Warunki Użytkowania konta Bitpanda Card

Niniejsze Warunki Użytkowania dotyczą twojej karty debetowej Bitpanda Visa. Prosimy o ich dokładne przeczytanie. Możesz pobrać kopię niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie ze swojego konta internetowego. Zaloguj się przez naszą stronę internetową www.bitpanda.com.

Konto Bitpanda i karta debetowa Visa to usługi pieniądza elektronicznego świadczone przez UAB Finansinės paslaugos „Contis”. Twój dystrybutor może przelać środki z portfela, który posiadasz bezpośrednio u niego, aby pokryć wartość transakcji dokonanych przy użyciu karty Visa.

W niniejszych Warunkach Użytkowania:

Dystrybutor” oznacza firmę Bitpanda GmbH, z siedzibą w Stella-Klein-Löw Weg 17, 1020 Wiedeń, Austria, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Sądu Handlowego w Wiedniu pod numerem FN 423018k, która może dystrybuować konto i kartę w naszym imieniu.

Portfel Bitpanda” oznacza portfel, którego używasz bezpośrednio na Bitpandzie do przechowywania swoich aktywów cyfrowych.

Zaimek osobowy 'Ty' wraz z jego odmianą przez przypadki” oznaczają właściciela konta, który jest zatwierdzonym użytkownikiem konta Bitpanda i karty debetowej Bitpanda Visa.

Zaimek osobowy 'My' wraz z jego odmianą przez przypadki”, np. „nas” lub „nasz” oznacza UAB Finansinės paslaugos „Contis” lub Bitpandę działającą w naszym imieniu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z obsługą klienta:

 • Online: zaloguj się na swoje konto Bitpanda na www.bitpanda.com i wyślij nam wiadomość;
 • Przez aplikację mobilną: wybierz „Kontakt” w aplikacji mobilnej Bitpanda i wyślij nam wiadomość; lub
 • Pocztą: wyślij list na adres: Stella-Klein-Löw Weg 17, 1020 Vienna, Austria

Twoja karta debetowa Bitpanda jest wydawana przez firmę UAB Finansinės paslaugos „Contis”, o numerze identyfikacyjnym 304406236, zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej, z siedzibą przy Mėnulio g. 11-101, Wilno, Litwa. Posiadamy licencję instytucji pieniądza elektronicznego nr 53, wydaną w dniu 23.07.19 r. przez Bank Litwy, będący naszym organem nadzorczym. Bank ten ma siedzibę pod adresem: Gedimino pr. 6, LT-01103, Wilno, Litwa, tel. +370 800 50 500. Więcej informacji o Banku Litwy można znaleźć na stronie www.lb.lt/en/.

Twoja karta debetowa Bitpanda może być dystrybuowana przez stronę trzecią (Dystrybutora) w naszym imieniu.

1. Czym jest konto i karta Bitpanda?

Konto Bitpanda, wraz z kartą debetową Visa, jest kontem pieniądza elektronicznego, które umożliwia korzystanie z karty debetowej Visa.

Karta Bitpanda to karta debetowa Visa, z której można korzystać wszędzie tam, gdzie akceptowana jest karta Visa (zwana dalej „Kartą Bitpanda”). Można jej używać online, w sklepach, do dokonywania płatności przez telefon lub do wypłaty gotówki z bankomatu.

Możesz wydawać tylko pieniądze (w formie aktywów cyfrowych, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania Dystrybutora „Ogólne Warunki Użytkowania Dystrybutora”), które przechowujesz na swoim portfelu Bitpanda. Dlatego przed użyciem karty upewnij się, że na portfelu Bitpanda znajduje się wystarczająca ilość środków.

2. Kto może ubiegać się o konto i kartę Bitpanda?

Aby móc założyć konto i otrzymać kartę Bitpanda, musisz mieć ukończone 18 lat i być mieszkańcem EOG. Aby otworzyć konto, musisz podać adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Pozwoli nam to się z tobą skontaktować.

3. Czy poprzez swoje konto mogę zamówić kartę Bitpandadla kogoś innego?

Nie, obecnie nie można zamówić karty dla kogoś innego. Konfiguracja konta jest łatwa i całkowicie darmowa. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bitpanda.com.

4. Jak mogę ubiegać się o konto Bitpanda?

Możesz złożyć wniosek na stronie www.bitpanda.com.

Zanim będziemy mogli otworzyć twoje konto i wydać ci kartę, będziemy potrzebować twojego dowodu tożsamości. Może również zaistnieć konieczność potwierdzenia adresu zamieszkania. Może być konieczne dostarczenie nam dokumentów, takich jak paszport, prawo jazdy, krajowe dokumenty tożsamości, rachunki za media, wyciągi bankowe lub inne dokumenty potwierdzające twoją tożsamość. Będziemy również musieli skontrolować cię drogą elektroniczną. Więcej informacji dotyczących procesu weryfikacji można znaleźć na stronie www.bitpanda.com.

5. Jak zacząć?

Zaraz po otrzymaniu karty musisz złożyć podpis na pasku do podpisu na odwrocie karty.

Następnie będziesz musiał aktywować swoją kartę. Możesz to zrobić, logując się na swoje konto Bitpanda.

Musisz również uzyskać kod PIN, aby móc zatwierdzać transakcje z chipem i kodem PIN oraz wypłaty z bankomatów. Możesz otrzymać kod PIN za pośrednictwem swojego konta internetowego lub aplikacji.

Aktywując swoją kartę, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki Użytkowania oraz na Warunki Użytkowania Bitpanda GmbH. Twoja karta musi zostać aktywowana w ciągu 3 miesięcy od jej wydania, w przeciwnym razie może zostać automatycznie zlikwidowana, a twoje konto może zostać zamknięte.

6. Co zrobić, jeśli chcę zmienić swój osobisty numer identyfikacyjny (PIN)?

Jeśli chcesz zmienić kod PIN, możesz to zrobić w dowolnym bankomacie z funkcją zarządzania kodem PIN. Zlokalizuj takowe bankomaty za pomocą atrybutu „zmiana kodu PIN” na https://www.visa.com/atmlocator/. Przypomnienie kodu PIN można uzyskać za pośrednictwem swojego konta online na www.bitpanda.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

7. Jak dodać środki do konta Bitpanda?

Wszystkie środki z portfela Bitpanda mogą być używane z kartą Bitpanda. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania Bitpanda GmbH, aby dowiedzieć się, jak dodać środki na portfel Bitpanda.

Jeśli na Twoje konto wpłynęła omyłkowo nadpłata, zastrzegamy sobie prawo do pobrania z konta nadpłaconej kwoty w celu skorygowania dokonanej transakcji

8. Jakie transakcje mogę wykonywać?

Możesz użyć swojej karty Bitpanda, aby zatwierdzać następujące transakcje u sprzedawców akceptujących płatności kartą debetową Visa:

 • Płatności kartą z chipem i kodem PIN poprzez włożenie karty Bitpanda do terminala i wprowadzenie kodu PIN;
 • Płatności kartą z paskiem magnetycznym na rzecz każdego sprzedawcy, który nie akceptuje kart z chipem i kodem PIN, poprzez podpisanie dowodu sprzedaży;
 • Zbliżeniowe płatności kartą poprzez zbliżenie karty Bitpanda do czytnika kart zbliżeniowych;
 • Płatności kartą internetową na rzecz sprzedawców internetowych poprzez podanie danych karty Bitpanda i wszelkich innych szczegółów wymaganych do zachowania bezpieczeństwa, np. danych uwierzytelniających kod zabezpieczający zgodnie z wymaganiami sprzedawcy internetowego;
 • Płatności kartą za zamówienia dokonane drogą pocztową lub telefoniczna na rzecz sprzedawców poprzez podanie danych karty Bitpanda zgodnie z wymaganiami sprzedawcy;
 • Wypłaty gotówki z bankomatów w bankomatach z logo Visa poprzez włożenie karty Bitpanda do bankomatu, wprowadzenie kodu PIN i postępowanie zgodnie z instrukcjami;
 • Płatności za pomocą portfela elektronicznego poprzez dodanie karty do portfeli Samsung Pay, Google Pay lub Apple Pay (jeśli są dostępne) w telefonie komórkowym i zbliżenie telefonu komórkowego do czytnika kart zbliżeniowych lub sprawdzanie opcji portfela elektronicznego online. Transakcję w wykorzystaniem portfela elektronicznego zatwierdza się za pomocą protokołu bezpieczeństwa swojego telefonu komórkowego, który może zawierać dane biometryczne, takie jak odcisk palca lub identyfikator twarzy.

Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że strona trzecia lub bankomat zaakceptują twoją kartę.

W celu zatwierdzenia transakcji lub wprowadzenia zmian na koncie możesz być również zobowiązany do wprowadzenia jednorazowego kodu dostępu lub innych informacji zabezpieczających, w tym, jeśli są dostępne i jeśli zdecydujesz się na ten rodzaj identyfikacji, danych biometrycznych. Jednorazowy kod dostępu zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego przypisany do konta użytkownika.

Natychmiast po zatwierdzeniu transakcji, odejmiemy jej wartość od salda dostępnego na twoim portfelu Bitpanda. Zawarłeś z dystrybutorem umowę, na mocy której możesz przelać środki z portfela, który posiadasz bezpośrednio u niego, celem pokrycia kwoty transakcji. Jeśli dystrybutor nie jest w stanie przelać środków na transakcję na twoje konto, nie będziemy mogli jej zatwierdzić. Opłaty mogą być potrącane w momencie zatwierdzenia lub po potwierdzeniu transakcji za pośrednictwem systemu Visa. Pełne zestawienie każdej transakcji, wraz z opłatami, będzie dostępne do wglądu na koncie internetowym lub aplikacji. Jeśli transakcja zostanie zaksięgowana w systemie Visa, może to być na przykład zwrot pieniędzy na twoją kartę, zgadzasz się, aby dystrybutor automatycznie przelał te środki na portfel, który posiadasz bezpośrednio na Bitpandzie.

Po otrzymaniu zgody na transakcję, przekażemy środki do sprzedawcy w ciągu 3 dni. Możemy przekazać je również do banku lub instytucji finansowej w dniu, w którym otrzymamy zgodę lub w dniu, w którym zażądałeś dokonania płatności za transakcje z datą przyszłą. Transakcja zostanie uznana za dokonaną przy użyciu karty Bitpanda w momencie, gdy otrzymamy polecenie dokonania transakcji od sprzedawcy lub operatora bankomatu.

9. Czy mogę anulować transakcję?

Ogólnie rzecz biorąc, zatwierdzona transakcja nie może zostać cofnięta. Możesz jednak cofnąć swoją zgodę, jeśli zezwoliłeś na transakcję, która ma zostać zawarta w przyszłości. Jednakże w przypadku uzgodnienia określonej daty nie można cofnąć zlecenia płatniczego po zakończeniu dnia roboczego poprzedzającego uzgodnioną datę.


Aby wycofać zgodę na stałe upoważnienie do dokonywania płatności kartą debetową Visa, należy powiadomić sprzedawcę detalicznego przed zakończeniem pracy w dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym transakcja miała zostać dokonana, oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – dostarczyć nam kopię tego powiadomienia.

Możemy obciążyć cię opłatą administracyjną, jeśli transakcja zostanie przez ciebie cofnięta, na mocy niniejszego ustępu (patrz tabela Opłaty i Limity (§ 33)).

10. Czy mogę płacić za zakupy w obcej walucie?

Twoja karta jest denominowana w euro. Jeśli dokonasz zakupu lub wypłaty z bankomatu w innej walucie, przeliczymy sumę na euro przy użyciu kursu wymiany ustalonego przez Visa w dniu przetworzenia transakcji, który może różnić się od dnia zawarcia transakcji.

Jeśli korzystasz z karty denominowanej w euro w kraju europejskim, w którym nie używa się euro, możesz otrzymać od operatora powiadomienie o zastosowanym kursie wymiany i kwocie w euro wraz z procentową różnicą między kursem stosowanym przez operatora karty a kursem Europejskiego Banku Centralnego.

Opłata transakcyjna będzie obowiązywać w przypadku każdej z tych transakcji (patrz tabela Opłaty i Limity (§ 33).

Wszelkie zmiany kursu wymiany stosowanego do przeliczania transakcji zagranicznych będą wprowadzane natychmiast. Kurs wymiany dla transakcji dokonanej w walucie innej niż euro w danym dniu można znaleźć na stronie:  https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/uslugi-podrozne-visa/exchange-rate-calculator.html


11. Czy jest coś, czego nie mogę kupić za pomocą mojej kartyBitpanda?

Nie wolno używać swojej karty do celów niezgodnych z prawem. Nie może być ona również używana do określonej liczby pewnych transakcji. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

12. Jak mogę sprawdzić swoje konto Bitpanda?

Możesz sprawdzić swoje konto, uzyskując do niego bezpieczny dostęp za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Twój wyciąg z konta będzie zawierał:

 • informacje o odbiorcy każdej transakcji oraz odnośnik umożliwiający identyfikację każdej transakcji płatniczej;
 • kwotę transakcji podaną w walucie, w której dokonano zapłaty lub obciążenia rachunku;
 • kwotę opłat za transakcję, w tym ich wysokość;
 • kurs wymiany zastosowany w tej transakcji płatniczej (w odpowiednich przypadkach); oraz
 • datę zatwierdzenia transakcji lub jej zaksięgowania na koncie.

Informacje te są dostępne bezpłatnie i przez cały czas za pośrednictwem konta internetowego lub aplikacji. W razie potrzeby mogą być przechowywane i powielane.

W celu uzyskanie dostępu do konta możesz być również zobowiązany do wprowadzenia jednorazowego kodu dostępu lub innych informacji zabezpieczających, w tym, jeśli są dostępne i jeśli zdecydujesz się na ten rodzaj identyfikacji, danych biometrycznych. Jednorazowy kod dostępu zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego przypisany do konta użytkownika.

13. Jak długo karta Bitpanda będzie ważna?

Twoja karta będzie ważna przez 3 lata. Nie będziesz mógł używać swojej karty po upływie terminu jej ważności. Możesz poprosić o kartę na wymianę do czasu upływu terminu ważności. Nie wykluczone, że Dystrybutor automatycznie wyśle ci nową kartę, co automatycznie przedłuży niniejszą umowę. Niniejsza umowa wygasa, gdy karta zostanie zlikwidowana lub wygaśnie i nie zostanie wymieniona.

14. Czy konto Bitpanda i karta mają limity wydatków?

Możesz wydawać tylko pieniądze i aktywa powiązane z twoim kontem. Limity dotyczą również dziennych wypłat z bankomatów, a inne limity mogą zostać zastosowane wobec kwoty wydatków i liczby transakcji, które możesz wykonać. Więcej informacji znajdziesz w tabeli Opłaty i Limity (§ 33) oraz na koncie internetowym lub w aplikacji.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu transakcja zostanie zrealizowana, gdy na koncie nie ma wystarczających środków, będziesz musiał zwrócić nam brakującą kwotę, chyba że jest to spowodowane błędem sprzedawcy, u którego dokonałeś transakcji.

Możemy pobrać brakującą kwotę z dowolnej karty, którą u nas posiadasz, lub z jakichkolwiek środków, które wpłacisz na swoje konto po zawarciu takiej transakcji. Możemy zawiesić twoje karty do czasu przywrócenia dodatniego salda i obciążyć cię Opłatą Administracyjną (patrz tabela Opłaty i Limity (33.)) za dokonane przy użyciu karty transakcje, które powodują powstanie lub zwiększenie ujemnego salda na twoim koncie.

15. Co zrobić, jeśli zostałem obciążony zbyt wysoką kwotą lub kosztami transakcji, których nie dokonałem?

Jeśli masz wątpliwości co do transakcji, którą rzekomo przeprowadzono przy użyciu twojej karty, powinieneś najpierw skontaktować się ze sprzedawcą. Może to umożliwić najszybsze wyjaśnienie tej sytuacji. Jeśli kontakt ze sprzedawcą nie był pomocny, lub jeśli masz wątpliwości co do jakiejkolwiek innej transakcję na koncie, należy skontaktować się z nami najlepiej natychmiast, a w każdym razie w ciągu 13 miesięcy od uzyskania informacji o jakiejkolwiek nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej.

Jeśli poinformowałeś nas, że zrealizowana płatność nie została przez ciebie zatwierdzona zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania, a także podjąłeś wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa spersonalizowanych informacji zabezpieczających i zabezpieczenia karty oraz nie ujawniłeś nikomu kodu PIN lub informacji zabezpieczających i nie działałeś w sposób nieuczciwy, zapewnimy ci:

a) zwrot kwoty niezatwierdzonej płatności; oraz
b) przywrócenie obciążonego rachunku płatniczego do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby nie doszło do niezatwierdzonej płatności.

Poza tym, nie będziemy mieć wobec ciebie innych zobowiązań. W przypadku gdy podane przez ciebie dane odbiorcy są nieprawidłowe, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie transakcji płatniczej, ale dołożymy starań, aby odzyskać środki zaangażowane w transakcję płatniczą i powiadomić cię o wyniku naszych starań.

Masz prawo do ubiegania się o zwrot pieniędzy zaangażowanych w transakcji

 • transakcja nie została zatwierdzona zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania;
 • to my jesteśmy odpowiedzialni za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie transakcji.
 • W takim przypadku zwrócimy ci kwotę niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej i przywrócimy obciążony rachunek płatniczy do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby nie doszło do tej transakcji płatniczej. Zwrócimy ci również: (a) wszelkie opłaty bezpośrednie, za które jesteś odpowiedzialny; oraz (b) wszelkie odsetki, które musisz zapłacić, w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania transakcji płatniczej; lub jeśli
 • transakcja ze wstępnym zezwoleniem nie określiła dokładnej kwoty w momencie udzielenia zezwolenia, a pobierana kwota jest większa niż można było racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę historię wydatków z wykorzystaniem danej karty oraz okoliczności transakcji.
 • Dokonamy zwrotu pełnej kwoty transakcji płatniczej lub przedstawimy uzasadnienie odmowy zwrotu kwoty transakcji płatniczej. Zwrot lub uzasadnienie odmowy zwrotu zostaną przygotowane w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o zwrot lub, w stosownych przypadkach, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania jakichkolwiek dalszych wymaganych informacji. Wniosek o zwrot nie zostanie zaakceptowany, jeśli kwota transakcji została ci przekazana co najmniej 4 tygodnie przed datą transakcji lub jeśli wniosek o zwrot zostanie złożony później niż 8 tygodni po obciążeniu konta.

16. A co z bezpieczeństwem?

Należy przechowywać swoją kartę i dane bezpieczeństwa w bezpiecznym miejscu i nie pozwalać nikomu na ich poznanie lub użycie. Nigdy nie ujawniaj nikomu swojego kodu PIN ani informacji zabezpieczających i nie przechowuj szczegółów swojego kodu PIN razem z kartą. Informacje zabezpieczające obejmują dane logowania i hasła używane do uzyskiwania dostępu do konta lub innej witryny, w której przechowywane są dane karty lub konta. Zalecamy również regularne sprawdzanie salda na swoim koncie w aplikacji mobilnej Bitpanda, logując się na swoje konto na stronie internetowej (www.bitpanda.com/pl) lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

17. Co stanie się w przypadku zgubienia lub kradzieży karty Bitpanda, albo gdy dane mojego konta będą zagrożone?

Jeśli zgubisz kartę lub zostanie ona skradziona, a także jeśli podejrzewasz, że ktoś poznał twój PIN, informacje bezpieczeństwa lub uzyskał dostęp do twojego konta bez twojej zgody, musisz nas o tym niezwłocznie powiadomić, dzwoniąc do nas lub logując się na swoje konto przez aplikację mobilną lub stronę internetową. Twoja karta zostanie natychmiast unieważniona, a twoje konto może zostać zablokowane. Prowadzimy specjalną linię, pod którą można dzwonić w przypadku zgubienia lub kradzieży karty (dostępną pod numerem: +44 (0)333 202 3645). Połączenia są naliczane według standardowej stawki geograficznej. Jeśli po zgłoszeniu zagubienia karty, odnajdziesz ją, nie wolno ci z niej korzystać. Przetnij ją na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip.

Jeśli nas o to poprosisz i pod warunkiem, że przekażesz nam potrzebne informacje i udzielisz nam pomoc, o którą poprosimy, zbadamy każdą sporną transakcję lub niewłaściwe użycie twojej karty lub konta.

Jeśli dochodzenie wykaże, że sporna transakcja została przez ciebie zatwierdzona lub że działałeś w sposób nieuczciwy lub dopuściłeś się rażącego zaniedbania (na przykład nie zabezpieczając swojej karty, informacji bezpieczeństwa lub kodu PIN lub nie powiadamiając nas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o utracie, kradzieży, sprzeniewierzeniu lub nieuprawnionym użyciu karty lub konta), nie zwrócimy kwoty transakcji i będziesz w pełni odpowiedzialny za wszystkie straty poniesione z powodu nieuprawnionego użycia karty lub konta.

Jeśli dochodzenie wykaże, że nie działałeś w sposób nieuczciwy lub nie dopuściłeś się rażącego zaniedbania, twoja maksymalna strata lub odpowiedzialność wobec nas za jakąkolwiek niezatwierdzoną transakcję wyniesie maksymalnie 50 euro, a my dokonamy zwrotu jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym otrzymamy od ciebie prośbę o dokonanie zwrotu.

18. Czy kiedykolwiek zablokujecie transakcję bez pytania?

Możemy odmówić realizacji transakcji jeśli:

 • obawiamy się o bezpieczeństwa twojej karty lub konta lub podejrzewamy, że twoja karta lub konto są używane w sposób nieuprawniony lub nieuczciwy;
 • w momencie dokonywania transakcji na twoje konto nie wpłynie ilość środków wystarczająca do pokrycia kwoty transakcji i wszelkich stosownych opłat;
 • masz na koncie ujemne saldo;
 • mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że nie korzystasz z karty lub konta zgodnie z niniejszymi Warunkami;
 • uznamy daną transakcję za podejrzaną lub nielegalną (na przykład, jeśli uznamy, że transakcja jest dokonywana w nieuczciwy sposób); a także
 • z powodu błędów, awarii (mechanicznych lub innych) lub odmowy przetworzenia transakcji przez sprzedawców, podmioty przetwarzające płatności lub systemy płatności, takie jak Visa.

Jeśli odmówimy przeprowadzenia transakcji, natychmiast poinformujemy cię dlaczego tak się stało, chyba że udzielenie ci takiej informacji byłoby niezgodne z prawem. Możesz sprostować wszelkie posiadane przez nas informacje, które mogły spowodować odmowę realizacji transakcji, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

19. Czy mogę zrezygnować z konta i karty Bitpanda?

Masz prawo zrezygnować z konta i karty Bitpanda do 14 dni od daty wydania karty bez ponoszenia żadnych kar, a my zwrócimy ci wszelkie opłaty za wydanie karty. Możemy obciążyć cię opłatą za rezygnację z karty, jeśli już ponieśliśmy koszty, zamawiając kartę na twoje imię i nazwisko. Możesz również unieważnić swoją kartę w dowolnym momencie po upływie 14 dni pod warunkiem uiszczenia Opłaty Umorzeniowej (tabela Opłaty i Limity (33.)), kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Nieważną kartę należy przeciąć na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip

Aby usunąć konto Bitpanda, zapoznaj się z Warunkami Użytkowania Bitpanda, dostępnymi na stronie www.bitpanda.com/pl/prawne.

Wszystkie opłaty i należności zostaną odłożone do czasu zakończenia umowy, a wszelkie opłaty i należności zapłacone z góry zostaną zwrócone. Nie będziesz miał prawa do zwrotu pieniędzy, które już wydałeś na zatwierdzone lub oczekujące transakcje lub jakiekolwiek opłaty za korzystanie z karty lub konta przed rezygnacją z karty lub konta lub ich wygaśnięciem.

20. Czy moje konto Bitpanda i karta mogą zostać zlikwidowane?

Możemy zlikwidować twoje konto i kartę oraz unieważnić niniejszą umowę, pod warunkiem powiadomienia cię o tym z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Do likwidacji karty/konta lub unieważnienia umowy dojdzie jeśl

 • niniejsza umowa lub twoja karta wygasną;
 • złamiesz ważną część tej umowy lub Warunków Użytkowania Bitpandy, lub wielokrotnie złamiesz umowę i nie wyjaśnisz sprawy w odpowiednim czasie;
 • będziesz zachowywał się w sposób stanowiący zagrożenie lub zniewagę wobec naszego personelu lub któregokolwiek z naszych przedstawicieli; lub jeśli
 • nie zapłacisz opłat lub kosztów, które poniosłeś lub nie spłacisz ujemnego salda na swojej karcie

Możemy również natychmiastowo zlikwidować twoje konto, na przykład jeśli:

 • podejrzewamy nieuprawnione lub nieuczciwe korzystanie z karty lub konta;
 • mamy jakiekolwiek inne obawy dotyczące bezpieczeństwa; lub
 • musimy to zrobić, aby nie złamać prawa.

Możemy również odmówić ci dostępu do karty i/lub konta, jeśli uznamy, że istnieje ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oszustw lub innej działalności przestępczej. Jeśli będziemy musieli podjąć takie działania i jeśli pozwoli na to prawo, podamy ich powody.

W takich okolicznościach należy poinformować nas o tym, co mamy zrobić z niewykorzystanymi środkami. Należy to zrobić w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym poinformujemy cię, że twoje konto zostało zlikwidowane.

21. Czy mogę odzyskać pieniądze po ich wpłaceniu?

Możesz wyczyścić saldo na swoim koncie poprzez wydatki lub wypłaty z bankomatów. Zobacz tabelę Opłaty i Limity (33.), aby dowiedzieć się, jakie będą obowiązywać opłaty.

Możesz również zażądać zwrotu środków znajdujących się na twoim koncie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta i potwierdzając, że twoja karta została zniszczona poprzez jej przecięcie. Oddamy ci środki za darmo, chyba że:

 • zażądasz umorzenia przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem niniejszej umowy;
 • unieważniasz tę umowę przed uzgodnionym terminem jej rozwiązania lub wygaśnięcia; lub
 • zażądasz umorzenia po upływie ponad roku od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

Jeżeli zaistnieje jedna z tych sytuacji, naliczymy Opłatę Umorzeniową (patrz tabela Opłat i Limitów (33.)).

Nie zwrócimy ci wartości środków znajdujących się na twoim koncie, jeśli twój wniosek o zwrot środków zostanie złożony później niż sześć lata od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

Wszystkie środki zostaną zwrócone na wybrany przez Ciebie rachunek bankowy prowadzony w euro. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w dokument potwierdzający własność konta bankowego przed przelaniem na nie środków. Aby umożliwić nam wywiązanie się z naszych zobowiązań prawnych, możemy poprosić cię o podanie pewnych informacji, takich jak dokumenty tożsamości, zanim będziemy mogli przetworzyć twoją prośbę o zwrot pieniędzy.

Aby dowiedzieć się, w jakich okolicznościach nie dokonamy zwrotu pieniędzy, prosimy zapoznać się z punktem 28 poniżej.

22. Czy pieniądze na moim koncie Bitpanda i karta są chronione jak moje konto bankowe?

Konto i powiązana z nim karta to produkt pieniądza elektronicznego i chociaż jesteśmy nadzorowani przez Bank Litwy, nie są one objęte Systemem Gwarantowania Depozytów Republiki Litewskiej. Również wszelkie środki na twoim Portfelu Bitpanda nie są objęte Systemem Gwarantowania Depozytów. Nie istnieje żaden inny system rekompensaty, który pokrywałby straty zgłoszone w związku z kontem i powiązaną kartą. Zapewnimy jednak, że wszelkie środki otrzymane przez Ciebie będą przechowywane na wydzielonym rachunku, tak aby w przypadku naszej niewypłacalności Twoje środki były chronione przed roszczeniami naszych wierzycieli.

23. Co zrobić, jeśli chcę złożyć skargę?

Jeśli jesteś pod jakimkolwiek względem niezadowolony ze swojej karty, konta lub sposobu zarządzania nim, możesz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, co pozwoli nam zbadać sytuację. Wszelkie skargi zostaną rozpatrzone szybko i rzetelnie.

Dołożymy wszelkich starań, aby odnieść się do wszystkich skarg za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiemy w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania skargi. Jeśli nie będziemy w stanie udzielić pełnej odpowiedzi w tym terminie, wyślemy odpowiedź wstępną, a pełnej odpowiedzi udzielimy w ciągu 35 dni roboczych.

Jeśli nie będziemy w stanie rozpatrzyć twojej skargi w sposób satysfakcjonujący i jeśli jesteś konsumentem, możesz zwrócić się do instytucji zajmującej się rozwiązywaniem sporów konsumenckich - Banku Litwy (www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider ), wypełniając wniosek w dowolnym formacie i wysyłając go do Urzędu Nadzoru, Žirmūnų g. 151, LT-09128 Wilno, email: pt@lb.lt.

24. Co zrobić w przypadku zmiany danych?

Musisz jak najszybciej poinformować nas o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail. Jeśli będziemy chcieć skontaktować się z tobą w sprawie związanej z twoim kontem, wykorzystamy dane kontaktowe, które będą najbardziej aktualne. Każda wysłana do ciebie wiadomość e-mail lub SMS będzie traktowana jako otrzymana tuż po jej wysłaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności jeśli twoje dane kontaktowe uległy zmianie, a ty nas o tym nie poinformowałeś.

25. Co stanie się z moimi danymi osobowymi?

Jesteśmy administratorem twoich danych osobowych, których będziemy używać w celu otwarcia, administrowania i prowadzenia twojego konta oraz świadczenia ci usług płatniczych. Niniejszym wyrażasz zgodę na dostęp do, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich informacji, które nam przekazujesz, w celu świadczenia ci usług płatniczych lub innego sposobu realizacji niniejszej umowy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak będziemy przetwarzać twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności. Zgodę na przetwarzanie tych danych możesz wycofać zamykając konto.

Jeśli chodzi o Portfel Bitpanda, zapoznaj się z Polityką Prywatności Bitpanda (dostępną pod adresem: www.bitpanda.com/pl/prawne)

26. Czy niniejsze Warunki Użytkowania mogą ulec zmianie?

Możemy zmienić niniejsze Warunki Użytkowania, powiadamiając cię o tym pocztą elektroniczną lub w inny uzgodniony sposób, co najmniej dwa miesiące przed wprowadzeniem zmiany. Założymy, że wyrażasz zgodę na zmianę. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianą, musisz nas o tym poinformować, zanim zmiana ta nastąpi, a my natychmiast usuniemy twoje konto. Jeśli usuniesz swoje konto w ten sposób, zwrócimy ci środki znajdujące się na koncie i nie pobierzemy Opłaty Umorzeniowej.

Aktualna wersja Warunków Użytkowania konta, a także wszelkie powiadomienia o przyszłych zmianach będą zawsze dostępne na stronie internetowej Bitpanda. Należy regularnie sprawdzać tę stronę internetową i swoje konto, aby nie przegapić żadnych powiadomień i zmian.

27. Kiedy może nastąpić przerwa w możliwości korzystania z karty i konta Bitpanda?

Od czasu do czasu możliwość korzystania z karty lub konta może zostać przerwana, np. gdy przeprowadzamy konserwację systemów. W takim przypadku możesz nie być w stanie (a) użyć swojej karty do płacenia za zakupy lub wypłacenia gotówki z bankomatów i/lub (b) uzyskać informacji o środkach dostępnych na twoim koncie i/lub o ostatnich transakcjach.

Ponadto, podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że sprzedawca zaakceptuje twoją kartę, ani że zatwierdzimy określoną transakcję. Może to być spowodowane problemami z systemem, sytuacją pozostającą poza naszą kontrolą, koniecznością zachowania zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, a także zawieszeniem, ograniczeniem i zlikwidowaniem twojego konta lub odmową jego zastąpienia zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub Warunkami Użytkowania Bitpandy.

28. Jaka odpowiedzialność spoczywa na nas?

Jeśli nieprawidłowo odliczymy środki z twojego konta, zwrócimy je. Jeśli później ustalimy, że zwrócona kwota została w rzeczywistości odjęta prawidłowo, możemy odliczyć ją od dostępnego salda i naliczyć opłatę. Jeśli nie masz wystarczającej ilości środków, musisz zwrócić nam tę kwotę natychmiast po otrzymaniu od nas żądania.

Jeśli niezatwierdzone transakcje nastąpią po powiadomieniu nas o utracie, kradzieży, narażeniu na niezatwierdzone użycie lub niezatwierdzonym użyciu karty lub konta, a ty nie działałeś w nieuczciwy sposób ani nie naruszyłeś niniejszych Warunków Użytkowania, to my będziemy ponosić odpowiedzialność.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności:

 • w każdym przypadku, gdy sprzedawca odmówi przyjęcia twojej karty;
 • za jakąkolwiek przerwę, zakłócenie lub pogorszenie jakości naszych usług lub usług stron trzecich, na których polegamy przy wykonywaniu naszych zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu;
 • za odmowę zatwierdzenia transakcji;
 • za uniemożliwienie lub zawieszenie korzystania z karty lub konta;
 • za jakiekolwiek straty wynikające z niemożności korzystania z karty lub uzyskania dostępu do konta z powodu zakłóceń;
 • za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, które możesz ponieść, w tym utratę przychodów, dobrego imienia, możliwości lub przewidywanych oszczędności w wyniku całkowitego lub częściowego korzystania lub niemożności korzystania z karty, aplikacji mobilnej, strony internetowej lub konta lub korzystania z karty lub konta przez jakąkolwiek stronę trzecią (chyba że prawo stanowi inaczej);
 • za jakość, bezpieczeństwo, legalność lub jakikolwiek inny aspekt wszelkich towarów lub usług zakupionych przy użyciu twojej karty; oraz za
 • wszelkie nietypowe i niespodziewane okoliczności, na które nie mamy wpływu, niezależnie od ich przyczyny.

W przypadku oferowanych przez nas usług SMS nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione, spóźnione lub niedostarczone wiadomości tekstowe, powiadomienia lub komunikaty. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z technologią, komputerem, Internetem, telefonem, kablem, elektroniką, oprogramowaniem, sprzętem, przekazem, połączeniem, stroną internetową lub innym rodzajem dostępu, które mogą utrudnić ci możliwość korzystania z usług SMS.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie działać w celu wyłączenia odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, za oszustwo i świadome wprowadzenie w błąd lub za jakąkolwiek ustawową odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub zmieniona w drodze porozumienia między stronami.

29. Kiedy mogę zostać obciążony opłatami (innymi niż opłaty określone w punkcie 33)?

Możemy obciążyć cię wszelkimi uzasadnionymi kosztami, jakie poniesiemy w związku z podjęciem działań mających na celu uniemożliwienie ci korzystania z karty lub konta oraz odzyskanie wszelkich środków należnych w wyniku twoich działań, jeśli:

 • użyjesz swojej karty lub konta w sposób nieuczciwy;
 • nie korzystasz z karty lub konta zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub Warunkami Użytkowania Bitpanda GmbH; lub jeśli
 • dopuściłeś się rażącego zaniedbania, na przykład nie zadbałeś o bezpieczeństwa swojej karty lub kodu PIN lub nie powiadomiłeś nas niezwłocznie o zagubieniu, kradzieży lub użyciu karty przez kogoś innego, a także w przypadku naruszenia bezpieczeństwa konta.

W takich okolicznościach nie zwrócimy kosztów transakcji i zastrzegamy sobie prawo do obciążenia cię wszelkimi uzasadnionymi kosztami, które ponosimy, podejmując działania mające na celu uniemożliwienie ci dalszego korzystania z twojego konta i odzyskanie wszelkich aktywów należnych nam z tytułu twoich działań.

Jeśli nie dopuściłeś się oszustwa lub rażącego zaniedbania i użyłeś swojej karty i konta zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania, za jakąkolwiek niezatwierdzoną transakcję wynikającą z użycia zagubionej lub skradzionej karty, a także danych, poniesiesz odpowiedzialność, której kwota nie przekroczy 50 euro.

Możemy również obciążyć cię Opłatą Administracyjną, jeśli będziemy musieli osobiście interweniować w celu dokończenia płatności lub naprawy błędu na koncie spowodowanego pomyłką lub zaniedbaniem z twojej strony.

30. Czy wolno mi udzielać dostępu dostawcom zewnętrznym?

Możesz zezwolić regulowanym dostawcom zewnętrznym (w tym dostawcom usług związanych z informacjami o koncie i dostawcom usług inicjowania płatności) na dostęp do twojego konta internetowego; w celu dokonania płatności, uzyskania informacji o saldzie konta lub o poprzednich transakcjach.

Przed udzieleniem zgody regulowanemu dostawcy zewnętrznemu należy:

a) upewnić się, że dostawca posiada odpowiednie zezwolenia i uprawnienia;
b) sprawdzić, na jaki poziom dostępu wyrażasz zgodę, w jaki sposób twoje konto będzie wykorzystywane, a także w jakim zakresie twoje dane będą udostępniane podmiotom trzecim; oraz c) zapoznać się ze swoimi obowiązkami i prawami wynikającymi z umowy zawartej z dostawcą zewnętrznym, w szczególności z prawem do cofnięcia zgody na dostęp do konta.

Możemy odmówić dostawcy zewnętrznemu dostępu do twojego konta, jeśli obawiamy się, że dostęp ten może być nieuczciwy lub nieuprawniony.

Nie jesteśmy stroną umowy ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy pomiędzy tobą a dostawcą zewnętrznym. Z zastrzeżeniem wszelkich praw do zwrotu pieniędzy, które możesz mieć na mocy niniejszych Warunków Użytkowania, nie ponosimy odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek straty powstałe w wyniku korzystania z usług dostawcy zewnętrznego i zawarcia z nim umowy; oraz za b) wszelkie działania, które dostawca zewnętrzny podejmuje w związku z zawieszeniem lub zakończeniem korzystania przez ciebie z jego usług, a także za wszelkie wynikające z tego powodu straty.

31. Czy mogę scedować moje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania?

Nie możesz przenieść lub scedować żadnych praw lub obowiązków, które możesz mieć na mocy niniejszych Warunków Użytkowania na jakąkolwiek inną osobę bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przenieść korzyści i obowiązki niniejszych Warunków Użytkowania na dowolną inną osobę w dowolnym momencie, pod warunkiem powiadomienia cię o tym z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli to zrobimy, nie będzie to miało wpływu na twoje prawa.

32. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki Użytkowania będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej i będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Litewskiej.

33. Jakie są opłaty i limity? 

Opłaty za kartę Bitpanda

Informacje o opłatach i limitach można znaleźć na stronie www.bitpanda.com/pl/card#fees.

Twoja karta i konto Bitpanda Visa są wydawane przez firmę UAB Finansinės paslaugos „Contis”, która jest upoważniona przez Bank Litwy do wydawania pieniądza elektronicznego (numer identyfikacyjny: 304406236) i jest członkiem Visa. Adres siedziby głównej: Mėnulio g. 11-101, Wilno, Litwa.

Należy pamiętać, że karta i konto Bitpanda Visa są produktem pieniądza elektronicznego i chociaż jesteśmy nadzorowani przez Bank Litwy, nie są one objęte Systemem Gwarantowania Depozytów Republiki Litewskiej. Zapewniamy, że wszelkie otrzymane przez ciebie środki są przechowywane na oddzielnym rachunku, tak aby – w mało prawdopodobnym przypadku – niewypłacalności firmy UAB „Finansinės paslaugos „Contis” twoje środki były chronione przed roszczeniami wierzycieli.