• Home
  • Bitpanda Emergency Response Fund

The Bitpanda Emergency Response Fund

Wsparcie humanitarne dla osób dotkniętych wojną


W odpowiedzi na inwazję militarną Rosji na Ukrainę tworzymy Bitpanda Emergency Response Fund — platformę crowdfundingową, która umożliwia przekazanie wybranych przez krypto aktywów cyfrowych na cele humanitarne dla osób dotkniętych wojną. Wszystkie środki zostaną wymienione na euro bez żadnych opłat i przekazane wybranym organizacjom co tydzień.

Bitpanda rozpocznie zbiórkę od wpłaty 100 000 euro i będzie powielać każdą darowiznę, aż do łącznej kwoty 500 000 euro. Ponadto, każdy z naszych trzech założycieli wniesie indywidualny wkład w wysokości 50 000 euro.


Cele

Twoja darowizna pomoże wesprzeć następujące cele. Z czasem będziemy dodawać nowe organizacje.

Save the Children

Dzieci powinny być chronione w czasie kryzysu i konfliktu. Twoja darowizna zostanie przeznaczona na środki medyczne, ochronę socjalną i nadzwyczajne środki edukacyjne dla milionów dzieci na Ukrainie.

Médecins Sans Frontières (MSF)

Doctors Without Borders to międzynarodowa, niezależna medyczna organizacja humanitarna. MSF zapewnia pomoc medyczną ludziom dotkniętym konfliktami, epidemiami, katastrofami lub wykluczonym z opieki zdrowotnej. W swoich działaniach MSF kieruje się etyką lekarską oraz zasadami bezstronności, niezależności i neutralności. Zespoły MSF pracują w ponad 70 krajach, w tym na Ukrainie i w krajach z nią sąsiadujących.


Jak to działa

1. Zaloguj się na swoje konto Bitpanda

2. Wybierz “Wyślij” 

3. Wybierz krypto aktywa, które chcesz podarować

4. Wprowadź adres e-mail: ukraine@bitpanda.com

Bitpanda nie gwarantuje, że całość lub jakakolwiek część Twojej darowizny może być odliczona od podatku, lub że kwalifikuje się do ulgi podatkowej. Bitpanda i Bitpanda Emergency Respond Fund niniejszym nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za roszczenia jakiegokolwiek organu podatkowego w odniesieniu do tej kwalifikacji odpowiednich zeznań podatkowych za jakąkolwiek darowiznę przekazaną przez Ciebie. Powinieneś skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym, aby ustalić, czy przekaz dokonany przez Ciebie może być odliczony od podatku lub kwalifikuje się do ulgi podatkowej.