.

Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Monitorowanie korzystania z konta i karty w celu wykrywania nieuczciwych zachowań

 • aby wykrywać przestępstwa finansowe i zapobiegać im
 • aby wypełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne
 • aby zarządzać ryzykiem dotyczącym nas, ciebie i naszych innych użytkowników

Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania ci konta i usług w prawidłowy sposób.

Nasze uzasadnione interesy w zakresie świadczenia i ulepszania naszych usług dla ciebie oraz tego, jak radzimy sobie z przestępstwami finansowymi.

Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Komunikowanie się z tobą i zapewnianie ci obsługi klienta

 • aby rozpatrzyć twoje skargi lub zapytania
 • aby przekazać ci ważne informacje lub poinformować cię o zmianach w obowiązującym cię regulaminieAby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania konta i usług.

Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług dla ciebie.

Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Udostępnianie informacji naszym dostawcom i innym stronom trzecim (takim jak instytucje bankowe, podmioty obsługujące płatności i operatorzy kart), jeśli jest to wymagane

 • Zobacz sekcję Ujawnianie informacji o tobie sekcja aby uzyskać więcej szczegółówAby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania konta i usług.

Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług dla ciebie.

Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Udostępnianie danych Bitpandzie, aby Bitpanda mogła:

 • administrować, zarządzać i dostarczać aplikację i stronę internetową Bitpanda, zarządzać swoimi relacjami z tobą i dostarczać ci odpowiednie treści
 • analizować i rozwijać inne produkty i usługi
 • zapewnić ci obsługę klienta w zakresie konta, karty i płatności

Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec ciebie dotyczące dostarczania konta i usług.

Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług dla ciebie.

Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

 

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Ściśle współpracujemy również ze stronami trzecimi (w tym na przykład agencjami weryfikującymi tożsamość, agencjami marketingowymi i agencjami zapobiegającymi oszustwom), co powoduje, że możemy otrzymywać od nich informacje o tobie w celu weryfikacji tożsamości i zapobiegania oszustwom, a także w celach marketingowych.

Zmiana celu

Dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że uznamy, że musimy je wykorzystać do innego celu, który jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli będziemy zmuszeni wykorzystać twoje dane osobowe w niepowiązanym celu, powiadomimy cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która pozwala nam to uczynić.

Ujawnianie informacji o tobie

Ujawnimy informacje o tobie:

 • Agencjom zapobiegającym oszustwom, firmom świadczącym usługi weryfikacji tożsamości i innym organizacjom w celu zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy. Na przykład udostępniamy twoje dane osobowe organizacji CIFAS, gdy przeprowadzamy nasze kontrole mające na celu zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy oraz jeśli podejrzewamy, że dopuściłeś się oszustwa;
 • Spółkom należącym do naszej grupy, w celu przetwarzania transakcji i świadczenia usług związanych z twoim kontem;
 • Zewnętrznym dostawcom usług i podwykonawcom, takim jak
  • firmom IT, takim jak SherWeb, które świadczą usługi hostingu danych;
  • firmom telekomunikacyjnym, takim jak Talkdesk, które dostarczają nasze systemy telekomunikacyjne;
  • firmom oferującym usługi płatnicze, takim jak Visa, które są naszymi dostawcami płatności kartą;
  • producentom kart płatniczych, takim jak TAG, którzy zostali przez nas zatwierdzeni;
  • audytorom, takim jak EWWiS, którzy kontrolują naszą zgodność ze standardami PCI DSS
  • naszym dystrybutorom i podwykonawcom, którzy sprzedają i świadczą dla ciebie usługi związane z kontem i kartą

aby móc zarządzać naszą działalnością oraz dostarczać ci produkty i usługi.

 • Za twoją zgodą, innym stronom trzecim, które mogą skontaktować się z tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby przekazać ci informacje o swoich produktach i usługach, które mogą cię zainteresować;
 • W przypadku sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek firmy lub aktywów, potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów;
 • stronom trzecim, jeżeli Contis Financial Services lub UAB Finansinės paslaugos „Contis” lub wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią; lub
 • stronom trzecim, jeśli będziemy mieć obowiązek ujawnienia lub udostępnienia twoich danych osobowych w celu wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych Warunków Użytkowania i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Contis Financial Services Limited, UAB Finansinės paslaugos „Contis”, naszych klientów lub innych osób.

Ochrona informacji o tobie

Twoje dane są chronione przez szyfrowanie, zapory sieciowe i technologię Secure Socket Layer (SSL). Jest to standardowa technologia szyfrowania, która zarządza bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych przez Internet. Kiedy otrzymujemy twoje dane, przechowujemy je na bezpiecznych serwerach, do których tylko my mamy dostęp. Przechowujemy twoje hasła za pomocą szyfrowania jednokierunkowego, co oznacza, że nie znamy twojego hasła.


Przechowywanie twoich danych w i poza EOG

Nasz zewnętrzny dostawca hostingu danych korzysta z serwerów zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii i innych częściach Europy do przechowywania danych osobowych. W rezultacie, gdy korzystasz ze Strony lub Aplikacji w celu dokonywania transakcji lub aktualizowania informacji o koncie, twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Wielkiej Brytanii, która znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a zatem nie podlega europejskim przepisom o ochronie danych.

Jednak UAB Finansinės paslaugos „Contis” zawarła standardowe klauzule umowne UE z każdą stroną trzecią lub spółką należącą do grupy w celu ochrony danych osobowych, które są przetwarzane lub przechowywane w Wielkiej Brytanii. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że twoje dane są traktowane z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodnie z niniejszą polityką, gdy są one przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w ten sposób.

Ilekroć agencje zapobiegające oszustwom przekazują twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, narzucają odbiorcom tych danych standardowe klauzule umowne UE przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych, gdy dostęp do nich jest uzyskiwany spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Agencje te mogą również wymagać, aby odbiorca zobowiązał się do przestrzegania „międzynarodowych ram” mających na celu umożliwienie bezpiecznej wymiany danych.

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych UE można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Przyszłe zmiany

Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej polityce, zostaną umieszczone na naszej Stronie i w Aplikacji. W niektórych przypadkach zostaniesz o nich powiadomiony mailem. Prosimy, aby od czasu do czasu sprawdzić, czy nie wprowadziliśmy jakichś zmian.

Przechowywanie twoich danych

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziesz korzystać z naszych usług. Następnie możemy przechowywać twoje dane przez dodatkowy okres dozwolony lub wymagany przez obowiązujące prawo. Na przykład:

 • Jeśli masz u nas konto, twoje dane osobowe będą przechowywane przez osiem lat po zamknięciu konta w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 • Jeśli złożysz skargę, twoje dane osobowe dotyczące tej skargi będą przechowywane przez pięć lat od jej rozpatrzenia w celu ochrony przed roszczeniami prawnymi; i
 • Jeśli dokonasz jakiejkolwiek operacji na swoim koncie, twoje dane osobowe dotyczące tej operacji będą przechowywane przez siedem lat od jej dokonania, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi podatków i rachunkowości.

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają prawo do:

 • zażądania wglądu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie wglądu do danych”). Umożliwia to otrzymanie kopii twoich danych osobowych, które posiadamy i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • zażądania poprawy twoich danych osobowych, które posiadamy. Dzięki temu wszelkie niekompletne lub niedokładne informacje na twój temat mogą zostać poprawione;
 • zażądania usunięcia twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli kontynuacja ich przetwarzania nie jest uzasadniona. Masz również prawo zażądać od nas usunięcia twoich danych osobowych, jeżeli skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej);
 • zażądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania twoich danych osobowych, na przykład jeśli chcesz, abyśmy sprawdzili ich poprawność lub powód ich przetwarzania; i
 • zażądania kopii twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Masz również prawo do ich przekazania lub zażądania od nas przekazania ich bezpośrednio innemu administratorowi.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, gdy polegamy na prawnie uzasadnionym interesie (lub interesach stron trzecich) lecz w twoim przypadku istnieje coś, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że narusza to twoje podstawowe prawa i swobody. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Nie będziesz musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub za korzystanie z innych praw wymienionych powyżej). Możemy jednak pobrać odpowiednią opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest jednoznacznie bezpodstawny lub zawiera zbyt wiele żądań. W takich okolicznościach możemy nawet odmówić spełnienia żądania.

Być może będziemy musieli zażądać od ciebie konkretnych informacji, aby móc potwierdzić twoją tożsamość i zapewnić ci prawo do dostępu do twoich danych osobowych (lub do wykonywania twoich wszelkich innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do dostępu do nich.

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu wykorzystania twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszymi procedurami składania skarg. Możesz to zrobić, kontaktując się z nami. Masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – którym w Wielkiej Brytanii jest Biuro Komisarza Informacji https://ico.org.uk/, a na Litwie Państwowy Inspektorat Ochrony Danych https://vdai.lrv.lt/en/, – który reguluje przetwarzanie danych osobowych.


Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, możesz skontaktować się z nami, korzystając z funkcji „Kontakt” na stronie internetowej lub w aplikacji Bitpanda, a także w następujący sposób:

Pocztą, wysyłając list na adres:

Data Protection Officer
Contis
Navigation House
Belmont Wharf
Skipton
North Yorkshire
BD23 1RL


Mailowo, wysyłając wiadomość na adres: dpo@contis.com